sobota, 20 maja 2017

Edukacja poprzez pasję do Natury i Nauki

Świętokrzyskie Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji KIELCE 8-10.06.2017.
Edukacja poprzez pasję do Natury i Nauki Education through passion for Nature and Science.

Nauka to pasja, poznawanie i zaspokajanie naturalnej potrzeby odkrywania. Pokazujemy, że edukacja to radosna aktywność, najlepsza zabawa, dla dzieci i całej rodziny. Aktywny udział dzieci i rodziców w warsztatach wzmacnia więzy rodzinne, nadaje nowy sens wspólnemu spędzaniu czasu. Nauka to rozbudzanie naturalnej ciekawości każdego dziecka. Edukacja poprzez kontakt z naturą jest szczególnie ważna w czasach multimediów i nowych technologii. W zabawie można odkryć prawdziwe pasje i talenty młodzieży. Dziś, w czasach powszechnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy, nauczyciel musi być przewodnikiem pomagającym samodzielnie poznawać świat.

I Świętokrzyskie Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji to wydarzenie nie tylko popularyzujące aktywną formę uczenia się poprzez kontakt z naturą, kulturą i nauką, ale również istotny element promocji Ziemi Kieleckiej w całej Polsce. Naszym celem jest w perspektywie kilku lat nadać temu wydarzeniu wymiar nie tylko ogólnopolski, ale również międzynarodowy.

EDKAE 2017 to trzy dni przeróżnych wydarzeń edukacyjnych, w trakcie których uczniowie, nauczyciel, mieszkańcy Kielc i całego województwa świętokrzyskiego, będą mogli skorzystać ze specjalnych warunków wejścia na teren wybranych obiektów, których wspólnym wyznacznikiem jest spełnianie funkcji popularyzacji szeroko pojętej edukacji, zarówno w odniesieniu do nauki i techniki, jak i środowiska, kultury i historii. Jednym z ważniejszych argumentów za stworzeniem tego projektu jest brak tego typu wydarzenia nie tylko w Polsce, ale również w naszym rejonie Europy, przy równoczesnym wyraźnym rosnącym zapotrzebowaniu i zainteresowaniu wszelkiego typu innowacyjnymi formami podejścia do edukacji i nauki. Wyrażona w tytule idea jest zgodna z duchem czasu i koniecznością uwrażliwiania młodzieży na potrzebę kontaktu z żywą przyrodą, poznawaną poprzez eksperymentowanie i obserwację, a także realne zrozumienie związku pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem całej planety. Podobnie ważne jest promowanie innowacyjnych form pobudzania potrzeb poznawczych i umożliwianie aktywnego kontaktu z wiedzą poprzez najróżniejsze formy aktywnego zaangażowania w doświadczenia i obserwacje naukowe.

W Polsce i na całym świecie powstają centra nauki i edukacji, łączące często rozrywkę z wartościami edukacyjnymi i wykorzystaniem nowoczesnych multimediów do pogłębiania pasji badawczych młodzieży. Budzi się również potrzeba powrotu do tradycyjnych form uczenia się poprzez kontakt z naturą i otaczającymi nas zjawiskami. Stworzenie w województwie świętokrzyskim miejsca, w którym przez kilka dni, nauczyciele, młodzież, mieszkańcy oraz goście z całego świata mogliby pozadawać ofertę tego typu ośrodków, doświadczać i eksperymentować, korzystać z bogactwa zasobów, które w tej dziedzinie posiada kielecczyzna, stanowią wielką szansę budowania rozpoznawalności regionu na świecie.

Jednym z ważniejszych tematów, wokół których chcemy budować to wydarzenie to edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Środowisko, zasoby i rozpoznawalność ziemi świętokrzyskiej jako miejsca o dużych walorach przyrodniczych, w sposób naturalny stwarzają świetne warunki, aby projekt ten miał szanse odnieść sukces i wspomóc nasze działania mające na celu budowanie wizerunku województwa świętokrzyskiego jako europejskiego centrum spotkań poświęconych nowoczesnej edukacji i nauce.
• Innowacyjne podejście do edukacji przyrodniczej – nowoczesna lekcja przyrody.
• Parki krajobrazowe i instytucje ochrony przyrody jako część systemu edukacji młodzież.
• Rodzinne parki edukacyjne – przyszłość edukacji poprzez rekreacje.
• Centra Nauki i Edukacji – projekty rozwijania interaktywnych centrum nauki w głównych i mniejszych ośrodkach.
• Rola edukacji w zachowaniu i ochronie europejskiej przyrody.

  • Czwartek 8.06 – dzień biologa i odkrywcy naukowego (szkoły i nauczyciele) 
  • Piątek 9.06 – dzień wody i ziemi – bliżej natury (szkoły i nauczyciele) 
  • Sobota 10.06 – dzień otwarty – edukacji rodzinnej (pokazujemy jak łączyć rekreację rodzinna z nauką i edukacją) 

Przewidywane działania

  • Seminaria naukowe poświęcone edukacji przyrodniczej i aktywnym formom angażującym w edukacji 
  • Warsztaty i prezentacje dla nauczycieli 
  • Warsztaty dla zorganizowanych grup szkolnych 
  • Otwarte Warsztaty i prezentacje dla odwiedzających i mieszkańców 
  • Wystawy i prezentacje dostępne dla mieszkańców i odwiedzających


żródło: materiały organizoatorów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz