środa, 28 grudnia 2016

Elżbieta Szafranko (Wystawa Grupy A*R*T)


Inspiracja do tegorocznej wystawy "Okolice Olsztyna zachwycają przepiękną przyrodą". Wędrując po obrzeżach miasta pieszo i rowerem można odkryć zapomniane zakątki. W tym roku uwagę moją zwróciły PODOLSZTYŃSKIE lasy zachwycające przede wszystkim swoją różnorodnością. Fotografie wybrane na wystawę pokazują i te bardziej cywilizowane fragmenty lasów miejskich jak i te bardziej zapomniane, dzikie, chociaż ukryte gdzieś w pobliżu granic miasta.

Elżbieta Szafranko
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa






poniedziałek, 12 grudnia 2016

Noc Biologów w Olsztynie, 13 stycznia 2017

Wydział Biologii i Biotechnologii - Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie po raz szósty bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów”, zaplanowanej w  2017 roku na piątek 13 stycznia.

Wystawy, wykłady, pokazy, laboratoria, warsztaty, wycieczki, konsultacje w formie żywej biblioteki popularnonaukowej, debaty młodych naukowców i gry terenowe trwać będą od godziny 8 rado do 23 w nocy na terenie budynków Wydziału Biologii oraz Biblioteki Głównej UWM.

Noc Biologów to wspólne przedsięwzięcie 29 jednostek z całej Polski: wydziałów biologicznych i przyrodniczych polskich uniwersytetów i szkół wyższych a także ogrodów botanicznych. Jest to akcja popularyzująca wiedzę biologiczną i nawiązująca do edukacji pozaformalnej. Impreza naukowa, kierowana jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do nauczycieli oraz osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu (województwa warmińsko-mazurskiego) jak i do powiatów z północnego Mazowsza.

W 2017 roku w Nocy Biologów czynnie uczestniczyć będą także ze swoimi pokazami m.in. Nadleśnictwo Olsztynek oraz Mazurski Park Krajobrazowy.

Poza bezpośrednimi pokazami na terenie uczelni będziemy się starali aby przekaz popularnonaukowy docierał także e za pośrednictwem mediów (z którymi rozwijamy współprace od wielu lat): gazet, radia, telewizji i internetu, dzięki czemu znacznie rozszerzony będzie krąg odbiorców (łącznie planujemy dotrzeć z przekazem medialnym do co najmniej 1 500 000 osób z regionu Warmii i Mazur oraz innych części Polski). Edukacja i upowszechnianie wiedzy to nasz wspólny cel.

Noc Biologów ma na celu budowanie kapitału naukowego wśród mieszkańców Warmii i Mazur i przekazanie wiedzy przyrodniczej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię. Ważnym elementem jest budowanie kapitału naukowego u młodzieży m.in. poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami.

W roku 2017 chcemy położyć nacisk na biogospodarkę w szerokim sensie, w tym na usługi ekosystemowe w tym skutki zmiana klimatu, różne formy terapii z wykorzystaniem metod biologicznych oraz wykorzystanie wyników nauki w gospodarce.

Jednym z celów akcji jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce. Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach „Nocy Biologów” w latach 2012-2016 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w mieście Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność przyjętej koncepcji upowszechniania nauki (interesujące pokazy, aktywizujące warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje, bezpośrednie spotkania z naukowcami i zwiedzanie laboratoriów oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie, m.in. blogi i portale społecznościowe) i nie malejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć. Szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego oraz budowanie kapitału naukowego w nowym pokoleniu.

Poprzez Noc Biologów 2017 chcemy zapoznać społeczeństwo regionu z pracą badawczą, specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym a także z osiągnięciami naukowymi wydziałów przyrodniczych UWM, głównie Wydziału Biologii i Biotechnologii. Noc Biologów traktujemy jako element społecznej misji Uniwersytetu.

Chcemy wzbudzać ciekawość oraz chęci do poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej w celu kształtowania poglądów, pozwalających na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania przyrody oraz na niedestrukcyjne obcowanie ze światem żywym (biologicznym). Zamierzamy poprzez działania realizowane w czasie Nocy Biologów budować kapitał naukowy poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami i laboratoriami.

Już w najbliższych dniach, na niniejszym blogu będziemy przestawiali poszczególne elementy programu. Pojawi się trochę nowości, np żywa biblioteka popularnonaukowa oraz gra terenowa.

Stanisław Czachorowski

więcej o Nocy Biologów 2017



sobota, 10 grudnia 2016

ScienceShip.com - platforma łącząca naukę z biznesem!

Powstała nowa platforma internetowa www.ScienceShip.com, będąca pomostem pomiędzy biznesem, a nauką. Umożliwia ona zbudowanie sieci kontaktów, niezbędnej
do połączenia inwestorów i naukowców. Platforma jest narzędziem z ogromnym potencjałem, zawierającym w sobie szerokie spektrum rozwiązań. 
Jednak fundamentem platformy ScienceShip.com jest crowdsourcing i crowdfounding naukowy. 

Powstanie platformy niesie za sobą olbrzymie możliwości zarówno dla naukowców,
jak i dla biznesu. Dwa elementy crowdfoundingu i crowdsourcingu, to nie jedyne, ale istotne narzędzia na 
ScienceShip.com . Dedykowane są one zarówno tym, którzy szukają nowych rozwiązań - w krótkim czasie mogą pozyskać potencjalnie nieskończoną liczbę pomysłów
z różnych źródeł, jak i tym, którzy potrzebują wsparcia społecznego w celu sfinansowania swojego projektu. Niezależnie czy dany pomysł, to naukowy startup, funkcjonująca już inicjatywa, czy też projekt, któremu nie udało się uzyskać wsparcia ze środków publicznych lub grantów.
„Platforma jest odpowiedzią na potrzeby rynku, w swoistym sektorze jakim jest nauka. Zrzesza ona wiele podmiotów tworząc społeczność, która nie miała dotychczas jednego cyfrowego adresu. ScienceShip.com, to zatem miejsce interakcji, które łączy świat biznesu z naukowcami
i instytucjami naukowo-badawczymi, a następnie przedstawia ich działania społeczności internetowej oraz inwestorom”
 – tłumaczą Grzegorz Mączyński, pomysłodawca ScienceShip.com i Robert Murzynowski, współzałożyciel platformy.
ScienceShip.com to inicjatywa, która generuje rozwiązania dla biznesu i nauki, jest także źródłem merytorycznych pomysłów, bazą naukowców, firm i instytucji
badawczo - rozwojowych. 
Dzięki jej istnieniu, twórcy ScienceShip.com chcą także wesprzeć proces komercjalizacji nauki w Polsce, ale przede wszystkim  pragną stworzyć cyfrową przestrzeń, w której można przedstawić wartości, podzielić się doświadczeniami i wiedzą, wymienić  informacje czy też zaangażować społeczność - stawiając jej wyzwania lub aranżując konkursy naukowe.

„Na świecie jest podobnie. Obecnie szerzej znaną platformą tematyczną poświęconą nauce jest Experiment.com, który działa na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie ma ona jednak rozwiązań ułatwiających bezpośrednią współpracę między projektodawcami, a inwestorami
oraz organizację wyzwań czy konkursów dla naukowców, które są dostępne na ScienceShip.com”
 – twierdzą założyciele platformy.

Zdaniem prof. Macieja Banacha, lekarza i przewodniczącego rady naukowej Scienceship.comdla naukowców crowdfunding może być z jednej strony alternatywą dla grantów krajowych i zagranicznych, ale też stanowić ich uzupełnienie. – Naukowcy mogą starać się o dofinansowanie z instytucji finansujących i mogą projekt lub jego część wystawić na Scienceship.com. Jedno drugiemu nie przeszkadza, ponieważ może to np. posłużyć pozyskaniu wkładu własnego na projekty dofinansowane ze środków publicznych lub unijnych – mówi prof. Banach. 

ScienceShip.com umożliwi nie tylko pozyskanie finansowania, ale również sprawdzenie pomysłu na rynku, ponieważ internauci będą mogli „głosować” za jego przydatnością
w przypadku komercjalizacji, co również jest nowością. – Mamy już bazę inwestorów i to do nich najpierw roześlemy pierwsze zgłoszone projekty – tłumaczy Mączyński.

Pomysłodawcywww.ScienceShip.com liczą na projekty które wpisują się w różne dziedziny nauki. Największe i najważniejsze z nich, będą weryfikowane przez radę naukową.

Przy pomocy www.ScienceShip.com finansowania można szukać zarówno w Polsce, jak i na świecie. Model prawny funkcjonowania platformy został uproszczony i sprowadzony
do sprzedaży przedpłaconej za produkt lub usługę oferowaną przez projektodawcę, dzięki czemu łatwiejsze powinno być jego stosowanie. ScienceShip.com współpracuje z PayPalem
i TPay.com, które umożliwiają realizację przelewów, w tym międzynarodowych. Pieniądze będą wpływały bezpośrednio na konto projektodawcy.

Zainteresowani już teraz mogą zapoznawać się z pierwszymi projektami, naukowcy tworzyć swoje profile, a firmy poszukiwać rozwiązań czy odpowiednich osób do grup badawczych.
Na www.ScienceShip.com  już dziś widnieje lista partnerów merytorycznych, współpracujących z platformą. Należą do nich między innymi: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii; Klaster Badań, Rozwoju i Innowacji, Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych.

Twórcy platformy planują też działania motywujące naukowców oraz inwestorów, w ramach Akademii Science Ship. Więcej informacji o platformie znaleźć można
na www.ScienceShip.com

……………………………………………………………………………………………….......

Szczegółowych informacji o platformie ScienceShip.com, udziela:
Anna Staszewska

a.staszewska@scienceship.com

środa, 7 grudnia 2016

O turystach i owadach żądlących


Zapraszamy na Spotkanie turystów TRAMP we wtorek 13 grudnia o godz.18:30, w Galerii Sowa (Olsztyn, ul.Zamkowa 2). Można przyjść wcześniej (otwarte od godz.18:00). Wstęp wolny. 

Tematy:

 • Pokaz fotografii: "Osy, szerszenie i pszczoły - żądlący sąsiedzi ze szlaku i z domu" - prelegent: Profesor Stanisław Czachorowski (40 min) 
 • Pokaz sprzętu: "Na biegówki czy śladówki?" - prelegent: Jacek Deręgowski (15 min) 
 •  Pokaz fotografii: "10 lat Klubu Turystyki Wodnej KILWATER" - prelegent: Maciej Grzemski (40 min) 
 • Kalendarium imprez turystycznych (5 min) 
 •  Około godziny 20:00 - część nieoficjalna: rozmowy w kuluarach, dyskusje... 
Współorganizator Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna i Galeria SOWA. Spotkania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przypominamy, że w trakcie spotkań TRAMP wszystkie napoje są tańsze -1 zł w Galeria SOWA (ul.Zamkowa 2, Olsztyn).
 Sponsorzy i partnerzy: Sklep Rowerowy GIANT - Olsztyn - giantolsztyn.pl Salon Rowerowy Czesław Ciućkowski - roweryciuckowski.pl Pizzeria GasstroSfera, Olsztyn, ul. Kościuszki 45 F - www.gasstrosfera.pl

TRAMP

wtorek, 6 grudnia 2016

Stanisław Czachorowski (VI Wernisaż Grupy A*R*T)

Prace z VI Wystawy Grupy A*R*T
Stanisław Czachorowski butelki maluje już od ponad dekady. Ostatnio zaczął malować stare dachówki i polne kamienie, łącząc z akcjami społecznymi. Brał udział we wszystkich dotychczasowych wystawach Grupy A*R*T. W 2016 roku uczestniczył w plenerach w Olsztynie (malowanie dachówek, kamieni i butelek), Janowie Lubelskim (malowanie na tkaninie), Szczytnie (malowanie kamieni z młodzieżą szkolną) i w Krutyniu (Mazurski Park Krajobrazowy, maj). Prace swoje przedstawiał w czasie Europejskiej Nocy Naukowców (wrzesień 2016) oraz Fascynującego Dnia Roślin (maj 2016).
Na VI wystawie Grupy A*R*T przedstawił najnowsze prace: malowane butelki, słoiki, kamienie i stare dachówki.

Uważa, że malowanie dachówek w przestrzeni publicznej to forma aktywizującej edukacji pozaformalnej w zakresie przyrody i ochrony lokalnej bioróżnorodności. Otwarte plenery malarskie, w których uczestniczył, odbywały się w czasie pikników naukowych w połączeniu z opowieściami o przyrodzie. Jest to interdyscyplinarna forma upowszechniania wiedzy.

Dachówki malowane w trakcie pikników naukowych i edukacyjnych plenerów: 1 maja w Skansenie w Olsztynku "Jarmark sztuki nie tylko ludowej. Wyczarowane z gliny.", 25 maja „piknik z etnobatniką” w ramach międzynarodowego Dnia Fascynujących Roślin (zobacz zdjęcia), 23. czerwca w czasie Nocy Świętojańskiej w Parku Centralnym, w czasie pikniku na trawie przy ul Stara Warszawska oraz warsztatów w czasie Europejskiej Nocy Naukowców (wrzesień).


Jak sam wielokrotnie mówi, wiedza jest bogactwem i dobrem ogólnym, które jest warunkiem rozwoju cywilizacji i do którego prawo ma każdy. Tak jak do wody i powietrza. Nie można więc zamykać i ograniczać dostępu do wiedzy. Podobnie jest ze sztuką. Nauka i sztuka zachwyca się światem, każda na swój sposób i w odmiennej formie. W otaczającej rzeczywistości przyrodniczej dostrzega nie tylko zależności przyczynowo-skutkowe, prawidłowości i obiekty badawcze, ale także piękno.

Motywem  malowania jest chęć czynienia świata piękniejszym, nawet jeśli to piękno jest ulotne. Podstawowym surowcem są odpady cywilizacji nadmiernej i szybkiej konsumpcji – szklane butelki i słoiki (zbędne opakowania). Butelki i słoiki zbiera w dzikich zakątkach przyrody Warmii i Mazur. Zebranym śmieciom stara się nadać nową wartość. Jest to filozoficzny podtekst nadawania rzeczom zbędnym - także i ludziom wykluczonym, spisanym na straty, zapomnianym - nowej ważności i wartości. A w zasadzie jest to odkrywanie, dostrzeganie tej wartości. Bo ona już tam jest.

Recykling rzeczy i znaczeń to promocja postaw przyjaznych środowisku i ludziom. Malowanie butelek jest jak nauka – ma służyć ulepszaniu świata. Jest dla niego jak chasydzka przypowieść, by za pomocą drobiazgu, jaką jest przywrócona do życia butelka, opowiedzieć o rzeczach ważnych i większych - za pomocą części pokazać całość.

Lubi malować z ludźmi w przestrzeni publicznej, by wspólnie odzyskiwać ją na społecznego życia. Nauka jest ważną częścią kultury. Wyjaśnianie złożonej rzeczywistości wymaga wytrwałości. Malowanie na szkle także. Ludzie dzielą się wiedzą (ale i sztuką, miłością) nie tylko ze względu na korzyści finansowe, lecz coraz częściej po to, żeby uczynić świat miejscem lepszym do życia. Swoisty trend dzielenia się (ang. sharing economy/collaborative consumption – ekonomia dzielenia się) obserwowany jest zarówno w sieci (zwłaszcza w mediach społecznościowych czy dziennikarstwie obywatelskim), jak i w świecie realnym (np. bookcrossing). Dzielenie się jest również podstawowym elementem nauki: jej postęp i rozwój ściśle związany jest z wymianą informacji, spostrzeżeń, wyników badań.


Stanisław Czachorowski w czasie wernisażu

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, biolog, ekolog i entomolog zatrudniony w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, na Wydziale Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie. Popularyzator nauki i blogger.

Obecnie prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów biologii i biotechnologii, oraz na interdyscyplinarnym kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodniczego.  Autor licznych artykułów dydaktycznych, broszur dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej i współautor podręcznika dla szkół. W ostatnich latach intensywnie zajmuje się edukacją pozaformalną w różnorodnych formach. Organizator i koordynator Olsztyńskich Dni Nauki oraz Nocy Biologów. Eksperymentuje z grywalizacją (gamifikacją), nauczaniem metoda projektu, grami dydaktycznymi oraz wykorzystaniem nowych technologii w edukacji pozaformalnej.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia chruścików (Insecta: Trichoptera) oraz innych owadów wodnych. Poza badaniem przyrodniczych komponentów ekorozwoju, ochroną bioróżnorodności i monitoringiem zmian w środowisku przyrodniczym (w szczególności wodnym) poszukuje podobieństw między biologią molekularną a biologią środowiskową. Na zagadnienia biotechnologiczne patrzy z punktu widzenia filozofii przyrody oraz ewolucji i samoorganizacji złożonych układów. Ewolucja kulturowa, której elementem jest biotechnologia, jest elementem większej całości i wprost wyrasta z ewolucji biologicznej.





RED

W Wiadomościach Uniwersyteckich o wystawie grupy A*R*T

W listopadowym numerze Wiadomości Uniwersyteckich ukazał się obszerny artykuł o naszej wystawie. Cały numer można pobrać ze strony uwm.

St.Cz.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Grantowe Podwórka



Rusza program grantowy na ożywianie podwórek. Dobra szansa dla grup sąsiedzkich, które dzięki finansom z miasta mogą wspólnie przemienić swoją przestrzeń. Już w tę sobotę spotkanie informacyjne, gdzie będę pełniła rolę " pani moderatorki", także zapraszam, do zobaczenia w miejskich tematach w Olsztynie. Będą atrakcje dla dzieci, więc można przyjść z maluchami. Będą fajne prelekcje z innych miast. Liczę na to, że program się przyjmie i będzie coroczną możliwością przemiany dla kolejnych podwórek...no ale dyskusja na spotkaniu.

M.M.

piątek, 2 grudnia 2016

Bentos w sieci troficznej Łukęcin, 24 - 27 maja 2017

XXIV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY BENTOLOGICZNE 2017

Łukęcin, 24 - 27 maja 2017

„Bentos w sieci troficznej” 

Komunikat nr I
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się w dniach 24 - 27 maja 2017 w nadmorskiej miejscowości Łukęcin. Na miejsce naszego spotkania proponujemy ośrodek wypoczynkowy „Wielki Błękit”, położony w lesie nad brzegiem morza (http://wielkiblekit.info.pl).

Tematyka warsztatów poświęcona będzie funkcji bentosu w sieci troficznej. Podczas naszego spotkania, oprócz wykładów, sesji plenarnej oraz posterowej i oczywiście nieodłącznej części warsztatowej, planujemy wiele atrakcji. Dyskusje o nauce umilą nam wieczorne biesiady na świeżym powietrzu z szumem fal w tle, ciekawe wycieczki oraz inne atrakcje.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 stycznia 2017 r. na adres bentos.2017.szczecin@gmail.com, podając jedynie dane kontaktowe (imię i nazwisko, instytucja, adres email) i informację: „Biorę udział w warsztatach ” oraz jaki standard pokoju Państwo wybierają (Bl 3*** lub Bl 2).

Część warsztatowa:

 • dr hab. Andrzej Zawal, prof. US "Co to za czerwona kulka? – wodopójki (Hydrachnidia) preparatyka i oznaczanie” 
 • dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US, dr Brygida Wawrzyniak - Wydrowska „Ręka ludzka nie dotknęła, ale oko już widziało – organizmy najgłębszych obszarów oceanu: obserwacja i identyfikacja” 

Do osób deklarujących udział w warsztatach zostanie wysłany komunikat nr II, w którym zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące kosztów oraz wytyczne edytorskie odnośnie abstraktów.

Możliwe formy prezentacji swoich osiągnięć to referat (15 minut) lub poster. Ze względu na ograniczony czas na sesję referatową, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru formy wystąpienia.

Przewidywane koszty: wpisowe 80 zł od studentów i doktorantów, 100 zł od pozostałych uczestników, łączny koszt noclegów i wyżywienia - 404 zł (zakwaterowanie Bl. 3***) lub 374 zł (zakwaterowanie Bl. 2) . Koszt pojedynczego noclegu w Bl 3*** - 50zł, w Bl 2- 40zł. (pokoje 2-3 osobowe), wyżywienie: śniadanie 23 zł , obiad ok. 25 zł, kolacja w plenerze 20 zł, kolacja bankietowa 55zł. W skład kosztów całkowitych wchodzi serwis kawowy (x4) i możliwość korzystania z sal. Dodatkowo opłata klimatyczna 1,8 zł / osoby za dobę. Standard zakwaterowania Bl 3*** jest zbliżony do Janowa a Bl 2 niższy (http://wielkiblekit.info.pl).

Organizatorami tegorocznych warsztatów są:

 • Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński 
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński 
 • Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego 
 • Instytut Badań nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Szczeciński 


Komitet Naukowo-Organizacyjny XXIV OWB:

 • Dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska 
 • Dr Tomasz Krepski
 • Mgr Grzegorz Michoński 
 • Dr hab. Andrzej Zawal, prof. US 
 • Dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US 
 • Dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska 
 • Dr hab. Robert Czerniawski Prof. US 
 • Mgr Łukasz Sługocki 
 • Mgr Aleksandra Bańkowska 
Serdecznie zapraszamy
W imieniu komitetu organizacyjnego Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Grzegorz Michoński i Tomasz Krepski

niedziela, 27 listopada 2016

Zajrzyj do wnętrza kurhanu


Szanowni Państwo,
 prace nad projektem "Zajrzyj do wnętrza kurhanu" zmierzają do końca. Mamy przyjemność zapowiedzieć i zaprosić Państwa na otwarte spotkanie podsumowujące projekt. Szczególnie zapraszamy te wszystkie osoby, które jako wolontariusze wzięli udział w pracach wykopaliskowych - niezależnie od tego ile dni czy godzin pracowali z nami. Za każdą przepracowaną godzinę jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni. O szczegółowym programie spotkania i jego miejscu poinformujemy wkrótce.

dr hab. Mirosław Hoffmann - Kierownik Ekspedycji Archeologicznej 
dr Bogdan Radzicki - koordynator projektu

poniedziałek, 21 listopada 2016

Wspomnienia z Francji. Staże studenckie w 2016 roku


W dniu 22.11.2016 roku o godzinie 16.30 w Baccalarium odbędzie się spotkanie: Wspomnienia z Francji. Staże studenckie w 2016 roku.

Podczas spotkania uczestnicy (studentki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz architektury krajobrazu) oraz organizatorzy stażu - przedstawiciele Stowarzyszenia Polsko- Francuskiego z l'Indre (Bernerd i Lucienne Moreaux) opowiedzą o drugiej już edycji zagranicznych praktyk studenckich.

Serdecznie zapraszamy!
Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie

Forum Biblioteczne w drodze do Sztuki


Przesyłam zaproszenie na "Forum Biblioteczne w drodze do Sztuki" z udziałem członków naszej Grupy  (A*R*T) - Feliksa Walichnowskiego i Bożeny Koper,   24 listopada br. godz. 13.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej, sala 116.    
Z pozdrowieniami

 Marzena B.

czwartek, 17 listopada 2016

Gala Nagrody im. Karola Sabatha po raz siódmy!


Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl już po raz siódmy przyzna Nagrodę im. Karola Sabatha na najlepszy materiał popularnonaukowy w polskich mediach.
W konkursie wzięli udział dziennikarze prasowi, radiowi, związani z popularnymi magazynami oraz pismami popularnonaukowymi.

Jury Nagrody w składzie: prof. Magdalena Fikus (przewodnicząca), dr hab. Marcin Grynberg, red. Dariusz Kortko, red. Krzysztof Michalski, red. Judyta Watoła po burzliwej dyskusji wyłoniło zwycięzcę Nagrody im. Karola Sabatha na najlepszy materiał popularnonaukowy w polskich mediach oraz przyznało dwa wyróżnienia.

Laureatów nagród poznamy na gali, która odbędzie się  w przestrzeni konferencyjnej:

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych
III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy,
ul. Bracka 25 w Warszawie

24 listopada 2016 r.
o godz. 17:30


Galę swoimi wystąpieniami z pogranicza dziedzin naukowych uświetnią znakomici badacze popularyzatorzy: prof. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, astronom i fizyk, polski koordynator programu Hands-On Universe, Europe oraz Khan Academy oraz dr Halina Waś, biolog komórkowa w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, w Pracowni Neurobiologii Molekularnej. Jest dwukrotną stypendystką w programie START FNP oraz laureatką konkursu popularyzatorskiego INTER (2013).

wtorek, 8 listopada 2016

Biblioteka podróżnika


Teraz, kiedy dostępny jest wirtualny przewodnik (http://bu.uwm.edu.pl/przewodnik/index.html), łatwiej zorientować się w przestrzeni budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.

Kto jeszcze nie odnalazł sali 116 (I piętro), gdzie czwartkową porą spotykamy się w Biblioteka Kulturalna, aby podróżować, oglądać filmy czy się szkolić, teraz znajdzie ją bez trudu. Przy okazji przypominamy aktualny program spotkań podróżniczych na załączonym plakacie.

Zapraszamy! WSTĘP na wszystkie spotkania WOLNY!


piątek, 4 listopada 2016

Antoni Jarczyk (VI Wernisaż Grupy A*R*T)



Antoni Jarczyk - emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Ostatnio także rzeźbi w masie marmurowej oraz wykonuje metaloplastykę. Z odpadów systemu grzewczego na swoim wydziale utworzył rzeźbę przestrzenną pt „CO deinstal WBZ 2016”. Musiał nauczyć się spawania. Wstępem do wykonania rzeźby były dwie w stylu japońskim w wydzielonej części przydomowego ogrodu a później Myjąca włosy oraz Dwójka na polowaniu. Kolejna technika to metaloplastyka. Tę ostatnią łączy z malarstwem przy pisaniu/malowaniu ikon „ubierając” je w metalowe pozłacane „koszulki”.

Swoje prace wystawiał w Bibliotece Uniwersyteckiej, Klubie Baccalarium, Starej Kotłowni, Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, w Starym Ratuszu w Działdowie i w Domu Kultury w Mrągowie. Niektóre prace znajdują się w korytarzach Wydziału Sztuki UWM oraz Planetarium a także w gabinecie Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, nie wspominając o dziesiątkach darowanych przyjaciołom i członkom rodziny.

Łącznie członkowie Grupy A*R*T z dużym udziałem Profesora  jako inicjatora zorganizowali w okresie pięciu lat 10 wystaw w tym sześć w Bibliotece Uniwersyteckiej, których każdorazowo patronat obejmował Rektor UWM.

Na marginesie można dodać, że profesor kolekcjonuje starą broń, stare wagi i ...stare kute gwoździe. Należy do Koła Miłośników Lasu i Militariów przy ATW/LOK a w przydomowym ogródku posiada oczko wodne ze złotymi rybkami. Po córce - która także maluje - przejął członkostwo w Klubie Plastyka Amatora „Sąsiedzi” działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.







czwartek, 3 listopada 2016

Maria Fafińska

(Autorka ze swoimi pracami, wystawa z lat ubiegłych)
Maria Fafińska - pracuje w Wydawnictwie UWM. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Odbiera świat kolorem, który układa w obrazy. Duch sztuki zawsze był obecny w jej domu – mama pięknie malowała, a dziadek pracował w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Uprawia felietonistykę – w „Wiadomościach Uniwersyteckich“ prowadzi stałą rubrykę „Czerwona Apaszka“. Dotychczas ukazało się drukiem pięć książeczek z ilustracjami dla dzieci.

W ramach A*R*T prowadzi grupę Art Poetica, która skupia tych, którzy słowem opowiadają swój świat. Poniżej wybrane prace – ilustracje do książeczki dla dzieci; rysunek żurnalowy; kamieniczki toruńskie oraz jedna z ilustracji z wydanego Atlasu grzybów. Maluje olejem, tuszem, suchymi pastelami.




środa, 2 listopada 2016

Marian Michałowski (VI Wernisaż Grupy A*R*T)


Marian Michałowski, urodzony w Wilnie, od 1953 r. związany z olsztyńską uczelnią, wykonawca prac kreślarskich do celów naukowo-dydaktycznych.
Inspiracją prac, przedstawionych w czasie VI Wystawy Grupy A*R*T jest cytat:
Bo piękno na to jest by zachwycało...
Cyprin Kamil Norwid

"Więc obraz musi być piękny by zachwycał, musi być koncertem i melodią wnętrza gdzie jest umieszczony, musi tworzyć atmosferę i promieniować na otoczenie, musi być spojrzeniem - urokiem ciągłego patrzenia, obraz nie może się znudzić, obraz musi mieć duszę. Trzeba go czytać jak książkę, obraz musi być niedomówiony, musi budzić widza do myślenia. Człowiek widzi piękno w granicach swojej wyobraźni. Jest ono zamknięte w ramach, za które nie wychodzi jego wzrok. Obraz nie może być histerią ani niepokojem czy tylko modą." (Marian Michałowski)