czwartek, 28 lutego 2013

USiołek wraca do domu czyli o wodzie na Śląsku


W związku z ogłoszeniem przez ONZ roku 2013 Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach włącza się w działania na rzecz zrozumienia problematyki niedoboru czystej wody, zarówno w aspekcie krajowym jak i światowym. Ponadto, wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu, Centrum podejmie się praktycznej pomocy ludziom cierpiącym na chroniczny niedostatek wody pitnej.

Cykliczne spotkania organizowane przez CSCS, w ramach zajęć „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”, w roku jubileuszowym 20-lecia działalności CSCS, poświęcone będą bowiem tematyce wodnej. Wykładom towarzyszyć będzie spektakularna akcja, przeprowadzona we współpracy z Polską Akcją Humanitarną (PAH), pod hasłem: „USiołek wraca do domu”. Celem akcji będzie zebranie funduszy, które umożliwią wybudowanie studni wody pitnej na terenie Somalii lub Sudanu Południowego.

Idea akcji

  • Tematyka spotkań w CSCS obejmie m.in. trudne problemy braku wody w różnych regionach świata. Stąd współpraca z PAH, w ramach której na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostanie przeprowadzona, trwająca od 28 lutego do 23 maja, zbiórka funduszy na budowę studni. 
  • Wśród wykładowców cyklu znajdą się m.in.: przedstawiciel Polskiej Akcji Humanitarnej – inżynier sanitarny z Gazy, członek Klubu Gaja z propozycją: „Zaadoptuj Rzekę”, a także wykładowca z Indii, który barwną prezentacją przedstawi aspekty kulturowe i religijne świętych rzek w indyjskim stanie Maharasztra. 
  • Osioł domowy (Equus asinus), mieszkaniec Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, którym opiekuje się Uniwersytet Śląski, a który stał się pierwowzorem USiołka, maskotki naszej Uczelni, wywodzi się z Afryki, z dziko żyjących gatunków osłów zamieszkujących między innymi pustynne i półpustynne obszary Półwyspu Somalijskiego – miejsca aktywnej działalności PAH. Stąd hasło wiodące zbiórki: „USiołek wraca do domu”, w domyśle: przynosząc mieszkańcom tych terenów środki na wybudowanie ujęcia wody pitnej. Przewiduje się udział Maskotki – USiołka w inauguracji cyklu, jak i podczas całej zbiórki. 
  • Społeczność akademicka, wliczając studentów i pracowników wszystkich wydziałów, liczy ponad 40 000 osób. Jeśli każdy z nich wrzuci do skarbony 2 złote, to uzbieramy kwotę umożliwiającą przeprowadzenie kompletnej inwestycji budowy studni. Pozwoli to także umieścić pamiątkową tablicę z nazwą i logotypem Uniwersytetu Śląskiego na wybudowanym obiekcie. 
 Więcej informacji:  dr Agnieszka Babczyńska – Centrum Studiów na Człowiekiem i Środowiskiem UŚ – tel. 509 597 939,  Natalia Gorzelnik – Samorząd Studencki UŚ – tel. 519 724 781

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz