wtorek, 15 maja 2012

Rośliny uprawiane dla celów energetycznych zmieniają polskie rolnictwo

W ramach międzynarodowego Dnia Roślin (Fascination of Plants Day w Olsztynie) , 18 maja 2012 r. o godz. 10.00 prof. Mariusz Stolarski wygłosi wykład pt. "Rośliny energetyczne - problemy i perspektywy. W poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii - czy rośliny mogą sprostać temu zadaniu?” Zaraz po wykładzie o godz. 10.40 można będzie z profesorem porozmawiać w olsztyńskiej kawiarni naukowej (Kortowo, Collegium Biologiae, Bufet Jaga) i więcej dowiedzieć się o roślinach zmieniających nie tylko polska energetykę.

W ostatnich latach odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają coraz większą rolę w pozyskaniu energii pierwotnej w Polsce oraz w Unii Europejskiej. W latach 2001-2009 pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych wzrosło w Polsce z 5,1% do 9,0%. Natomiast w tym samym czasie udział OZE wzrósł również w krajach UE-27 z 10,6% do 18,3%. Biomasa stała (drewno i słoma) to główne źródło pozyskania energii odnawialnej w UE oraz w Polsce, odpowiednio 46,0% i 86,1%. Natomiast w dalszej kolejności w Polsce znajdowały się biopaliwa (7,1%), energia wody (3,4%), biogaz (1,6%), wiatr (1,5%). Zakłada się, że docelowo głównymi dostawcami biomasy energetycznej mają być rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy oraz gospodarka komunalna. 

Obecnie biomasa pochodzenia rolniczego to głównie słoma. Natomiast w celu zapewnienia stabilności dostaw biomasy rolniczej w przyszłości dla rozwijającego się rynku niezbędny jest rozwój celowych upraw wieloletnich roślin energetycznych. Obecnie najczęściej uprawiane gatunki wieloletnie w celu pozyskania biomasy na cele energetyczne to topola, wierzba krzewiasta, miskant olbrzymi, ślazowiec pensylwański. Uprawa wymienionych roślin wieloletnich oraz jednorocznych (np. rzepak, zboża, burak cukrowy i inne) na cele energetyczne umożliwi zagospodarowanie części niewykorzystanych obszarów rolniczych. Ponadto uważa się, że przeznaczenie około 2 mln ha gruntów rolniczych w Polsce na potrzeby agroenergetyki może być alternatywą dla tradycyjnej produkcji rolniczej. 

Ta nowa sfera działalności rolnictwa zajmująca się produkcją, dostarczaniem oraz wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne (agroenergetyka) jest również bardzo istotna ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ stwarza szansę na zachowanie dotychczasowych i powstanie nowych miejsc pracy. Chodzi tu głównie o pracę na obszarach wiejskich, w rolnictwie, w sektorach produkujących urządzenia do pozyskania, zbioru, przetwarzania i energetycznego wykorzystania biomasy. Agroenergetyka może przyczynić się do rozwoju rolnictwa i powiązać je z lokalną energetyką, co powinno przynosić wymierne efekty. 

Atrakcyjność biomasy jako paliwa istotnie wzrasta przez zamknięcie obiegu środków finansowych razem z obiegiem paliw i energii na terenie powiatu, gminy czy nawet gospodarstwa. Należy zauważyć, że każda przysłowiowa złotówka wydana na olej opałowy czy gaz ziemny wypływa najczęściej poza teren gospodarstwa, gminy, powiatu, a bardzo często też poza teren kraju. Z kolei wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego powoduje, że środki finansowe za produkowane paliwo pozostają na miejscu w obrocie lokalnym, w regionie. Chodzi o to, że dzięki temu systemowi podmioty wytwarzające paliwo czy energię z biomasy mają środki na inwestycje i rozwój oraz mogą zatrudnić nowych pracowników w branży rolniczo-energetycznej, co w konsekwencji przyczynia się do rozwoju lokalnego. 

Dr hab. inż. Mariusz Stolarski, prof. UWM zajmuje się badaniami związanymi z produkcją biomasy na gruntach rolniczych, jej oceną i wykorzystaniem na cele energetyczne. Jego zainteresowania naukowe ukierunkowane są głównie na aspekty agrotechniczne, ekonomiczne, energetyczne i środowiskowe. Badania prowadzi w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM oraz współpracuje z innymi zespołami badawczymi UWM. Ponadto prowadzi współpracę naukową między innymi z Niemieckim Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ) w Lipsku, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide - UMR CNRS 8181 w Francji, Center for Renewable Energy Sources w Grecji, Danish Technological Institute, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (PIB) w Puławach, Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytutem Energetyki w Warszawie i innymi ośrodkami w kraju i za granicą. 

W okresie swojej pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych uczestniczył w ponad 50 konferencjach, opublikował 53 oryginalne prace twórcze oraz kilkadziesiąt prac popularnonaukowych, ponadto jest współautorem nowych odmian wierzb oraz zgłoszenia patentowego. Jest kierownikiem zespołu  w ramach międzynarodowego projektu „EuroBioRef”- „EUROpean multilevel integrated BIOREFinery design for sustainable biomass processing”. W projekt zaangażowanych jest 28 partnerów z 14 państw, w tym Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM. Kieruje także zespołem międzynarodowego projektu „COACH BioEnergy“ oraz wykonawcą projektu pt. “AGREE-Energy Efficiency in Agriculture” w ramach 7 PR UE, koordynatorem etapu badawczego oraz kierownikiem zadania w ramach Programu Strategicznego – Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii (projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Ponadto bierze udział w kilku innych krajowych projektach badawczych. 

Był uczestnikiem kilku zagranicznych wyjazdów, naukowych, szkoleniowych, studyjnych (Chorwacja, Szwecja, Dania, Austria, Wielka Brytania, Niemcy). Ponadto we wrześniu 2011 roku był uczestnikiem wyjazdu o charakterze szkoleniowo-naukowym oraz studyjnym, związanym z bezpieczeństwem energetycznym, zmianami klimatu, bioenergią oraz polityką energetyczną USA. Wyjazd zorganizowany był przez Department of State in Washington, D.C w ramach Interantional Visitor Leadership Program (IVLP). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomasy “POLBIOM”, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, stowarzyszenia Alumni. Prof. Stolarski jest członkiem komitetu Programowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Natomiast od 1 lipca 2011 roku został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład Zespołu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

PROGRAM STRATEGICZNY – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII ZADANIE NR 4 – „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”.

4 komentarze:

 1. Tak na prawdę wiele rzeczy zmienia nasze rolnictwo.
  Zapraszam na moją stronę internetową, na której dostępna jest ogromna oferta maszyn rolniczych.

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajnie, że świat się powoli rozwija i ludzie mają wiele ciekawych pomysłów, jakie można wdrożyć w życie by te miało lepszy sens. Mam nadzieję, że w wyniku takich badań można będzie osiągnąć coś wspaniałego.

  OdpowiedzUsuń
 3. Być może jest to szansa by mimo zmieniającego się klimatu utrzymać polskie rolnictwo na wysokim poziomie.

  OdpowiedzUsuń