środa, 27 stycznia 2016

Biblioteka Kulturalna zaprasza

W czwartek 28 stycznia czekają nas kolejne propozycje Biblioteki Kulturalnej. O godzinie 13 w sali 116 (I piętro, antresola) rozpocznie się spotkanie z cyklu Biblioteka Podróżnika, na którym dr inż. Wiesława Gadomska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) przybliży temat „Zapis pamięci w krajobrazie miasta – 9/11 Memorial Park w Nowym Jorku”.

Z kolei o godzinie 17, także w sali 116, zaprezentowany zostanie film Akiry Kurosawy „Pijany anioł” (1948), pierwsza wspólna produkcja duetu Kurosawa-Mifune w tle gangsterskich napięć w powojennej Japonii.

 Zapraszamy!

wtorek, 19 stycznia 2016

Inauguracja roku Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

(Chór Moderato w salonie im. F. Nowowiejskiego)

Jak się okazuje małe, prowincjonalne miasteczko może dużo. Ot na przykład sprawdzić, by rok 2016 był ogłoszony przez sejm RP rokiem Feliksa Nowowiejskiego. W poniedziałek, 18 stycznia, w 70 rocznicę śmierci kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, w Barczewie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, inaugurująca Rok Feliksa Nowowiejskiego. Po zakończeniu sesji, zaproszeni goście przeszli do Salonu Muzycznego Feliksa Nowowiejskiego, gdzie odbył się koncert kolęd Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu chóru Moderato. Tak oto w nowym roku rozpoczęła działalność barczewska kawiarnia naukowa. Z wiadomych względów w najbliższych miesiącach spotkania zdominowane będą tematyką muzyczną i dotyczącą barczewskiego kompozytora.

I ja tam byłem, muzyki posłuchałem a miłe wrażenia do domu przywiozłem.

Stanisław Czachorowski

(Sesja Rady Miejskiej)

wtorek, 12 stycznia 2016

Kawiarnia naukowa, edukacja pozaformalna i Noc Biologów


Olsztyńska kawiarnia naukowa Collegium Copernicanum funkcjonuje już od wielu lat. Niejednokrotnie towarzyszy festiwalom naukowym, takim jak Olsztyńskie Dni Nauki czy Noc Biologów. W tym roku zaprasza na wieczorne dyskusje przy malowaniu kamieni.

Zapotrzebowanie na wiedzę jest ogromne. Co roku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odwiedza ponad milion osób. Od pięciu la olsztyńska Noc Biologów, tak jak i jesienne Olsztyńskie ni Nauki, przyciąga setki osób z Olsztyna oraz bliższych i dalszych okolic. Kolejnym przykładem edukacji pozaszkolnej są całoroczne projekty edukacyjne Lasów Państwowych. To przykłady zmieniającego się podejścia do edukacji, która odbywa się nie tylko w murach szkoły. Zapraszamy nie tylko do udziału w festiwalu Noc Biologów ale także do odbywającej się w tym czasie debaty na temat edukacji pozaformalnej.

Noc Biologów ma na celu przekazanie wiedzy przyrodniczej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię. W roku 2016 pojawiają się już znane z lat ubiegły tematy, pokazy i wykłady, ale będzie sporo nowości. Ponadto chcemy położyć nacisk problem edukacji pozaformalnej (temu poświęcona jest wieczorna debata – zapraszamy nauczycieli, instytucje, biznes i pracowników akademickich).

Merytorycznym celem Nocy Biologów jest zapoznanie społeczeństwa regionu z pracą badawczą, specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym a także z osiągnięciami naukowymi wydziałów przyrodniczych UWM, głównie Wydziału Biologii i Biotechnologii. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej odbywać się będzie z podkreśleniem wartości aplikacyjnej tej wiedzy.

Zapraszamy na pokazy naukowe, wykłady, wycieczki, wystawy, aktywny udział uczestników w warsztatach, zapoznanie się ze sprzętem i pracą laboratoryjną, zwiedzanie laboratoriów badawczych, prelekcje, debaty, kawiarenkę naukową, pokaz filmów, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły popularnonaukowe w prasie i internecie (w tym na dedykowanym blogu - http://biologiaolsztyn.blogspot.com oraz stronie na Facebooku https://www.facebook.com/NocBiologowOlsztyn/ oraz wydarzeniu https://www.facebook.com/events/1030929580284911/).

Szczegółowy program na stronie ogólnopolskiej: http://www.nocbiologow.home.pl/

w zakładce http://www.nocbiologow.home.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=olsztyn

Stanisław Czachorowski

piątek, 1 stycznia 2016

Między empirią a teorią (konferencja)

Szanowni Państwo,
 uprzejmie zapraszamy na konferencję naukową pt. „Między empirią a teorią”, która odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (C-1031). Obrady organizowane są dla upamiętnienia 5. rocznicy śmieci Abpa Józefa Życińskiego i 70. rocznicy powstania Wydziału Filozofii KUL.

Zaproszenie do wygłoszenia referatu na konferencji przyjęli m.in.: prof. Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski), prof. Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. Katarzyna Paprzycka (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Monika Walczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr Natasza Szutta (Uniwersytet Gdański).

Konferencji towarzyszyć będzie sesja posterowa. Na zakończenie pierwszego dnia obrad planujemy spotkanie ukazujące wkład Abpa Józefa Życińskiego w przestrzeń nauki i kultury oraz budowanie społecznej odpowiedzialności za przekaz wartości.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje są systematycznie umieszczane na stronie www.kul.pl/empiria.a.teoria Uczestnictwo należy zgłaszać korzystając z załączonego tam formularza. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem: teoriakonferencja@onet.pl

Na nowy rok serdecznie życzymy wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa.

Z poważaniem,
 Arkadiusz Gut, ks. Marek Słomka,  Wydział Filozofii KUL

 - - - - - - - 

 Jest faktem, że współczesna filozofia funkcjonuje w otoczeniu prężnie rozwijanych się nauk empirycznych. Obserwujemy, że badania empiryczne, w tym także sondaże, stały się punktem odniesienia w naszym myśleniu. Szukając wyjaśnienia, często ograniczamy się do podania korelacji lub opisu statystycznego czy przedstawienia praktyki zachowań. Widząc taki stan rzeczy, warto przypomnieć metodologiczną zasadę, że wyniki badań empirycznych domagają się interpretacji filozoficznej. Można też konstatować, że empiria dopuszcza wiele interpretacji i musi być dopełniona teorią. Przyjęcie takiego schematu ustawia jednak filozofię „w poczekalni” lub w roli sędziego, który śledzi obszar nauk empirycznych. Wycofanie się z pola gry nie służy ani filozofii, ani naukom empirycznym, nie prowadzi bowiem do przedyskutowania tak kluczowych relacji jak empiria – teoria, analiza konceptualna – analiza statystyczna, obserwacja – interpretacja czy praktyka – teoria. Rozwój nauk empirycznych i ich wszechobecność chcemy potraktować jako realne wyzwanie, podejmując z jednej strony kwestię tego, jak dalece filozofia ( poczynając od metafizyki, poprzez epistemologie, filozofię umysłu, kończąc na etyce i filozofii religii) ma uwzględniać wyniki nauk empirycznych, z drugiej zaś pytać chcemy, jaką rolę w naukach empirycznych pełnią teorie filozoficzne. W tych badaniach można z pewnością inspirować się myślą śp. Abpa Józefa Życińskiego, który konsekwentnie podkreślał, że filozofię warto uprawiać w kontekście nauki. Widział on potrzebę uwzględniania wiedzy empirycznej w szeroko rozumianej refleksji filozoficznej, starał się także porządkować kwestie metodologiczne na styku empirii i teorii. Ten cenny wkład w kulturę intelektualną na przełomie XX i XXI wieku znalazł społeczny rezonans, chcemy więc o tym przypomnieć w przededniu 5. rocznicy jego śmierci.