poniedziałek, 31 października 2016

Anna Szepelska-Sell (VI Wernisaż Grupy A*R*T)Anna Szepelska-Sell - absolwentka Wydziału Zootechnicznego (obecnie Bioinżynierii Zwierząt), mieszkanka Kortowa, od lat zajmuje się poezją (w dorobku ma 2 wieczory autorskie i 3 tomiki wierszy), oraz od niedawna rzeźbieniem wydmuszek gęsich, strusich, kurzych i kaczych. Cały czas doskonali technikę rzeźbienia wydmuszek, niezwykle trudną, bo wymagającą ogromniej cierpliwości i precyzji. Do tego celu używa specjalnych narzędzi, wierteł, nożyków itp., oraz techniki decupagu do ozdabiania wydmuszek. Od 5 lat wystawia swoje prace na wystawie organizowanej przez grupę A*R*T*.

Prace pokazane na VI Wystawie Grupy A*R*T:sobota, 29 października 2016

Teresa Dziedzic (VI Wernisaż Grupy A*R*T)


Teresa Dziedzic - emerytowany pracownik Wydziału Kształtowania Środowiska.  Na wystawie przedstawia prace z zakresu haftu:

  • Dama na spacerze, 
  • Portret dziewczyny z goździkami, 
  • Dziewczyna grająca na harfie, 
  • Dama w kapeluszu. 


Zajmuje się haftem od wielu lat. Ma w dorobku około 200 prac wykonanych haftem krzyżykowym o różnorodnej tematyce. Prezentowała je podczas kilku wystaw, m.in. w klubie „Baccalarium”, Bibliotece Uniwersyteckiej, muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Wykonuje także drobne prace ozdobne z zastosowaniem różnych technik rzemiosła artystycznego.


Danuta Domska (VI Wernisaż Grupy A*R*T)Danuta Domska - emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Technicznych. Tematyka twórczości, to między innymi prace ikonograficzne na desce z użyciem tempery jajecznej i pigmentów (sproszkowanych ziem i minerałów). Napisane do tej pory ikony to Mandylion (głowa Chrystusa na chuście), Matka Boska Eleusa (Czuła), Anioł Pański, Archanioł Michał oraz Święci: Anna, Franciszek, Joanna i Ksenia.

Na wystawie prezentuje ikony:

  • Anioł Stróż; 
  • Matka Boska Orantka.

poniedziałek, 24 października 2016

Tydzień Otwartej Nauki


Od 24 do 30 października trwają obchody Open Access Week, międzynarodowego wydarzania znanego w Polsce pod nazwą Tydzień Otwartej Nauki. W tych dniach na całym świecie odbywają się wydarzenia promujące otwarty dostęp do treści naukowych (Open Access), organizowane przez instytucje akademickie, biblioteki, ale także przez naukowców czy studentów.

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego już po raz drugi zaprasza na obchody Tygodnia Otwartej Nauki. Z tej okazji przygotowano kompendium wiedzy na temat otwartej nauki, w którym znajdą Państwo podstawowe informacje na temat OA oraz zestaw linków do polskich i zagranicznych materiałów źródłowych. W Bibliotece Uniwersyteckiej przez cały tydzień trwa akcja informacyjna, której podsumowaniem będzie audycja w radiu UWM FM (gość specjalny – dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM).

Hasłem przewodnim tegorocznej, 9 już edycji jest „Open in Action”. Intencją organizacji SPARC, inicjatora wydarzenia jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty. Ma to docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować równych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

Koalicja Otwartej Nauki, która jest koordynatorem polskich obchodów zachęca do organizacji wydarzeń, które wspierają rozwój otwartego dostępu.

Patronem Tygodnia Otwartej Nauki jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

mgr Katarzyna Bikowska
niedziela, 23 października 2016

Teresa Kosman (VI Wernisaż Grupy A*R*T)


Mój Ojciec Tadeusz, długo nieobecny w moim życiu, był rzemieślnikiem. Czasami, po pracy, rysował portrety lub malował akwarelą świąteczne pocztówki. Lubiłam patrzeć, i marzyłam wówczas, że kiedyś też będę. W późniejszym dzieciństwie, obdarowywał mnie niekiedy kredkami i rysowanie stało się moją radością oraz sposobem na radzenie sobie w życiu. Do wymarzonej czynności powróciłam na emeryturze.

Dzisiaj malowanie jest moją pasją, indywidualnym zapisem emocji, których doświadczam w kontakcie z przyrodą i ludźmi wg zasady "W zgodzie ze sobą i w harmonii z naturą".

Maluję w różnych technikach pejzaże, architekturę, kwiaty i portrety. Jednak portretowanie ludzi polubiłam szczególnie, gdyż człowiek jest dla mnie nie tylko źródłem psychologicznego poznania (jestem psychologiem społecznym) ale interesującym źródłem malarskiej inspiracji. Możliwość odczytywania i próba przekładania na język plastyczny osobowości i uczuć osoby portretowanej, to zadanie ogromnie fascynujące, bowiem każdy jest inny, wyjątkowy i niepowtarzalny, a kolejny portret to nowe wyzwanie. Wg większości malarzy, portret jest trudnym i nieskończonym tematem, i jak tak ludzie, nie ma dwóch takich samych.

Teresa Kosman

Pracownik emerytowany. Na wystawie przedstawia malarstwo sztalugowe:
1."Ulica Dąbrowszczaków latem"
2."Ulica Dąbrowszczaków jesienią"

Inspiracją tematu jej prac jest piękno architektury naszego Olsztyna. Tym razem namalowała, w dwóch odsłonach, słynącą ze swej świetności w dawnym czasie i reprezentacyjną wówczas, szeroką ulicę łączącą dworzec z Ratuszem a noszącą dzisiaj imię Dąbrowszczaków.
sobota, 22 października 2016

Natalia Machałek (VI Wernisaż Grupy A*R*T)

 Absolwentka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Moje życiowe motto brzmi „pasja jest czymś, co napędza do działania”. Moje pomysły realizuję, wyznaczam sobie nowe cele i dlatego po realizacji ich jestem zawsze szczęśliwa. Lubię działać. Wystawy, w których brałam udział:

2014 - Uczestnictwo w IV. Wernisażu ART. Wystawione prace: „Hina- berneńskie szczęście na czterech łapach”. Fotografie. Miejsce UW-M.

2015 - Uczestnictwo w Nocy Biologów. Wystawione wspólnie z Izabelą Masłowską „Przyroda zamknięta w wierszach” oraz „Hina- berneńskie szczęście na czterech łapach”. Poezja i Fotografie. Miejsce: UWM.  Uczestnictwo w V. Wernisażu A*R*T. Wystawione prace: Fotografie i wiersze. Miejsce: UW-M.

2016- Wystawa zbiorowa w olsztyńskim Planetarium wraz z Artystyczną Rezerwą Twórczą. Wystawione prace: rękodzieło- malowane słoiki.

Wystawka w formie antyramy po VII edycji konkursu „Rolnictwo to moja pasja”. W kategorii „Zwierzęta gospodarskie”. Organizator Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Uczestnictwo w IV Olsztyńskiej Wystawie Dalii. Wyróżnienie w konkursie na Najpiękniejszą Kompozycję z Dalii. WBiB UW-M.

Na VI Wernisażu A*R*T zaprezentowała zdjęcia pt.: „Fotografia - Moje Hobby”.


czwartek, 20 października 2016

Marzena Dadasiewicz (VI wystawa grupy A*R*T)


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UWM Olsztynie. Pracuje na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Swoje zainteresowania plastyczne rozwija na różnym polu tematycznym, jest otwarta na nowe techniki i inspiracje. Obecnie dużo pracuje z drewnem. W swoim zbiorze posiada liczne prace wykonane technikami: haft krzyżykowy, haft wstążeczkowy, haft matematyczny, Quilling, masa solna, decoupage, patchwork.

Podczas VI Wystawy Grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej prezentuje po raz drugi prace z zakresu rzeźby w drewnie.Barbara Chodań (VI wystawa grupy A*R*T)"Po prawie 40-tu latach pracy w Bibliotece Uczelnianej przeszłam na emeryturę. Będąc na niej nie spoczęłam na laurach, ale szybko zaczęłam realizować swoje pasje, które wypełniły moją samotność. Wymienić należy":  

Wykonywanie makramy (wernisaż przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w 2007 r. i w Bibliotece Głównej UWM w 2012 r oraz w Planetarium w 2016 r.)

Fotografowanie
a) wschodów i zachodów słońca oraz kwiatów (wernisaż w Bibliotece Gł. UWM w 2014 r.)
b) ciekawych miejsc z różnych podróży m.in. do Szwajcarii i Francji ( wernisaż w Bibliotece Gł. UWM w 2015 r.)
c) na wernisażu w Bibliotece Gł. UWM w tym roku 2016 eksponowana jest młoda samotna brzoza oraz brzoza wieloletnia – obydwie w różnych porach roku. Brzoza jest symbolem wiosny i odradzania się życia. Ujmuje swoją urodą, jak pisał Adam Mickiewicz w księdze III poematu „Pan Tadeusz”. Wykorzystywana jest w praktykach kultowych, lecznictwie i przemyśle drzewnym i innych dziedzinach.  Sporo czasu poświęcam działając w wolontariacie od wielu lat. To wspaniała pasja pomóc osobom samotnym, często chorym i niepełnosprawnym.

Zapraszana jest też na spotkania komisji do spraw emerytów i rencistów przy ZNP Kortowskiej Uczelni, której byłam przez 8 lat członkiem jeszcze pracując w Bibliotece.  Włącza się też do różnej działalności charytatywnej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, którego jestem słuchaczem od 20 lat.  W ramach tej działalności współpracowała z fotoreporterem Tomaszem Grabowskim, stypendystą Marszałka woj. Warmińsko-Mazurskiego. Brała udział w projekcie fotograficznym pt. „ Bliżej..”. Odwiedziliśmy wtedy kilka osób potrzebujących pomocy i bliskości drugiej osoby (wernisaż w Warm.-Maz. Filharmonii w 2014 r.)

Realizując pasję pomagania innym zostałam doceniona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, który wystąpił o różne wyróżnienia (medal św. Jakuba od prezydenta Olsztyna Jerzego Małkowskiego – 2010 r., nominacja w konkursie „ Barwy Wolontariatu” – 2012 r., w marcu 2016 uhonorowana zostałam statuetką „Ludzie Dobrej Woli” przez Przewodniczącego Kapituły Wielkiego Serca prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza).

"To wszechstronne docenienie mojej pracy w zakresie wolontariatu dało mi wiele satysfakcji i mobilizuje do dalszej pracy w wypełnianiu tak potrzebnej pasji. Pasją jest też uczestnictwo w chórze „Pasjonata” przy UTW.  Staram się też znaleźć czas na odwiedzenie różnych wernisaży i wystaw, a także w miarę możliwości ciekawszych obiektów."

Barbara Chodańśroda, 19 października 2016

Jolanta Uradzińska (VI wystawa grupy A*R*T)


W mojej rodzinie i w kręgu znajomych zawsze byli artyści. Osobiście dwukrotnie próbowałam zdawać na ASP. W rezultacie ukończyłam pedagogikę kulturalno-oświatową. O pasji swojej jednak nie zapomniałam. Po związaniu się z Kortowem, należałam do klubu plastycznego, którego założycielem był śp. dr Aleksander Wołos. Mieliśmy liczne wystawy w Klubie Baccalarium, a nawet wyjazd do zaprzyjaźnionej uczelni rolniczej na Węgrzech, w Hajduszoboszlo. O naszej wystawie pisała wtedy nawet lokalna gazeta. Było wiele lat przerwy, coś tam malowałam.

Trzy lata przed pójściem na emeryturę zaczęłam uczestniczyć w zajęciach w pracowni ceramicznej Państwa A.W. Kmieć, w Olsztynie przy ul. Profesorskiej, co czynię do tej pory, z ogromną przyjemnością. Uczestniczyłam w warsztatach związanych z ikoną. Tak powstało kilka z nich, które były prezentowane na wystawach.

W ubiegłym roku zainteresowałam się nową techniką – batikiem. Pod okiem Pani dr Iwony Bolińskiej –Walendzik zaczęły powstawać moje pierwsze prace. Byłam nawet uczestniczką jednej z wystaw w MOK. To jest teraz moja następna pasja.

Jolanta Uradzińska 

 VI Wernisaż Grupy A*R*T wtorek, 18 października 2016

Tadeusz Rawa (VI wystawa grupy A*R*T)

Tadeusz Rawa urodził się 5.10.1946 roku w Reszlu. Jest absolwentem Wydziału Mechanizacji Wyższej Szkoły Rolniczej w Nitrze (dawna Czechosłowacja). Pracuje na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie na stanowisku profesora zwyczajnego; był dziekanem Wydziału Mechanicznego ART w Olszynie, później dziekanem Wydziału Nauk Technicznych i prorektorem ds. Kadr UWM w Olsztynie. Jego działalność naukowa skupia się na problematyce budowy i użytkowania maszyn rolniczych. Pozazawodowe zainteresowania Profesora koncentrują się w trzech obszarach: malowanie obrazów w technice olejnej, zgłębianie i upowszechnianie historii rodzinnego Reszla poprzez portal internetowy „Reszel – miasteczko na Warmii”, pisanie wierszy. Ulubioną technika malarską Tadeusza Rawy jest technika olejna. Uczestniczył we wszystkich 5 wystawach grupy A*R*T. Najczęściej prezentowany wymiar obrazów: od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Tematyka: martwa natura, pejzaże i postacie ludzkie.

Na obecnej, VI wystawie, prezentuje 4 miniatury o wymiarach 10x12 cm w charakterze martwej natury i dwa obrazy, o wymiarach 25x30 cm, na których na pierwszym planie są uwidocznione postacie ludzkie.
 Tytuły prac:
1. W ogrodzie, 25x30 cm, olej, płótno;
2. Na spacerze, 25x30 cm, olej, płótno;
3. Martwa natura, miniatura 10x12 cm, olej, płótno;
4. Anioły, miniatura 10x12 cm, olej, płótno;
5. Koszyk z kwiatami, miniatura 10x12 cm, olej, płótno;
6. Świeca i kwiaty, miniatura 10x12 cm, olej, płótno;niedziela, 16 października 2016

O dzikich tulipanach i o odzyskiwaniu utraconego dziedzictwa


Dzikie, leśne tulipany. Jak do nas przybyły? Czy za sprawą Holendrów? Czy były trucizną czy lekiem? A może gościły na naszych stołach i cieszyły podniebienie? Odszukiwanie lokalnego, zaginionego dziedzictwa nie tylko kulinarnego będzie tematem pierwszego w tym roku akademickim spotkania w barczewskiej kawiarni naukowej.

Zapraszam.

Stanisław Czachorowski


sobota, 15 października 2016

Dziewiąty Open Access Week
Już niebawem na całym świecie będzie obchodzony dziewiąty Open Access Week, znany w Polsce jako Tydzień Otwartej Nauki. Celem OAW jest zachęcanie naukowców do udostępniania swoich publikacji w sposób otwarty, tak aby każdy mógł bez ograniczeń z nich korzystać. Idea Open Access opiera się bowiem na założeniu, że efekty badań sfinansowanych ze środków publicznych powinny służyć społeczeństwu i być szeroko wykorzystywane nie tylko przez środowisko akademickie, ale również nauczycieli, lekarzy i przedstawicieli innych zawodów specjalistycznych, ale także przez każdego obywatela, który chce poszerzać swoją wiedzę.

Dlatego Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), której celem jest dążenie do równego dostępu do wiedzy koordynuje polskie obchody OAW i zachęca instytucje oraz naukowców do organizacji wydarzeń popularyzujących otwarty dostęp (Open Access).

Szczegóły znajdą Państwo w załączonej informacji.
Więcej informacji na temat wydarzenia udziela Lidia Stępińska-Ustasiak: L.Stepinska-Ustasiak@icm.edu.pl

Pozdrawiam,

--
Marta Niedziałkowska

koordynatorka projektów: Koalicja Otwartej Edukacji, Cybernauci, Wolne Lektury
marta.niedzialkowska@nowoczesnapolska.org.pl

Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
tel./fax: +48 22 465 15 35
www.nowoczesnapolska.org.pl
www.koed.org.pl/pl

piątek, 14 października 2016

HOMO INFORMATICUS 4.0 - informatyka, człowiek, społeczeństwo


Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych. Jednym z głównych celów czwartej edycji konferencji HOMO INFORMATICUS będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Chcemy, aby nasza konferencja stała się miejscem naukowego dialogu oraz integracji różnych środowisk naukowych. Chcielibyśmy zatem zaprosić uczestników do interdyscyplinarnych analiz społecznego wymiaru rewolucji informatycznej. Pokłosiem tegorocznej konferencji będzie numer tematyczny recenzowanego czasopisma filozoficznego „Studia Metodologiczne”, zawierającego artykuły pokonferencyjne, które będą odpowiadały profilowi czasopisma oraz otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą

Organizatorzy konferencji i koordynatorzy projektu HOMO INFORMATICUS
prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski (slaaw@amu.edu.pl)
dr Mariusz Szynkiewicz (kantin@wp.pl)
mgr Marta Huk (martahuk@mp.pl)

Termin konferencji: 2-3 grudnia 2016 r.

środa, 5 października 2016

VI Wernisaż Grupy A*R*T - 14 października 2016 r.Artystyczna Rezerwa Twórcza, Grupa A*R*T
Stowarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Związek Nauczycielstwa Polskiego
serdecznie zapraszają na
VI Wernisaż Grupy A*R*T
Patronat nad wystawą objął
JM Rektor UWM
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Wernisaż odbędzie się 14 października (piątek) 2016 r. ok. godz. 13.00
Biblioteka Główna UWM, I piętro

Prace z zakresu malarstwa, grafiki, na szkle malowane, haftu, tkactwa, rzeźby i fotografii zaprezentują:
Marzena Baniel (fotografia)
Marian Baranowski (fotografia)
Ewa Bednarska (haft, dekoracje na butelkach)
Anna Bednarska (decoupage)
Marka Bentkowska (malarstwo)
Eryka Białłowicz (decoupage, serwetki)
Anna Bień (ikony)
Janusz Bieńkowski (grafika)
Marta Bulik (malarstwo)
Barbara Chodań (fotografia)
Stanisław Czachorowski (malarstwo na szkle i na dachówkach)
Marzena Dadasiewicz (rzeźba w drewnie)
Danuta Domska (ikony)
Teresa Dziedzic (haft)
Maria Fafińska (malarstwo)
Jacek Faruga (malarstwo)
Stanisława Krystyna Grabka (haft, dekoracje świąteczne)
Marek Hasso-Agopsowicz (fotografia)
Antoni Jarczyk (malarstwo, rzeźba, metaloplastyka)
Teresa Kosman (malarstwo)
Halina Krasińska (ikony, kartki świąteczne)
Seweryn Lipiński (malarstwo)
Natalia Machałek (fotografia)
Anna Maciąg (malarstwo)
Marian Michałowski (malarstwo)
Michał Ostrowski (grafika)
Tadeusz Rawa (malarstwo)
Elżbieta Szafranko (ikony, fotografia)
Anna Szepelska-Sell (rzeźba, pisanki ażurowe)
Jolanta Uradzińska (ceramika, batik)
Elżbieta i Feliks Walichowscy (fotografia)
Sylwia Zadworna (haft krzyżykowy)


Grupa A*R*T (Artystyczna Rezerwa Twórcza) powstała w 2011 r. z inicjatywy artystów-pracowników UWM w Olsztynie. Członkowie grupy wystawiają swoje prace w galeriach Biblioteki Głównej UWM w Olsztynie, w Klubie Baccalarium, w Starej Kotłowni oraz Olsztyńskim Planetarium Astronomicznym.

Na pięciu dotychczasowych wystawach w Bibliotece Głównej swoje prace zaprezentowało już ponad 60 członków A*R*T. W grupie funkcjonują zespoły zajmujące się ikonami (A*R*T Ikony), fotografią (A*R*T Foto) oraz poezją (A*R*T Poetica). Podsumowaniem każdej z wystaw jest wydanie albumu, w którym zamieszczone są krótkie notki biograficzne artystów, informacje o inspiracjach twórczych oraz wybrane prace.

Więcej na temat grupy A*R*T https://www.facebook.com/groups/395157817169863/

Zobacz także zdjęcia prac: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1333254753360160wtorek, 4 października 2016

Biblioteka Podróżnika zaprasza


Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejny sezon Biblioteki
Podróżnika - cyklu spotkań z podróżnikami w Bibliotece Uniwersyteckiej
UWM w Olsztynie (pełną informację o programie znajdą Państwo na
załączonym plakacie).
Podczas wykładów na uczestników prelekcji czekają konkursy z nagrodami.

W najbliższy czwartek 6 października 2016 r. o godzinie 14:00 w sali
116 inaugurujemy wykładem dra Mariusza Antolaka "Kierunek Seszele!"
oraz wernisażem wystaw fotograficznych (godz. 16:00) pracowników
Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM: dra Mariusza
Antolaka i dr Agnieszki Jaszczak.

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 12B
sala 116 (I piętro - antresola)

Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszamy!
www.facebook.com/bibliotekakulturalna/


poniedziałek, 3 października 2016

Co za noc ! (naukowców)


Ponad 10 000 zwiedzających, 130 naukowych atrakcji, 12 godzin doświadczeń, pokazów i warsztatów, dziesiątki litrów odczynników laboratoryjnych i niezliczona liczba dociekliwych pytań. Za nami kolejna edycja Europejskiej Nocy Naukowców w Olsztynie.

czytaj cały artykuł Iwony Kiedy, Olsztyn24