środa, 25 listopada 2015

Pruthenia zaprasza na opowieść "Synowie boga i córka Słońca"


B.R.

poniedziałek, 23 listopada 2015

Tajemne życie ślimaków w Barczewskiej Kawiarni Naukowej


To będzie drugie spotkanie w Barczewskiej Kawiarni Naukowej. Środa, godz. 17.00. Będzie występ artystyczny, wystawa prac uczestników warsztatów tkactwa artystycznego i wykład o ślimakach.

Fundatorem poczęstunku jest sklep spożywczo-przemysłowy „Pszczółka” Sylwia Wojtach.

Tajemne życie ślimaków czyli o związkach przyrody z kulturą. Tytułowe ślimaki sa nawiązaniem do symbolu miast z sieci cittaslow. Opowieść będzie o tajemnicach biologii różnych ślimaków z dygresjami do kultury. Będzie o ślimaku winniczku, o ślimaczych amorach, strzałce miłosnej, zakonnikach o winniczki do nas sprowadzili a one po krzakach pouciekały, o nowych migrantach i gatunkach inwazyjnych (ślinik luzytański, wodożytka nowozelandzka), żyjących obok nas. Będzie o pasożytach i poprawianiu urody, strzałkach piorunowych (to pozostałości po dawnych mięczakach morskich), o drapieżnych ślimakach i o tym że niektóre pszczoły robią swoje gniazda w muszlach ślimaków. I o biżuterii z muszli ślimaków. Powolne życie ślimaka jest pełne tajemnic i inspiracji do życia na prowincji.

S.Cz.

piątek, 20 listopada 2015

The 3rd International Symposium of The Benthological Society of Asia

Dear Colleagues,

The 3rd International Symposium of The Benthological Society of Asia will be held in Vladivostok, Russia on August 24 to 26, 2016 to be followed by the Youth Freshwater Ecology School from August 27 to 30, 2016.

The registration will be from December 1, 2015 to April 30, 2016 by filling out the attached registration form and sending it back to the BSA email address (BSA-2016@biosol.ru).

The Abstract submission will be from December 1, 2015 to May 31, 2016.

Attached here also is the first circular letter of the Symposium. Hope
you will all start preparing your abstracts for the symposium and
kindly circulate these info to your colleagues that might be
interested in attending. Thanks a lot.


Sincerely,
The BSA Secretariatczwartek, 19 listopada 2015

Are We Special? Science and Theology Questioning Human Uniqueness


Instytut Filozofii UKSW, we współpracy z European Society for the Study of Science and Theology oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi jest współorganizatorem XVI European Conference on Science and Theology pt. "Are We Special? Science and Theology Questioning Human Uniqueness". Uprzejmie zapraszamy do udziału w tej konferencji, która odbędzie się w dniach 26 kwietnia - 1 maja 2016 r. w WSD w Łodzi.

Referaty prezentowane na konferencji mogą dotyczyć zarówno problematyki ludzkiej wyjątkowości w perspektywie naukowej i/lub teologicznej, jak i innych aspektów relacji między nauką a teologią/religią. Termin nadsyłania abstraktów mija 27 listopada br. Dalsze informacje o konferencji (m.in. zasady i adres, na który należy przesyłać zgłoszenia) można znaleźć na stronie:
http://www.esssat.eu/2016-conference/

Pytania można kierować do ks. Grzegorza Bugajaka na adres: conference@esssat.eu.

SL

Debata pod hasłem “Czyńcie sobie ziemię poddaną”W piątek, 20.11.2015 o godzinie 11.00 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbędzie się debata pod hasłem “Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Debata odbędzie się pod patronatem kardynała Kazimierza Nycza i JM Rektora PW prof. Jana Schmidta.

WN

środa, 18 listopada 2015

Drugie spotkanie w Kawiarni Naukowej w Barczewie


Kawiarnia Naukowa w Barczewie
Pod patronatem Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie oraz nieformalnego klubu profesorów Collegium Copernicanum
Zaprasza na
Spotkanie z prof. Stanisławem Czachorowskim

Spotkanie uświetni występ artystyczny
oraz wystawa prac uczestników warsztatów tkactwa artystycznego

25 listopada 2015 r. (środa)  godz. 17:00
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego- Muzeum w Barczewie

Ul. Mickiewicza 13

Magdalena Łowkiel-Klimek

poniedziałek, 9 listopada 2015

Tajemne życie ślimaków czyli o związkach przyrody z kulturą (Barczewo)


(Wnętrze Salonu im. F. Nowowiejskiego w Barczewie, szafa z książkami)

25 listopada 2015 r. odbędzie się drugie spotkanie w barczewskiej kawiarni naukowej. Program jest przygotowywany (wykład i koncert), ja przygotowuję wykład o ślimakach. To w nawiązaniu do symbolu miast z sieci cittaslow. Opowiem o tajemnicach biologii różnych ślimaków z dygresjami do kultury. Będzie o ślimaku winniczku, o ślimaczych amorach, strzałce miłosnej, zakonnikach o winniczki do nas sprowadzili a one po krzakach pouciekały, o nowych migrantach i gatunkach inwazyjnych (ślinik luzytański, wodożytka nowozelandzka), żyjących obok nas. Będzie o pasożytach i poprawianiu urody, strzałkach piorunowych (to pozostałości po dawnych mięczakach morskich), o drapieżnych ślimakach (takie też są!) i o tym że niektóre pszczoły robią swoje gniazda w muszlach ślimaków. I o biżuterii z muszli ślimaków.

Powolne życie ślimaka jest pełne tajemnic i inspiracji do życia na prowincji.

Stanisław Czachorowski


czwartek, 5 listopada 2015

Woda, las i człowiek (wystawy), kamienie i Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach


Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach zaprasza na 
wernisaż wystaw:
"Woda, las i człowiek – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze"
autorstwa prof. Stanisława Czachorowskiego
"Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu"
autorstwa prof. Stanisława Czachorowskiego
oraz prof. Katarzyny Glińskiej-Lewczuk
24-11-2015 r., godzina 17.00


Działania towarzyszące:

WYKŁAD
prof. Stanisława Czachorowskiego
"Prowincjonalna różnorodność biologiczna utrwalona na kamieniu"

TRANSFER NA KAMIENIU
Warsztat plastyczny transferowego zdobienia kamieni wizerunkami owadów.
Prowadząca: Aneta Fabisiak-Hill

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
ul.Olsztyńska 28, 11-001 Dywity
89 5120123
www.gokdywity.eu
Wystawa Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu powstała w związku z trwającą Dekadą Bioróżnorodności ONZ (2011-2020). Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna dla gospodarki i ochrony przyrody w skali lokalnej jak i globalnej? Jakie jest nasze regionalne dziedzictwo przyrodnicze? Na te pytania odpowiada wystawa zdjęć i opisów wybranych roślin i zwierząt Warmii i Mazur, wraz z elementami etnografii oraz wykorzystania w dawnym i współczesnym ziołolecznictwie, gastronomii oraz perspektywy wykorzystania w biogospodarce.

Wystawa Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powstała na Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Jest to relacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i raz zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenne, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązaniu bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej.

Prezentowane plansze zawierają krótkie opisy oraz QR Code (dla osób z mobilnym Internetem w smarfonach i tabletach) kierujące do szerszych opisów w Internecie.

Katarzyna Glińska-Lewczuk
Absolwentka geografii na Uniwersytecie Gdańskim, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, o specjalności hydrologia i woda w krajobrazie. Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kształcąc studentów na kierunkach Architektura krajobrazu, Ochrona Środowiska i Leśnictwo. Naukowo związana jest z tematyką hydrologiczną oraz wszelkimi formami występowania wody w krajobrazie. Od wielu lat zajmuje się zagrożeniami i metodami ochrony ekosystemów wodnych. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych, opracowań i projektów z zakresu hydrologii i hydrotechniki. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach z zakresu kształtowania krajobrazu. Jej pasją są podróże z obiektywem. Bez względu na strefę geograficzną, poszukuje relacji człowiek - woda, zarówno w kontekście przyrodniczym, jak i kulturowym. Inspiruje ją symbolika oraz znaczenie wody w kontekście religijnym i duchowym. 

Stanisław Czachorowski 
Ekolog, hydrobiolog i entomolog, bloger oraz popularyzator nauki. Absolwent WSP Olsztyn (1987). Stopnie doktora (1992) i doktora habilitowanego nauk biologicznych (1999) uzyskał na (UAM w Poznaniu. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. Lubi wędrować i spotykać ludzi, także poprzez książki. Ciekawość świata daje mu energię do poszukiwań coraz to nowych. Obecne zainteresowania naukowe związane są z przyrodniczymi elementami ekorozwoju, ochroną bioróżnorodności i monitoringiem zmian w środowisku przyrodniczym (w szczególności wodnym). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii, biologii rozwoju, biogeografii i ochrony owadów wodnych, a w szczególności chruścików (Trichoptera), i dotyczą siedliskowego rozmieszczenia larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach i źródłach), wpływie czasowej i przestrzennej nieciągłości środowiska na strukturę rozmieszczenia makrobentosu oraz wpływie zmian klimatycznych na występowanie i siedliskowe rozmieszczenie chruścików w wodach północnej Polski.

środa, 4 listopada 2015

Weźcie to dziecko


Kto zainteresowany losem dziecka, które potrzebowało pomocnej dłoni (i ją znalazło!), serdecznie zapraszam. Współczesna opowieść tu i teraz, tuż obok nas.

Helena Piotrowska

poniedziałek, 2 listopada 2015

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Rzeki polihumusowe

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Rzeki polihumusowe, Lasy Janowskie, 19-21. 05. 2016 r.
KOMUNIKAT I
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się w dniach 19-21.05.2016 r. w Janowie Lubelskim. Miejscem naszego spotkania będzie Ośrodek Edukacji Ekologicznej położony na skraju Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie, który należy do najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego południowo-wschodniej Polski.
(XXII Warsztaty w Karkonoszach, fot. S. Czachorowski)
Tegoroczne warsztaty poświęcone będą rzekom polihumusowym, które są mało znanym i rzadko występującym w Polsce typem cieków. Na obszarze Lasów Janowskich płynie kilka rzek tego typu. Przedstawione zostaną zarówno warunki abiotyczne tych cieków, ich funkcjonowanie w zlewni, jak również specyficzne zespoły żyjących w nich makrobezkręgowców wodnych. Będziemy poznawali gatunki makrofauny typowe dla rzek polihumusowych, ściśle związane z charakterem siedliska, w którym żyją. W części poświęconej systematyce określonych grup makrofauny wodnej odbędą się warsztaty oznaczania larw chruścików (Trichoptera). W trakcie warsztatów będzie możliwość zebrania własnego materiału makrofauny wodnej z rzek polihumusowych oraz konsultacji ze specjalistami od różnych grup bezkręgowców wodnych (m.in. weryfikacji oznaczeń taksonomicznych).
Podczas warsztatów planujemy wiele atrakcji, m.in.: wyjścia w teren mające charakter warsztatowy, tematyczne wycieczki przyrodnicze po Lasach Janowskich, wizytę w pracowni garncarskiej w Łążku, zajęcia z artrecyclingu (malowanie butelek ma być przyjazną formą ułatwienia dyskusji kuluarowych) oraz uroczystą kolację z tańcami.
Spotykamy się na warsztatach, bo chcemy uczyć się od siebie nawzajem, spotykać się i dyskutować. Uczymy się ucząc innych i sami od siebie. Dlatego właśnie spotkania osób zajmujących się szeroko pojętą fauną bentosową mają głównie charakter warsztatowy, przyjazny dla wszystkich uczestników, w tym młodych pracowników naukowych. Staramy się maksymalnie obniżyć koszty, by cena nie była barierą dla studentów czy doktorantów.

Ponadto, na warsztatach istnieje niepowtarzalna okazja spotkania osób zajmujących się poszczególnymi grupami makrofauny wodnej. W jednym miejscu i czasie będzie można poznać wielu specjalistów, od których można się dużo dowiedzieć i nauczyć, zarówno w zakresie oznaczania, poboru prób, jak i interpretacji wyników. Przyjeżdżamy na warsztaty, bo chcemy!
Wstępne koszty: wpisowe 100 zł, noclegi 60 zł (pokoje dwuosobowe), wyżywienie (przybliżony koszt): śniadanie ok. 12 zł , obiad ok. 19 zł, kolacja 13 zł.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 stycznia 2016 r.na adres wbentosy@gmail.com podając jedynie dane kontaktowe i informacje: „Biorę udział w warsztatach”. Do osób deklarujących udział w warsztatach zostanie wysłany komunikat nr II.
Streszczenia plakatów ukażą się w tomiku streszczeń. Prosimy o nadsyłanie streszczeń o objętości do 1,5 strony, format .doc, .dox., czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż kursywa (dotyczy gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres e-mail, tekst streszczenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość wnoszenia poprawek redakcyjnych.
Streszczenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1. marca 2016 r.na adres e-mail: wbentosy@gmail.com
(XXII Warsztaty w Karkonoszach, fot. S. Czachorowski)
Dodatkowo będziemy chcieli zaproponować różne formy upowszechniania wyników badań, m.in. graficzny abstrakt, udostępnienie streszczeń i posterów w Internecie (szczegóły propozycji w kolejnym komunikacie).
Organizatorami tegorocznych warsztatów są: Fundacja Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie (www.centrumibin.pl) oraz Nadleśnictwo Janów Lubelski. Warsztaty organizowane są w ramach działalności Sekcji Bentologicznej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Komitet naukowo-organizacyjny XXIII OWB: dr Małgorzata Gorzel, dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik, dr Edyta Buczyńska, dr hab. Paweł Buczyński, dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, dr Anna Kaczorowska, dr Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, dr Robert Stryjecki, drMagdalena Toporowska.

Wszelkich informacji udzielają:
Małgorzata Gorzel, e-mail: seminariumgorzel@wp.pl; tel. 667 512 066
Małgorzata Kłonowska-Olejnik, e-mail: uxklonow@cyf-kr.edu.pl; tel. 502 056 576


Serdecznie zapraszamy

w imieniu Komitetu naukowo-organizacyjnego
XXIII Ogolnopolskich Warsztatów Bentologicznych
Małgorzata Gorzel i Małgorzata Kłonowska-Olejnik

niedziela, 1 listopada 2015

Grzymałowie. Z dziejów szlacheckiego rodu na Warmii


Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam na promocję druku Profesora Janusza Jasińskiego „Grzymałowie. Z dziejów szlacheckiego rodu na Warmii”. Spotkanie z Profesorem, który opowie nam o Grzymałach i ich dworze w Tracku, odbędzie się w najbliższą środę, 4 listopada, o godz. 18.00, w olsztyńskim zamku. Organizatorami spotkania są w Muzeum Warmii i Mazur oraz Oficyna Wydawnicza „Retman” Wstęp wolny!

Waldemar Mierzwa 
www.mojabibliotekamazurska.pl