środa, 5 czerwca 2019

Edukacyjne Święto Łyny


Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena wraz MOK Olsztyn przygotował moc atrakcji na Święto Łyny - poniżej program imprezy. Zaproście rodziny i znajomych, bo promowanie edukacji ekologicznej jest niezwykle ważne.

program :
 • godz. 15.00 – 18.00 – wielkie oczyszczanie odcinka Łyny z nurkami „Skorpeny” i mieszkańcami Olsztyna
 • godz. 16.00 – 19.00 – tworzenie wystawy z rzeczy znalezionych w Łynie (animacje dla dzieci i dorosłych)
 • godz. 16.00 – „Historia wzdłuż Łyny” – spacer z Rafałem Bętkowskim, historykiem z Muzeum Nowoczesności MOK
 • godz. 16.00 – „W dół Łyny” – kajakowy spływ z przewodnikiem – dla zaawansowanych (PTTK)
 • godz. 16.00 – 19.00 – „Kajakiem po Łynie” – mini spływ dla wszystkich (Splywamy.pl, WOPR)
 • godz. 16.00 – 19.00 – „Łyna - rzeka ptaków” – warsztaty ornitologiczne dla dzieci (Fundacja „Albatros”)
 • godz. 16.00 – 19.00 – „Łyna - rzeka owadów” – warsztaty entomologiczne dla wszystkich (Stanisław Czachorowski)
 • godz. 17.30 – „Ptaki Łyny” – spacer wzdłuż rzeki z ornitologiem z Fundacji „Albatros”
Organizacja: Miejski Ośrodek Kultury, Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”
Współorganizacja: Fundacja „Albatros”, Splywamy.pl, Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

https://www.facebook.com/events/2575029022638112/

poniedziałek, 3 czerwca 2019

7. czerwca 2019 - bicie rekordu w czytaniu książek w jednym momencie


Zapraszamy na  bicie rekordu w czytaniu książek w jednym momencie 
Kiedy? i Gdzie?
7 czerwca /piątek/ 2019 r., godz. 10:00 (zbiórka 9:45)
Stary Ratusz WBP, ul. Stare Miasto 33, Olsztyn
Przyłączcie się! Koniecznie zabierzcie ze sobą książkę, którą lubicie lub taką którą aktualnie czytacie :)
            7 czerwca o 10.00 uczniowie i studenci z całej Polski będą czytać – bez przymusu, każdy to, na co ma ochotę.  Pomysł ten zjednoczył ponownie placówki biblioteczne w Olsztynie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Biblioteka Uniwersytecka UWM i Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna wspólnie organizują rekord czytania książek przez uczniów. Głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką.
Symbolem wspólnej akcji jest rekord w liczbie osób czytających w jednym momencie. Co roku czyta z nami ponad 400 tys. osób. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole", od 29 lat jednego z najpopularniejszych czasopism dla nauczycieli, natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki szkolne i publiczne (co roku ponad 2 tys. placówek).
Spotykamy się przy Starym Ratuszu około 9:45 i oddajemy się wspólnemu czytaniu tworząc łańcuch ludzi wokół budynku i na Scenie Staromiejskiej. Wszystkie czytające osoby zostaną sfotografowane tradycyjnie aparatem oraz z powietrza przy pomocy drona. Zapraszamy do wspólnego bicia rekordu. Prosimy, aby informację o przybyciu uczniów, studentów z Państwa placówki zgłosić nam do 5 czerwca 2019 roku.
Współorganizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Uniwersytecka UWM i Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olsztynie

Więcej informacji o samej akcji:


Kontakt: Sekcja Promocji
Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie
mail: bib.promocja@uwm.edu.pl
tel. (89) 524 51 46

Biblioteka Uniwersytecka UWM

poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Chile i Boliwia - na krańcu świata (Biblioteka Podróżnika)


W najbliższy czwartek (4. kwietnia) zapraszamy na spotkanie z naszym stałym gościem: dr. inż. arch. kraj. Mariuszem Antolakiem (Katedra Architektury Krajobrazu UWM, Fundacja "W Krajobrazie"), który tym razem zabierze nas w podróż na kraniec świata - do Chile oraz Boliwii.

Zapraszamy.

Wstęp na wydarzenie wolny! Biblioteka Uniwersytecka, czwartek 4 kwietnia 2019, sala 116 (I piętro - antresola), godz. 16:00.

wtorek, 12 marca 2019

Polacy i Niemcy. Trudne sąsiedztwo (debata)


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na debatę pt. „Polacy i Niemcy. Trudne sąsiedztwo”. Rozmowa  o stosunkach polsko-niemieckich w perspektywie historycznej, socjologicznej i literaturoznawczej odbędzie się  na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie. Bodźcem tego spotkania  jest publikacja ósmego numeru Pomocnika Historycznego POLITYKI  pt.  „Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa. Prawdy i mity. Wojny i pokoje”. I nie tylko. Będzie to spotkanie z ludźmi, którzy przez całe swoje życie pracują na rzecz dialogu polsko-niemieckiego. Z pomysłodawcą  numeru specjalnego POLITYKI, znawcą tematyki polsko-niemieckiej, redaktorem Adamem Krzemińskim, em. Profesorem UAM w Poznaniu i doktorem honorowym uniwersytetów  w Olsztynie i w Opolu, literaturoznawcą i germanistą Hubertem Orłowskim oraz Profesorem Robertem Trabą z ISP PAN, wieloletnim dyrektorem Centrum Badań Historycznych w Berlinie, współzałożycielem WK Borussia rozmawiać będziemy o sąsiedztwie, które  „zobowiązuje” – w myśl długoletniego projektu wydawniczego Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, o Polsko-Niemieckich Miejscach Pamięci, o wysiłkach uczonych i społeczników na rzecz budowania mostów między naszymi narodami i burzenia murów –  przede wszystkim murów nieufności i niewiedzy. W miejscu szczególnym, stolicy Warmii i Mazur, porozmawiamy również o problemach dziedzictwa kulturowego byłych Prus Wschodnich.
Organizatorem spotkania jest Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie oraz Fundacja Borussia w Olsztynie.
Uczestnicy spotkania:

Adam Krzemiński – germanista, dziennikarz, publicysta. Uważany za jednego z najbardziej kompetentnych znawców stosunków polsko-niemieckich. Od 1973 r. w POLITYCE. Częsty gość i komentator niemieckich mediów – jego analizy publikują największe dzienniki i tygodniki („Frankfurter Allgemeine Zeitung” „Die Zeit”, „Der Spiegel”,). Laureat prestiżowej nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego (2010). Autor kilku książek, w tym wydanych po polsku i niemiecku Lekcji dialogu.

Hubert Ołowski – germanista, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Członek rzeczywisty PAN, profesor w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Związany ze stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa Borussia w Olsztynie, doktor honoris causa UWM w Olsztynie (2009) i Uniwersytetu w Opolu. Jego specjalności to: literatura i kultura niemiecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej Rzeszy, teoria narracji, semantyka historyczna i badania nad stereotypami, stosunki literackie polsko-niemieckie. Jest badaczem procesu powstawania stereotypów niemieckich o Polakach (monografia Polnische Wirthschaft), autorem licznych publikacji naukowych, wraz z Christophem Kleßmannem jest współredaktorem (do t. 35) „Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej”, od 36 do 48 t. – jej redaktorem. Współautor monografii Dzieje kultury niemieckiej (z Czesławem Karolakiem i Wojciechem Kunickim).
Robert Traba – historyk i politolog, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, profesor honorowy Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Związany z Olsztynem, współzałożyciel olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia,  fundator Fundacji Borussia, wieloletni redaktor kwartalnika „Borussia”, od 2006  do 2018 roku był dyrektorem Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie,  współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Specjalizuje się w historii Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec w XIX i XX wieku, badacz polsko-niemieckiego pogranicza, zajmuje się takimi zagadnieniami jak historia stosowana, otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy, akulturacja oraz pamięć kulturowa. Współredaktor  9 tomów  serii wydawniczej Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci / Deutsch-Polnische Erinnerungsorte – wraz z Hansem Henningiem Hahnem. Ostatnie publikacje: The Past in the Present oraz Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (wraz ze 100 autorami).

Alina Kuzborska – germanistka, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury, pracuje w Katedrze Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie.

poniedziałek, 11 marca 2019

Oświadczenie członków grupy Superbelfrzy RP w sprawie poparcia strajku nauczycieliMy, Superbelfrzy RP – nauczyciele-innowatorzy, laureaci konkursów krajowych i zagranicznych oraz eksperci edukacyjni o różnych przekonaniach politycznych, społecznych i religijnych, wyrażamy poparcie dla ogólnopolskiego strajku nauczycieli, zaplanowanego na 8 kwietnia 2019 r.
Bezład i dezorganizacja polskiej oświaty, z jaką dziś mamy do czynienia, są potęgowane politycznymi decyzjami. Aktualna reforma edukacji została podjęta w pośpiechu i bez realnego dialogu. Nauczyciele zarabiają poniżej godności. Prestiż zawodu nauczyciela jest systematycznie deprecjonowany przez poniżające wypowiedzi Minister Edukacji Narodowej oraz innych polityków i powtarzane przez nich kłamstwa o realiach naszej pracy. Sytuacja stała się tak poważna, że wymusza podjęcie zdecydowanych działań.
Jaskrawym dowodem na zapaść oświaty jest prawdziwy poziom wynagrodzeń nauczycieli ukrywany w zmanipulowanych przekazach medialnych MEN. Realne pensje daleko niższe od średniej krajowej powodują odpływ dobrych pedagogów z państwowej oświaty oraz
negatywną selekcję do zawodu na poziomie uczelni wyższych. Rażąco niskie zarobki wpływają również na konieczność podejmowania dodatkowych prac przez nauczycieli w celu zapewnienia środków do godnego życia.
Nie możemy pozostać obojętni wobec chaosu i dezorganizacji polskich szkół. Żądamy doinwestowania oraz odpolitycznienia edukacji. Oczekujemy zwołania edukacyjnego „okrągłego stołu”, który doprowadzi do ogólnonarodowej debaty o kierunku i poziomie nauczania! Najwyższy czas, aby sprawy oświaty, uczniów, rodziców i nauczycieli stały się priorytetem Państwa i zaczęły być traktowane poważnie przez uczestników procesu edukacyjnego oraz wszystkie strony sceny politycznej.
Wzywamy Rząd RP i MEN do podjęcia realnych działań mających na celu natychmiastowe powstrzymanie degradacji polskiej edukacji, która prowadzi do niszczenia potencjału dzieci i młodzieży. Edukacja jest kluczową inwestycją w kapitał ludzki, a dobra edukacja leży u podstaw rozwoju gospodarczego i społecznego, jest ważna w szybko zmieniającym się świecie i wobec zachodzących głębokich rewolucji technologicznych.
Nie zgadzamy się na kłamstwa i manipulacje medialne wobec nauczycieli. Apelujemy do wszystkich, którym zależy na rzetelnym kształceniu młodzieży w XXI wieku – do środowisk edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, a także do rodziców naszych uczniów – poprzyjcie z nami ogólnopolski strajk, stańcie po stronie nauczycieli!
Członkowie grupy Superbelfrzy RP

wtorek, 15 stycznia 2019

Astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego wśród odkrywców nowego sposobu wzrostu supermasywnych czarnych dziur

Polski teleskop w Chile oraz sieć obserwatoriów z całego świata zaobserwowały gwałtowne zjawisko rozbłysku na czarnej dziurze, będące sygnałem znacznego wzrostu jej masy.

Prawdopodobnie wszystkie galaktyki skrywają w swym centrum supermasywną czarną dziurę, której masa może wynosić od kilku milionów do nawet kilku miliardów mas Słońca. Także w centrum naszej Galaktyki znajduje się supermasywna czarna dziura o masie około czterech milionów mas Słońca. Pomimo, że obiekty te są bardzo powszechne we Wszechświecie i odgrywają ważną rolę w ewolucji galaktyk, wciąż nie rozumiemy w jaki sposób czarne dziury rosną i uzyskują tak ogromne masy.

Dotychczas uważano, że supermasywne czarne dziury osiągają swoje zawrotne rozmiary tylko dzięki dwóm procesom: połykaniu gwiazd w zjawisku zwanym rozerwaniem pływowym (ang. Tidal Disruption Event) lub przez ciągłe pochłanianie materiału z otaczającego je dysku, jak ma to miejsce w kwazarach i galaktykach radiowych, wspólnie nazywanymi aktywnymi jądrami galaktyk (ang. Active Galactic Nuclei, AGN). W przypadku typowego AGN, jasność centralnej części galaktyki zmienia się o kilka do kilkunastu procent na przestrzeni wielu lat, gdy czarna dziura stopniowo pochłania materiał z dysku akrecyjnego. Zbliżająca się coraz szybciej do czarnej dziury materia zaczyna świecić w promieniowaniu widzialnym, ultrafiolecie oraz promieniowaniu rentgenowskim. W znacznie bardziej gwałtownym procesie rozerwania pływowego, siły pływowe czarnej dziury rozrywają zbliżającą się gwiazdę, powodując silny pojedynczy rozbłysk, trwający tylko kilka miesięcy.

Opublikowane dziś wyniki badań międzynarodowej grupy astronomów, w której znaczącą rolę odgrywali Polacy, wskazują na nowy, trzeci sposób wzrostu masy czarnych dziur. W nowo odkrytej klasie zjawisk, utrzymujący się przez ponad rok rozbłysk świeci o 50 % mocniej w promieniowaniu widzialnym i ultrafioletowym, oraz kilkakrotnie mocniej w promieniowaniu rentgenowskim niż w przypadku zjawiska rozerwania pływowego.

Nowa sposób wzrastania czarnych dziur został wykryty gdy naukowcy zaobserwowali dwie czarne dziury, których otoczenie nagle pojaśniało.
Pierwsze ze zjawisk, nazwane OGLE17aaj, zostało wykryte przez polski projekt OGLE, działający w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawski od 1992 roku, wykorzystujący teleskop o średnicy 1,3 m znajdujący się w Chile. Rozbłysk OGLE17aaj został odkryty w styczniu 2017 roku dzięki codziennej analizie zdjęć tego samego obszaru nieba regularnie obserwowanego przez OGLE. W danych OGLE warszawscy astronomowie zarejestrowali tajemnicze powolne pojaśnienie w centrum odległej galaktyki.
Po odkryciu astronomowie wykonali serię dokładnych obserwacji spektroskopowych korzystając z największych teleskopów świata, w tym z ulokowanych w Chile teleskopów VLT i NTT należących do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), oraz południowo-afrykańskiego 11-metrowego teleskopu SALT. Obiekt był też monitorowany w ultrafiolecie i falach rentgenowskich przez kosmiczny teleskop Neil Gehrels Swift Observatory.  

W lutym 2017 roku na niebie pojawiło się zjawisko o podobnych własnościach co OGLE17aaj. Drugie zjawisko, nazwane AT2017bgt, zostało odkryte przez amerykański przegląd nieba All Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN), w którym również zaangażowani są polscy astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego.

Badania zostały opublikowane w dwóch artykułach naukowych, które ukażą się jednocześnie we wtorek 15.stycznia 2019 roku. Pracy w Nature Astronomy przewodził Dr Benny Trakhenbrot z Uniwersytetu w Tel Avivie, a współautorami jej są Aleksandra Hamanowicz, dr Mariusz Gromadzki oraz dr hab. Łukasz Wyrzykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Druga praca opublikowana w Astronomy and Astrophysics Letters, dotycząca samego OGLE17aaj została opracowana przez grupę OGLE i międzynarodowy zespół, któremu przewodził dr Mariusz Gromadzki.

"Sądziliśmy, że mamy do czynienia z dwoma podobnymi do siebie, ale dość nietypowymi zjawiskami rozerwania pływowego. " - opowiada Aleksandra Hamanowicz, która zajmowała się tymi zjawiskami w swojej pracy magisterskiej, obecnie doktorantka w ESO w Garching w Niemczech.

"Widma obu zjawisk zawierały dodatkowe linie związane z azotem, którego nie obserwowano do tej pory w żadnych zjawiskach tymczasowych. Dlatego szybko zorientowaliśmy się, że mamy do czynienia z czymś nowym" - mówi dr Gromadzki.

Dokładne obserwacje obu zjawisk z teleskopów naziemnych i kosmicznych trwały ponad rok. Mimo iż podobne rozbłyski nie zostały do tej pory zaobserwowane, ich przebieg pasował do przewidywań teoretycznych. "Już w latach 80-tych przewidywaliśmy, że czarna dziura połykająca otaczający ją materiał może wyświecać dodatkowe światło, właśnie takie jak zaobserwowane w tych zjawiskach.” - mówi prof. Hagai Netzer z Uniwersytetu w Tel Avivie, współautor odkrycia - “ nowe obserwacje potwierdzają po raz pierwszy nasze przewidywania teoretyczne”.

Naukowcom udało się dodatkowo zidentyfikować jeszcze jedno podobne zjawisko “wybudzenia” czarnej dziury, podobne do OGLE17aaj i AT2017bgt. Razem, te trzy zdarzenia tworzą nową, zagadkową klasę zjawisk związanych z “budzeniem się” czarnej dziury.
“Nie jesteśmy jeszcze do końca pewni co powoduje ten nagły i dramatyczny wzrost tempa akrecji przez czarną dziurę. “ - dodaje dr Trakhtenbrot - "Mamy nadzieję, że odkryjemy więcej takich zjawisk, dzięki czemu lepiej zrozumiemy proces wzrostu czarnych dziur."

wtorek, 4 grudnia 2018

Estonia - kraina mchów i kamieni


W najbliższy czwartek 6 grudnia 2018 roku, o godzinie 12:00 (sala 116 - antresola) zapraszamy na kolejną odsłonę Biblioteki Podróżnika. Tym razem dr Grzegorz Fiedorowicz zabierze nas na wyprawę do Estonii - krainy mchów i kamieni. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy

niedziela, 21 października 2018

Tydzień Otwartej Nauki w Bibliotece Uniwersyteckiej


Otwarta nauka – otwarte seminarium
Z okazji obchodów Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (IX Tydzień Otwartej Nauki w Polsce) zapraszamy na otwarte seminarium przygotowane przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.
W ciągu półtorej godziny w krótkiej i przystępnej formie zostaną zaprezentowane takie zagadnienia jak:
 • otwarte zasoby naukowe w sieci (wyszukiwanie);
 • „drapieżne wydawnictwa” (publikowanie);
 • licencje Creative Commons (prawo autorskie).
Zapraszamy 25 października (czwartek), sala 116 Biblioteki Uniwersyteckiej, godz. 11:30- 13:00.
Wstęp wolny!
Rokrocznie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB koordynuje w Polsce Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week), który odbywa się na całym świecie pod koniec każdego października. Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge, co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub budowanie rzetelnych podstaw otwartej nauki.
Tydzień Otwartej Nauki w Polsce jest finansowany i objęty patronatem przez MNiSW.
Strona International Open Access Week
Strona IX Tygodnia Otwartej Nauki

Biblioteka Uniwersytecka UWM

czwartek, 18 października 2018

Turystyka nas inspiruje. Szlaki turystyczne szansą rozwoju turystyki regionalnej


Więcej o konferencji: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/konferencja-turystyka-nas-inspiruje-szlaki-turystyczne-szansa-rozwoju-turystyki-regionalnej

PROGRAM KONFERENCJI:
9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy
10:00 - 10:20 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości:
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin – marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10:20 - 10:50 „Szlaki Warmii i Mazur” Wioletta Śląska-Zyśk - wicemarszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego
10:50 - 11:20 Założenia płacowo- i dworsko-parkowe jako propozycja nowych koncepcji szlaków turystycznych - prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
11:20 - 11:50 Wykorzystania inteligentnej specjalizacji (ekonomia wody) w pracy nad jakością życia
człowieka - dr Jarosław Klimczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
11:50 - 12:20 Małe miasta mają znaczenie - Joanna Wrzosek-Dziemidowicz, główny specjalista, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12:20 - 12:30 PRZERWA KAWOWA
12:30 - 13:00 Produkty regionalne na szlakach turystycznych prof. UWM - dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
13:00 - 13:30 Współpraca przy tworzeniu ofert turystycznych na przykładzie miejsc przyjaznych rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo - Anna Jaroszuk, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
13:30 - 14:00 Rola lokalnych liderów w rozwoju ofert na szlakach turystycznych - Justyna Machler-Piątkowska, Prezes LOT powiatu szczecińskiego
14:00 - 14:30 Badania nad chłonnością turystyczną obszarów cennych przyrodniczo - dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
14:30 Debata podsumowująca z udziałem wszystkich prelegentów/ zakończenie konferencji