piątek, 1 stycznia 2016

Między empirią a teorią (konferencja)

Szanowni Państwo,
 uprzejmie zapraszamy na konferencję naukową pt. „Między empirią a teorią”, która odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (C-1031). Obrady organizowane są dla upamiętnienia 5. rocznicy śmieci Abpa Józefa Życińskiego i 70. rocznicy powstania Wydziału Filozofii KUL.

Zaproszenie do wygłoszenia referatu na konferencji przyjęli m.in.: prof. Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski), prof. Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. Katarzyna Paprzycka (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Monika Walczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr Natasza Szutta (Uniwersytet Gdański).

Konferencji towarzyszyć będzie sesja posterowa. Na zakończenie pierwszego dnia obrad planujemy spotkanie ukazujące wkład Abpa Józefa Życińskiego w przestrzeń nauki i kultury oraz budowanie społecznej odpowiedzialności za przekaz wartości.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje są systematycznie umieszczane na stronie www.kul.pl/empiria.a.teoria Uczestnictwo należy zgłaszać korzystając z załączonego tam formularza. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem: teoriakonferencja@onet.pl

Na nowy rok serdecznie życzymy wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa.

Z poważaniem,
 Arkadiusz Gut, ks. Marek Słomka,  Wydział Filozofii KUL

 - - - - - - - 

 Jest faktem, że współczesna filozofia funkcjonuje w otoczeniu prężnie rozwijanych się nauk empirycznych. Obserwujemy, że badania empiryczne, w tym także sondaże, stały się punktem odniesienia w naszym myśleniu. Szukając wyjaśnienia, często ograniczamy się do podania korelacji lub opisu statystycznego czy przedstawienia praktyki zachowań. Widząc taki stan rzeczy, warto przypomnieć metodologiczną zasadę, że wyniki badań empirycznych domagają się interpretacji filozoficznej. Można też konstatować, że empiria dopuszcza wiele interpretacji i musi być dopełniona teorią. Przyjęcie takiego schematu ustawia jednak filozofię „w poczekalni” lub w roli sędziego, który śledzi obszar nauk empirycznych. Wycofanie się z pola gry nie służy ani filozofii, ani naukom empirycznym, nie prowadzi bowiem do przedyskutowania tak kluczowych relacji jak empiria – teoria, analiza konceptualna – analiza statystyczna, obserwacja – interpretacja czy praktyka – teoria. Rozwój nauk empirycznych i ich wszechobecność chcemy potraktować jako realne wyzwanie, podejmując z jednej strony kwestię tego, jak dalece filozofia ( poczynając od metafizyki, poprzez epistemologie, filozofię umysłu, kończąc na etyce i filozofii religii) ma uwzględniać wyniki nauk empirycznych, z drugiej zaś pytać chcemy, jaką rolę w naukach empirycznych pełnią teorie filozoficzne. W tych badaniach można z pewnością inspirować się myślą śp. Abpa Józefa Życińskiego, który konsekwentnie podkreślał, że filozofię warto uprawiać w kontekście nauki. Widział on potrzebę uwzględniania wiedzy empirycznej w szeroko rozumianej refleksji filozoficznej, starał się także porządkować kwestie metodologiczne na styku empirii i teorii. Ten cenny wkład w kulturę intelektualną na przełomie XX i XXI wieku znalazł społeczny rezonans, chcemy więc o tym przypomnieć w przededniu 5. rocznicy jego śmierci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz