poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Podwórkowy traktat o malowaniu kamieni


Każdy człowiek potrzebuje choć odrobiny filozofii i odrobiny sztuki. Bo potrzebuje sensu i piękna. Każdy człowiek jest twórcą, nawet lepiąc pierogi czy sprzątając mieszkanie. Nie jestem zawodowym filozofem ani zawodowym artystą. Jestem naukowcem (biologiem). Nie mam poletka z fasolą. Ale mam farby. Kamienie leżą wokoło, poszukaj i przyjdź z kamieniem małym lub dużym. Nie trzeba ich kupować. Nie będziemy łuskać fasoli. Będziemy wspólnie malować kamienie. Mówić można ale nie trzeba. Ciszy nie trzeba zabijać słowem. Można milczeć. Słów jest zbyt dużo. Mało kto ich słucha, a niektóre są takie mądre, że nawet mówiący ich nie rozumie. Spotkajmy się, by w prostej czynności przywracać sens i znaczenie rzeczom pozornie bezwartościowym. I ludziom. To nie będzie ani wykład ani komunikat ani referat. Ale będzie komunikacja międzyludzka. Bo nie tylko słowem przekazujemy treści. Będzie to wyjście poza schematy i utarte, akademickie rytuały. Nie potrzebuję auli (wystarczy trawnik, tak jak bezdomnemu), prądu, komputerów czy rzutnika multimedialnego. Nie potrzebuję punktów za rozdział w monografii. Bo to jest slow science na prowincji. Niech to będzie rewolucja, a kamienie kultury rzucimy na szaniec. Ale najpierw je pomalujemy.

Stanisław Czachorowski

zobacz też:

wtorek, 18 sierpnia 2015

Zaproszenie do wzięcia udziału w V wystawie prac członków Artystycznej Rezerwy Twórczej – grupy A*R*T

Szanowni Państwo,

wzorem  ubiegłych lat zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w V wystawie prac Grupy A*R*T. Wernisaż wystawy planujemy w dniu Święta Edukacji Narodowej (14.10.2015 r.- środa) w holu Biblioteki Uniwersyteckiej. Patronat nad wystawą objął JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, Senator RP. Zespół organizacyjny V Wernisażu tworzą: Marzena Baniel, Jadwiga Szeremeta, Marian Michałowski i Stanisław Czachorowski oraz przewodniczący Grupy A*R*T Foto – Elżbieta Szafranko; Grupy A*R*T Ikony  - Halina Krasińska i Krystyna Grabka oraz  Grupy A*R*T Poetica Maria Fafińska.

Od pierwszej wystawy (2011 r.), myślą przewodnią było i jest prezentacja   dorobku artystycznego – pracowników  oraz emerytów UWM. Forma i technika prac jest dowolna: obrazy olejne, akwarele, rysunek, grafika, malowanie na szkle, rzeźba, ceramika, haft (malowanie igłą), tkactwo, metaloplastyka itp. Po zakończeniu wystawy (20.XII 2015 r.) staraniem komitetu organizacyjnego będzie wydanie albumu zawierającego   wybrane prace od każdego z uczestników wystawy wraz z krótką notką o intencji autora w tworzeniu swoich prac oraz opis  swojego dorobku twórczego za ostatni rok.   Wystawa organizowana jest pod egidą Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz ZNP.  Zgłoszenie udziału stanowi załączony formularz, który należy wysłać do 25.09.2012 r.  na  adres: Antoni Jarczyk, Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 5,  p. 353
lub na adres mailowy: jarant@uwm.edu.pl  (tel. 600 974 605).

W załączeniu zamieszczamy wzór zgłoszenia oraz ważniejsze  informacje.
    W czterech ostatnich wystawach głównych i trzech okolicznościowych w Klubie Baccalarium wzięło udział ponad 50 artystów. Stale zachęcamy nowych kandydatów do przyłączenia się do naszej Grupy. Jesteśmy bardzo radzi, że nasze wystawy już obecnie  wpisały się  kalendarz uniwersyteckich wydarzeń kulturalnych.   
                                                                                  W imieniu Komitetu Organizacyjnego
                                                                                              Antoni Jarczyk


  
 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W V WYSTAWIE PRAC GRUPY   
                                                            A*R*T  UWM w OlsztynieImię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Wydział…………………………………Adres  pocztowy…………………………………..
e-mail:…………………………………….Nr telefonu kom………………………………
Pracownik emerytowany, naukowo-dydaktyczny, techniczny (właściwe pokreślić).
Zgłaszam prace z zakresu: malarstwa sztalugowego, malarstwa na szkle, rzeźby w drewnie, rzeźby ceramicznej/gipsowej, haftu i aplikacji (podkreślić), inne…………………………..
Tytuły prac:  1…………………………………………………………

                      2………………………………………………………….

                      3………………………………………………………..

                      4……………………………………………………….
Liczba prac zależy od ich wielkości i sposobu ekspozycji. Prace drobne i małe będą umieszczone w gablocie wymiarach półek 80x30cm. Przewidujemy wstępnie jedną półkę dla jednego autora. Liczba dużych prac malarskich (np.80x120cm i >) może wynosić 4-6.
      Prace prosimy dostarczyć w dniu  11.10.2015 r. o godz.12oo do holu Biblioteki Uniwersyteckiej(Ip.). Będziemy wspólnie przygotowywać ekspozycję. Prace malarskie i grafiki powinny być w ramkach lub w antyramach. Wpisowe wynosi 50 zł dla osób pracujących i 20 zł dla emerytów. Wpisowe należy adresować na: Fundacji im. M. Oczapowskiego UWM, ul. Heweliusza 12, 10-718 Olsztyn, nr konta:42 2030 0045 1110 0000 0045 1660 z dopiskiem imienia i nazwiska oraz „V wernisaż”).
Jeśli Autor wyraża zgodę na zamieszczenie krótkiej notki biograficznej  w planowanym albumie, prosimy o przygotowanie jej z uwzględnieniem następujących danych:
1)      imię, nazwisko, miejsce pracy;
2)      tematyka prac i motywy ich powstania;
3)      udział w wystawach ( plenerowych/indywidualnych, grupowych w ostatnim roku);
Notka nie powinna przekraczać ½ strony  A4, w edytorze Word; tekst złożony czcionką typu Times New Roman, wielkość 11 pkt. Członkowie Grupy A*R*T proszeni są by na wystawę przygotować prace, które nie były prezentowane  w ubiegłych latach.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji przesłanych tekstów.