poniedziałek, 16 lutego 2015

Czwartki z Humanistyką


Najbliższy czwartek 19 lutego, 2015.

WYKŁADY (aula nr 37, godz.: 9.45-13.35)

 • SPISKOWE WIDZENIE ŚWIATA – TEORIA I PRAKTYKA - Filologia angielska (9.45-10.05) 
 • A GDYBY NIE BYŁO PAŃSTW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH...? - Filologia germańska (10.15-10.35) 
 • TŁUMACZ SYMULTANICZNY - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - Filologia rosyjska (10.45-11.05) 
 • FILOZOFIA A GLOBALNE OCIEPLENIE KLIMATU, CZYLI JAK KULTURA WPŁYWA NA PRZYRODĘ A PRZYRODA NA KULTURĘ - Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (11.15-11.35) 
 • O WYMOWIE POLAKÓW – CZYLI UMIZGLIWE SEPLENIENIE – Logopedia (11.45-12.05) 
 • JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE O SWOICH PRZODKACH? - Historia (12.15-12.35) 
 • GDZIE ZACZYNA A GDZIE SIĘ KOŃCZY GRANICA POLSKI - Stosunki międzynarodowe (12.45-13.05) 
 • O TOLERANCJI DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ – Filozofia (13.15-13.35)

czwartek, 12 lutego 2015

Naukowy a religijny obraz początku świata i człowieka - perspektywy dialogu

Naukowy a religijny obraz początku świata i człowieka. Perspektywy dialogu
(Konferencja naukowa)

Komitet naukowy: Prof. Dr hab. Piotr Gutowski (KUL Lublin), Ks. Dr hab. Tadeusz Pabjan (UP JP II Kraków/Tarnów), Prof. Dr hab. Jacek Pawlik SVD (UWM Olsztyn).

Komitet organizacyjny: Ks. Dr Jacek Golbiak (KUL Lublin), Ks. Dr Karol Jasiński (UWM Olsztyn), Ks. Mgr Wojciech Kotowicz (KUL Lublin).

Wydział Teologii UWM w Olsztynie 15 kwietnia 2015 r.

Program
Godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji – słowo Dziekana WT UWM
Godz. 10.10-11.30 –
sesja 1.
 • Ks. Dr Jacek Golbiak (WF KUL Lublin) Idea początku Wszechświata w modelach Friedmana - Lamaitre'a
 • Ks. Mgr Wojciech Kotowicz (WF KUL Lublin) Filozoficzne aspekty dynamicznych modeli Wszechświata z osobliwością początkową
 • Prof. Stanisław Czachorowski (WBiB UWM Olsztyn) - Organizmalizm, hologenomowa teoria ewolucji i ewolucja systemów - perspektywy dialogu między nauką a teologią
 • Godz. 11.30-11.45 – przerwa Godz. 11.45-13.20 –
sesja 2.
 • Dr Beata Kosiba (WNS UWM Olsztyn) Relacje między nauką a religią w myśli Jana Pawła II
 • Ks. Dr Andrzej Piwowar (WT KUL Lublin) Biblijny opis stworzenia świata i człowieka w odniesieniu do nauk przyrodniczych
 • Ks. Dr Karol Jasiński (WT UWM Olsztyn) Komplementarność teorii kreacjonistycznej i ewolucyjnej
 • Ks. Dr Adam Bielinowicz (WT UWM Olsztyn) Stworzenie świata i człowieka w założeniach programowych i wybranych podręcznikach do nauczania religii

środa, 11 lutego 2015

Walne zebranie Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych


W dniu 7 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się kolejne Walne Zebrnaie Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. Upowszechnianie wiedzy i komunikowanie nauki coraz bardziej się speckalizuje i profesjonalizuje (a czasem nawet komercjalizuje, w dobrym słowa tego znaczeniu). Dyskutowano nad dotychczasową działanością, nad planami oraz wybrano władze na najbliższą kadencję.

I ja tam byłem, Olsztyn należycie reprezentowałem i przywiozłem kilka pomysłów. Może się niebawem skonkretyzują.

Stowarszyszenie skupia nie tylko zawodowych dziennikarzy, zajmujących się nauką, ale także wolnych strzelców oraz naukowców i popularyzatorów nauki (dziennikarstwo obywatelskie). Na swojej stronie Stowarzyszenie tak się prezentuje:

"Jesteś naukowcem i dokonałeś odkrycia, którym chcesz się podzielić ze społeczeństwem? A może realizujesz projekt naukowy i potrzebujesz podpowiedzi, jak go zaprezentować odbiorcom spoza świata nauki? Szukasz osoby, która zawodowo zajmuje się popularyzacją nauki w Twojej dziedzinie? Chcesz zorganizować szkolenie lub prezentację dla naukowców, rzeczników prasowych, dzieci czy seniorów i szukasz pasjonatów z obszaru nauk społecznych czy przyrodniczych? Zgłoś się do nas: info@naukowi.pl. Zrzeszamy blisko 50 dziennikarzy, naukowców i specjalistów ds. PR. Piszemy i mówimy o nauce w sposób zrozumiały dla każdego. Popularyzujemy naukę, przygotowujemy opracowania na tematy naukowe, szkolimy, prowadzimy wykłady i moderujemy eventy."

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej ukierunkowanej na:
 • 1) integrację środowiska dziennikarzy naukowych; 
 • 2) promocję wysokich standardów dziennikarstwa naukowego; 
 • 3) popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowo-technicznych; 
 • 4) ułatwianie kontaktów pomiędzy środowiskiem dziennikarzy naukowych a ludźmi nauki i biznesu; 
 • 5) promocję polskich osiągnięć naukowych w kraju i na świecie; 
 • 6) ułatwianie wyjazdów do laboratoriów i ośrodków naukowych oraz na konferencje, sympozja naukowe itp.; 
 • 7) stworzenie dla dziennikarzy naukowych systemu wymiany informacji o stypendiach, konferencjach i sympozjach naukowych; 
 • 8) współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy naukowych lub promującymi naukę; 
 • 9) udzielanie pomocy dziennikarzom spoza Polski popularyzującym naukę; 
 • 10) działalność charytatywną.Stanisław Czachorowski

Zobacz tez: nowe władze Stowarzyszenia

wtorek, 10 lutego 2015

Jak zaczyna się nowe życie?


10 lutego w Klubokawiarni Awangarda Bis w Olsztynie, ul. Staromiejska 13, o godzinie 18:00, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu PANel Wiedzy! Wysłuchamy dwóch prelegentek z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie: Małgorzata Przygodzka z Oddziału Nauk o Żywności IRZiBŻ PAN opowie nam o swoich badaniach dotyczących prozdrowotnych właściwości innowacyjnych produktów wypiekowych. Natomiast Katarzyna Grycmacher z Oddziału Biologii Rozrodu IRZiBŻ PAN przedstawi nam jak jej badania nad zarodkami bydlęcymi przekładają się na walkę z zaburzeniami rozrodu zwierząt oraz z bezpłodnością u ludzi. Wygłoszone prelekcje będą początkiem interesującej dyskusji na temat zdrowej żywności oraz jak naukowcy przyczyniają się do rozwoju przemysłu spożywczego, a także na temat zaburzeń płodności, które stają się coraz większym problemem w państwach rozwiniętych.

Dni Otwartych Drzwi Wydziału Nauk o Środowisku


Wydział Nauk o Środowisku UWM zaprasza do swoich laboratoriów i sal wykładowych dla młodzieży szkolnej i nie tylko. Dni Otwartych Drzwi Wydziału Nauk o Środowisku rozpoczęły się w poniedziałek 09.02.2015 i potrwają do piątku 13.02.2015 r. Przez 5 dni w godz. od 9.00 do 15.00 pracownicy wydziału będą dzielić się swoją wiedzą na temat procesów zachodząch w różnych środowiskach oraz o organizmach je zamieszkujących.

W trakcie tej imprezy edukacyjnej naukowcy WNoŚ pokażą i wyjaśnią gościom zasady funkcjonowania środowisk naturalnych i zanieczyszczonych na różnych ich poziomach, zapoznają ich z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w inżynierii środowiska, sposobami chowu i hodowli różnych organizmów wodnych, jak również z możliwościami rekreacyjnego korzystania ze środowiska. Zaproponujemy też wiele atrakcyjnych tematów, pokazów i doświadczeń laboratoryjnych.

(red.)

poniedziałek, 9 lutego 2015

Szkoły Polskie na Warmii i Mazurach 1929-1939 - wystawa


Z miłości do polskiej Warmii. Walentynki to dobry termin na otwarcie wystawy. 14 lutego to nie tylko dzień Św. Walentego. Tego dnia w Pluskach nastąpi otwarcie wystawy - "Szkoły Polskie na Warmii i Mazurach 1929-1939". Wszystko w oryginalnych murach Szkoły Polskiej przy Kościele św. Archanioła Michała ul. Jeziorna 99. Będzie to też kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Warmii". W programie min. prelekcje i nauka kaligrafii.

źródło: https://www.facebook.com/events/661300990647324/?ref_notif_type=plan_mall_activity&source=1