czwartek, 25 maja 2017

Wernisaż Moli Dachówkowych


Już w sobotę 3 czerwca zapraszamy na Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem "Czytanie porusza" w Bibliotece Uniwersyteckiej. W tym roku w programie wernisaż prac Molariusz Warmińsko-Mazurski (godz 16:00 - wejście boczne do biblioteki - przy przystanku) oraz konwent gier planszowych Gamegrinder XIII (12:00-22:00 - I piętro - Antresola). Do zobaczenia!

sobota, 20 maja 2017

Edukacja poprzez pasję do Natury i Nauki

Świętokrzyskie Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji KIELCE 8-10.06.2017.
Edukacja poprzez pasję do Natury i Nauki Education through passion for Nature and Science.

Nauka to pasja, poznawanie i zaspokajanie naturalnej potrzeby odkrywania. Pokazujemy, że edukacja to radosna aktywność, najlepsza zabawa, dla dzieci i całej rodziny. Aktywny udział dzieci i rodziców w warsztatach wzmacnia więzy rodzinne, nadaje nowy sens wspólnemu spędzaniu czasu. Nauka to rozbudzanie naturalnej ciekawości każdego dziecka. Edukacja poprzez kontakt z naturą jest szczególnie ważna w czasach multimediów i nowych technologii. W zabawie można odkryć prawdziwe pasje i talenty młodzieży. Dziś, w czasach powszechnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy, nauczyciel musi być przewodnikiem pomagającym samodzielnie poznawać świat.

I Świętokrzyskie Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji to wydarzenie nie tylko popularyzujące aktywną formę uczenia się poprzez kontakt z naturą, kulturą i nauką, ale również istotny element promocji Ziemi Kieleckiej w całej Polsce. Naszym celem jest w perspektywie kilku lat nadać temu wydarzeniu wymiar nie tylko ogólnopolski, ale również międzynarodowy.

EDKAE 2017 to trzy dni przeróżnych wydarzeń edukacyjnych, w trakcie których uczniowie, nauczyciel, mieszkańcy Kielc i całego województwa świętokrzyskiego, będą mogli skorzystać ze specjalnych warunków wejścia na teren wybranych obiektów, których wspólnym wyznacznikiem jest spełnianie funkcji popularyzacji szeroko pojętej edukacji, zarówno w odniesieniu do nauki i techniki, jak i środowiska, kultury i historii. Jednym z ważniejszych argumentów za stworzeniem tego projektu jest brak tego typu wydarzenia nie tylko w Polsce, ale również w naszym rejonie Europy, przy równoczesnym wyraźnym rosnącym zapotrzebowaniu i zainteresowaniu wszelkiego typu innowacyjnymi formami podejścia do edukacji i nauki. Wyrażona w tytule idea jest zgodna z duchem czasu i koniecznością uwrażliwiania młodzieży na potrzebę kontaktu z żywą przyrodą, poznawaną poprzez eksperymentowanie i obserwację, a także realne zrozumienie związku pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem całej planety. Podobnie ważne jest promowanie innowacyjnych form pobudzania potrzeb poznawczych i umożliwianie aktywnego kontaktu z wiedzą poprzez najróżniejsze formy aktywnego zaangażowania w doświadczenia i obserwacje naukowe.

W Polsce i na całym świecie powstają centra nauki i edukacji, łączące często rozrywkę z wartościami edukacyjnymi i wykorzystaniem nowoczesnych multimediów do pogłębiania pasji badawczych młodzieży. Budzi się również potrzeba powrotu do tradycyjnych form uczenia się poprzez kontakt z naturą i otaczającymi nas zjawiskami. Stworzenie w województwie świętokrzyskim miejsca, w którym przez kilka dni, nauczyciele, młodzież, mieszkańcy oraz goście z całego świata mogliby pozadawać ofertę tego typu ośrodków, doświadczać i eksperymentować, korzystać z bogactwa zasobów, które w tej dziedzinie posiada kielecczyzna, stanowią wielką szansę budowania rozpoznawalności regionu na świecie.

Jednym z ważniejszych tematów, wokół których chcemy budować to wydarzenie to edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Środowisko, zasoby i rozpoznawalność ziemi świętokrzyskiej jako miejsca o dużych walorach przyrodniczych, w sposób naturalny stwarzają świetne warunki, aby projekt ten miał szanse odnieść sukces i wspomóc nasze działania mające na celu budowanie wizerunku województwa świętokrzyskiego jako europejskiego centrum spotkań poświęconych nowoczesnej edukacji i nauce.
• Innowacyjne podejście do edukacji przyrodniczej – nowoczesna lekcja przyrody.
• Parki krajobrazowe i instytucje ochrony przyrody jako część systemu edukacji młodzież.
• Rodzinne parki edukacyjne – przyszłość edukacji poprzez rekreacje.
• Centra Nauki i Edukacji – projekty rozwijania interaktywnych centrum nauki w głównych i mniejszych ośrodkach.
• Rola edukacji w zachowaniu i ochronie europejskiej przyrody.

  • Czwartek 8.06 – dzień biologa i odkrywcy naukowego (szkoły i nauczyciele) 
  • Piątek 9.06 – dzień wody i ziemi – bliżej natury (szkoły i nauczyciele) 
  • Sobota 10.06 – dzień otwarty – edukacji rodzinnej (pokazujemy jak łączyć rekreację rodzinna z nauką i edukacją) 

Przewidywane działania

  • Seminaria naukowe poświęcone edukacji przyrodniczej i aktywnym formom angażującym w edukacji 
  • Warsztaty i prezentacje dla nauczycieli 
  • Warsztaty dla zorganizowanych grup szkolnych 
  • Otwarte Warsztaty i prezentacje dla odwiedzających i mieszkańców 
  • Wystawy i prezentacje dostępne dla mieszkańców i odwiedzających


żródło: materiały organizoatorów

piątek, 19 maja 2017

Mapy umysłowe w dydaktyce akademickiej i kształceniu dorosłychNauczanie podające dawno straciło swój monopol i uzasadnienie w edukacji. Poszukiwanie efektywnych sposobów nauczania zrodziło wiele sposobów pracy dydaktycznej, które aktywizują uczących się, zmuszają do samodzielnego myślenia dając podwaliny uczenia się głębokiego i refleksyjnego.

Mapy umysłowe (mind maps) Tonego Buzana, mapy konceptów (concept maps) Josefa Novaka, mapy idei (idea maps) Jemy Nast i wiele innych przestrzennych reprezentacji poznawczych stanowią grupę sposobów wizualizacji subiektywnego rozumienia danego zagadnienia, ilustrują wiedzę osobistą osoby w momencie jej tworzenia. W szerokim rozumieniu nielinearne sposoby notowania bądź zapisu struktury zagadnienia nazywane są mapami umysłowymi. Pod umowną nazwą mapy umysłowe rozumiemy wszystkie sposoby (odręczne, cyfrowe, proste, złożone itp.) pomagające w wizualizacji struktury zagadnienia.

Ich zróżnicowana forma powinna służyć celowi, jakim jest ułatwienie zrozumienia złożonego zagadnienia poprzez odwołanie się do funkcji prawej półkuli- przestrzeni, koloru, myślenia abstrakcyjnego, twórczego prezentowania zagadnień oraz ich organizowania w relacji do wiedzy uprzedniej.

Nielinearna forma zapisu notatki wymaga od twórców przekroczenia ograniczeń myślenia sekwencyjnego, odwagi ekspresji własnej wiedzy poprzez luźną, autorską formę. Daje poczucie zabawy i satysfakcji z pracy. Dla osób przywiązanych do tradycyjnej dydaktyki monologu, wykładu i ujednoliconego kontrolowania jest to sposób trudny do zaakceptowania. Są to sposoby z powodzeniem wykorzystywane w szeroko rozumianej edukacji dorosłych – w pracy szkoleniowej a także w pracy ze słuchaczami UTW.

Szczęśliwie jest w gronie dydaktyków akademickich i andragogów sporo nauczycieli z pasją, stawiających sobie zadanie nauczenia a nie nauczanie, szukających atrakcyjnych sposobów aktywizowania myślenia studentów i uczenia się refleksyjnego.

Głównym powodem zorganizowania konferencji jest popularyzacja sposobu pracy dydaktycznej, który skutecznie przyczynia się do aktywizacji uczących się, stwarza warunki do uczenia się głębokiego, oraz uatrakcyjnia naukę.

Celem naszej konferencji jest przedstawienie doświadczeń nauczycieli akademickich, oraz osób pracujących z dorosłymi, którzy wykorzystują we własnej pracy, jak i w pracy ze studentami mapy umysłowe bądź podobne formy przestrzennego zapisu struktury zagadnienia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniem do udziału w e-konferencji przy wykorzystaniu platformy Click meeting.

Przewidujemy referaty-prezentacje uczestników on-line zarówno o charakterze teoretycznym jak i przedstawiające praktykę wykorzystania tych technik w pracy akademickiej, przewidujemy także udział bierny- obserwowanie wystąpień on-line.

Planujemy publikację artykułów naukowych w recenzowanej monografii na prawach Creative commons zarówno czynnych uczestników jak i tych, którzy zainspirowani doświadczeniami prezentujących swe doświadczenia nauczycieli akademickich i nauczycieli dorosłych zgłoszą swoje artykuły do publikacji.

Komitet naukowy
prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
prof. dr hab. Wojciech Kojs, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Anna Sajdak, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Ewa Skibińska, Uniwersytet Warszawski

Komitet organizacyjny:
dr Barbara Popiel
dr Jolanta Wróbel
mgr Marcin Zieliński

Życie w kropli wody i Dzień Bociana Bia lego


W piątek, 26 maja 2017 r., Mazurski Park Krajobrazowy zapraza do Krutyni,  na na Dzień Bociana Białego. Pośród rozlicznych atrakcji Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach zaprezentuje "życie w kropli wody z jeziora Mikołajskiego w 3D".

wtorek, 16 maja 2017

Europejska Noc Naukowców i tajemnica Moli Książkowych z Uniwersyteckiej Biblioteki

(fot. Anna Wojszel)
Na wrzesniową, Europejska Noc Naukowćów przygotowaliśmy grę terenową o tematyce przyrodniczej i humanistycznej. Będzie się działo 29. wrzesnia 2017 roku.

Unikatowy katalog moli czyli Molariusz Wamińsko-Mazurski powstał 12. maja 2017 r. w czasie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Różnorodne wyobrażenia moli zostały malowane na dachówkach, zaś ich autorzy dzielili się miedzy sobą opowieściami, fraszkami i piosenkami, które się z każdym wyobrażeniem mola kojarzyły. I tak wśród galerii moli książkowych znalazły się m.in.: Napójka Łąkowa (mól książkowy z Wójtowa, preferuje wolne lektury), Bagiennik z Jeziora Czarnego (mól książkowy preferujący literaturę hydrobiologiczną, czyta na ławkach w parku), Kortowski Mól (uniwersytecki robaczek szybujący po wiedzę), Smerfomól (złapany w sieć uzależnień od czytania literatury naukowej), Mól Pedagogiczny (śliczny i liryczny) i wiele innych.

Noc sprzyja rozwijaniu się wyobraźni. To jeden z kilku powodów, dla którego "mole książkowe", czyli miłośnicy dużej ilości przeczytanych przez siebie książek, nie mogą się oderwać od lektury, także po zmroku. Kolejnym czynnikiem, dla którego "pożeracze" książek lubią noc to tajemnice. A te najlepiej odkrywać pod osłoną nocy, kiedy właśnie ożywia się wyobraźnia a wszystkie zmysły intensywniej pracują. Jeśli lubisz czytać i rozwiązywać zagadki, biblioteka jest dla Ciebie prawdziwym królestwem. Nocą budzą się tu różnorodne żyjątka, które oprócz pożerania papieru, czy innych materiałów wchodzących w skład opraw (skóra, drewno), lubią także poczytać tekst. Zapraszamy do poszukiwań drewnojadów, motyli futrzastych i innych moli książkowych, które opowiedzą Wam swoją historię w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.

Przebieg gry:
Uczestnik dostaje instrukcję na kartce i plan biblioteki. Na karcie znajduje się kod QR z polami do zamalowania ołówkiem. Na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej ukrytych będzie kilka dachówek z namalowanymi molami. Trzeba je odszukać. Przy każdej należy wykonać zadanie lub rozwiązać zagadkę o różnym poziomie trudności. Rozwiązanie zagadki pozwoli poprawnie zamalować odpowiedzenie pola w kodzie QR. Dopiero, gdy wszystkie zagadki zostaną poprawnie rozwiązane a odpowiednie pola kodu QR zamalowane, można będzie z wykorzystaniem telefonu odczytać hasło rozwiązania. Zaleca się wcześniej na swoim telefonie zainstalować bezpłatny program do czytania kodów QR (osoby nie posiadające własnego telefonu czy tabletu będą mogły skorzystać ze sprzętu w bibliotece). Podając hasło, będące rozwiązaniem zagadki oraz pokazując poprawnie wypełniony Kod QR z lukami, można będzie otrzymać nagrodę.

Przewidziano wersje z różnym poziomem trudności oraz związane z tymi różne nagrody. Gra może być realizowane indywidualnie lub grupowo (np. rodzinnie).

Stanisław Czachorowski, 
Katarzyna Bikowska, 
Elżbieta Stawska, 
Maciej Rynarzewski 

Czytaj też http://gadajacedachowki.blogspot.com/2017/05/dacowki-z-molami-czyli-molariusz.html

sobota, 13 maja 2017

Wpływ funkcjonowania Zbiornika Dniestrowskiego (Ukraina) na strukturę i obfitość planktonu skorupiakowego i wrotkowego

Zarząd Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego uprzejmie zaprasza członków i sympatyków na zebranie naukowe na którym dr Jacek Tunowski wygłosi referat "Wpływ funkcjonowania Zbiornika Dniestrowskiego (Ukraina) na strukturę i obfitość planktonu skorupiakowego i wrotkowego".

Zebranie odbędzie się 15 maja, o godzinie 10 w sali konferencyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego ul. Oczapowskiego 10.

Sekretarz Oddziału
Jacek Tunowski

O skarbie denarów z Półwsi koło Zalewa


wtorek, 9 maja 2017

Pasje Profesora Tadeusza Rawy

Klub Pracowników UWM Baccalarium
Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie
Klub Regionalny Kresowiacy
zaprasza
w czwartek: 11.05.2017 r. o godz. 16.30
 na spotkanie
 pt.:
 Pasje Profesora Tadeusza Rawy
Twórczość w trzech odsłonach
malarstwo, historia, wiersze 
  miejsce spotkania:
Klub Baccalarium  ul. Prawocheńskiego 4  Kortowo
wstęp wolny

sobota, 6 maja 2017

Otwarcie wystawy i pokaz fotografii o Paryżu

ZAPROSZENIE

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie
zaprasza na otwarcie wystawy i pokaz fotografii  o Paryżu
Bożenny Koper
10 V 2017 roku (środa) o godz. 18.00
w siedzibie CP-F, ul. Dąbrowszczaków 39, I p.


Bożenna Koper – absolwentka kierunku muzycznego WSP w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z psychologii muzyki w Akademii Muzycznej w Warszawie. Obecnie pracuje w bibliotece Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Od 2013 należy do Grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej A*R*T UWM. Fotografowanie jest jedną z jej radości. Na wystawie prezentuje zdjęcia z wycieczki do Paryża w 2010 roku.
  

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
tel.89/527 63 73:530030068
mejl:info@cpf.olsztyn.pl

CP-F w Olsztynie jest instytucją kultury Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego