sobota, 28 stycznia 2012

Czy w Olsztynie może funkcjonować czasopismo naukowe na światowym poziomie?

W ramach spotkań przedstawiających czasopisma powstające i drukowane w Olsztynie zapraszamy na spotkanie z osobami obecnie współtworzącymi pismo i autorami artykułów zamieszczanych w tym czasopiśmie biologicznym ( Reproductive Biology).


Kameralne spotkanie z nauką i naukowcami 7 lutego, godz. 17.30, Kawiarnia Literacka i Filmowa (Książnica Polska, vis-a-vis ratusza, II piętro). Gościem specjalnym będzie dr hab. Renata Ciereszko prof. UWM, sekretarz redakcji wspomnianego pisma. W spotkaniu wezmą udział recenzenci, autorzy i współpracownicy.

Dr hab. Ciereszko Renata prof. UWM jest pracownikiem Katedry Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, specjalizuje się w fizjologii zwierząt i endokrynologii (nauki biologiczne). Podstawowy zakres jej badań obejmuje regulację układu rozrodczego samicy oraz wpływ estrogenów środowiskowych na rozród zwierząt.
W 1981 r. ukończyła ART., doktoryzowała się w 1990 a habilitację uzyskała w 2004 r. Najpierw pracowała jako asystent (1981-83), potem starszy asystent (1983-90), adiunkt (1991-2006), a od 2006 jest na stanowisku profesora UWM w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Od 2010 jest kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Do tej pory wypromowała dwóch doktorów a kolejne dwie osoby sa w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Łącznie opublikowała 116 publikacji(rozdziały w książkach: 5, prace przeglądowe: 6, prace oryginalne 42, w tym z listy filadelfijskiej 34; komunikaty: 63). Na Wydziale Biologii i Biotechnologii prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Fizjologia człowieka i zwierząt, Transmisja sygnałów w komórce, Rozród bezkręgowców, Endokrynologia, Metodologia pracy doświadczalnej. Promotor 23 prac magisterskich i 7 licencjackich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (1984-obecnie; sekretarz oddziału olsztyńskiego 1999 -2005, prezes oddziału olsztyńskiego 2005-2008), Towarzystwa Biologii Rozrodu (od 1999), Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN (od 2007). Od 2000 roku pełni funkcję sekretarza redakcji Reproductive Biology. Zamężna, dwoje dzieci, lubi turystykę pieszą, krajoznawstwo, kino i haft.


Reproductive Biology (ISSN 1642-431X)

Wydawca: Instytut Rozrodu Zwierząt I Badań Żywności PAN w Olsztynie
Redaktor naczelny: Stanisława Stokłosowa, profesor emerytowany, Uniwersytet Jagielloński
Sekretarz redakcji: Renata Ciereszko, UWM w Olsztynie, prof. UWM
Reproductive Biology jest oficjalnym organem Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Czasopismo naukowe wydawane od 2001 roku w języku angielskim, poświęcone szeroko pojętym badaniom z zakresu fizjologii i patologii rozrodu uwzględniającym nowoczesne metody z takich obszarów jak biologia molekularna, immunologia, biochemia, inżynieria genetyczna, immunocytochemia. RB wydawane jest co 4 miesiące (marzec, lipiec i listopad). Dotychczas ukazały się 32 numery i 3 suplementy.

Czasopismo propaguje współpracę międzynarodową poprzez publikowanie prac autorów zagranicznych oraz promuje dokonania polskich ośrodków naukowych. Spektrum tematyczne czasopisma jest bardzo szerokie i obejmuje takie dziedziny rozrodu jak fizjologia, endokrynologia, immunologia, biologia komórki, biologia molekularna, receptory, hodowla zwierząt, andrologia, embriologia, niepłodność, rozród wspomagany i zapobieganie ciąży.

Od drugiego roku istnienia czasopisma, wszystkie publikowane artykuły są bezpłatnie dostępne, w pełnej wersji, na stronie internetowej Reproductive Biology (www.repbiol.pan.olsztyn.pl). Strona internetowa połączona jest linkiem z bazą danych Medline. W praktyce oznacza to powszechną dostępność do publikowanych materiałów na całym świecie. Reproductive Biology jest indeksowane i “abstraktowane” przez Index Medicus/MEDLINE (the National Library of Medicine), Scopus oraz naukowe bazy danych zarządzane przez EBSCO.

W skład Rady Redakcyjnej wchodzi 34 specjalistów z zakresu badań nad rozrodem człowieka i zwierząt w tym 14 zagranicznych (USA, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Portugalia, Australia, Niemcy, Japonia, Hiszpania). Prace nadsyłane do redakcji przez autorów z całego świata poddawane są wnikliwym recenzjom naukowym dokonywanym przez polskich i zagranicznych, starannie dobieranych recenzentów.

Od listopada 2007 r. Reproductive Biology znajduje się w bazie Journal Citation Reports (Thomson Scientific, tzw. lista filadelfijska), a od maja 2008 r. w Science Citation Index Expanded (Thomson). W czerwcu 2010 r. Reproductive Biology po raz pierwszy uzyskało tzw. impact factor (0,882; współczynnik wpływu), w czerwcu 2011 r. IF wynosił 1,5. W ostatnim wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki (jesień 2010) Reproductive Biology uzyskalo 20 punktów.
St.Cz./R.C.

czwartek, 12 stycznia 2012

Z naukowcami oko w oko, czyli kameralne spotkania w Noc Biologów

W czasie piątkowej Nocy Biologów olsztyńska kawiarenka naukowa nieformalnego klubu profesorów Collegium Copernicanum zagości w budynku głównym Wydziału Biologii i Biotechnologii - w skronmym bufecie Jaga w Collegium Biologiae. Oprócz wcześniej wymienionych już warsztatów i spotkania autorskiego podyskutować będzie można z olsztyńskimi biologami, m.in: prof. Anną Robak i doktorantami Katedry Anatomii Porównawczej, prof. Eugeniuszem Biesiadką, dr Alicją Kurzatkowską, pracownikami wybierajacymi się na nadania naukowe na Antarktydę, prof. Renatą Ciereszko - kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, oraz z innymi naukowcami oraz studentami Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.
s.cz.

niedziela, 8 stycznia 2012

Olsztyńska kawiarenka naukowa na Nocy Biologów

W czasie olsztyńskiej Nocy Biologów na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, w dniu 13 stycznia 2012 r., w godz. 11.00-22.00, czynna będzie kawiarenka naukowa. Tym razem w Collegium Biologiae, w bufecie Jaga. Poza rozmowami z naukowcami i studentami przewidziane są warsztaty pt. "Roślina zdrowia doda - leki z domowej apteki" oraz "Roślina zdrowia doda -zrób sobie krem". To praktyczne i bardzo użytkowe podejście do nauki: praktycze wykorzystanie ziół pod okiem naukowców-botamików, z objaśnieniami substancji czynnych zawartych w ziołach oraz opisem ich działania. W czesi kosmetycznej tych naukowych warsztatów dowiedzieć się będzie można o wykorzystaniu preparatów roślinnych w przemyśle kosmetycznym oraz własnoręcznie wykonać sobie krem. Warsztaty poprowadzą: dr Aldona Fenyk, dr Anna Źróbek-Sokolnik i mgr Magdalena Milewicz.

Nieco później proponujemy spotkanie autorskie z mrągowską pisarką Katarzyną Enerlich ph. "naukowiec i biolog jako temat literacki".

Mimo że w nocy, w piątek trzynastego, w bufecie Jaga (prawie jak Baba Jaga) a w logo jest czarny kot, nie będzie to żaden sabat czarownic tylko pinkik naukowy i spotkanie z naukowcami oraz studentami i pisarką. A że naukowcy mają poczucie humoru to już inna sprawa. Tym ciekawsze będzie spotkanie. Nauka i biologia nie muszą być nudne. Są inspirujace i fascynujące, co łatwo samemu można sprawdzić w ogólnopolską Noc Biologów (na tej stronie szczegółowy program: http://www.nocbiologow.pl/).
St.Cz.

środa, 4 stycznia 2012

O naukowcach w "babskiej" literaturze, w Noc Biologów

W kawiarni naukowej, w czasie Nocy Biologów, 13 w piątek i z czarnym kotem, zupełnie niecodziennie spojrzymy na naukowca-biologa (bez przesądów i zabobonów). W czasie spotkania autorskiego z Katarzyną Enerlich pt. "Naukowiec i biolog jako temat literacki" będzie można porozmawiać o jej inspiracjach i pomysłach wykorzystania postaci naukowca w najnowszej książce o miłości na prowincji („Prowincja pełna słońca”). Czy entomolog i leśnik pracujący naukowo może być interesującym obiektem literackim? To trochę odwrócenie ról: już nie naukowiec badający przyrodę (jak to zazwyczaj bywa), ale.... sam jako obiekt literackich badań i poszukiwań. Będzie okazja zdobyć autograf mrągowskiej pisarki oraz porozmawiać z nią o kolejnych planach wydawniczych. A także o tym, dlaczego w kolejnej, powstajacej powieści jej autorstwa pojawią się związki z mikologią oraz grzybami chorobotwórczymi.
Pisarstwo Katarzyny Enerlich to również popularyzacja wiedzy regionalnej i historycznej oraz... przyrodniczej. Biologia nie jedno ma imię i nie jednego "ambasadora".
Spotkanie autorskie w Collegium Biologiae, Bufet Jaga, godz. 17.00-18.00.

wtorek, 3 stycznia 2012

Warto rozmawiać, czyli o prasie akademickiej w Kawiarni Literackiej

W grudniu 2011 roku ukazał się jubileuszowy numer ogólnopolskiego „Forum Akademickiego”, w którym na zaproszenie Redakcji swoimi refleksjami, dotyczącymi tegoż akademickiego miesięcznika, podzieliło się wielu akademików z całej Polski. My również do dyskusji o prasie akademiciej, w szczególności olsztyńskiej, chcemy się przyłączyć i podyskutować w kawiarni (czytaj więcej o sptkaniu).

11 stycznia 2012 r., na godz. 17.30 w Kawiarni Literackiej (Książnica Polska vis-a-vis ratusza), spotkanie dyskusyjne, a gościem specjalnym będzie dr Marta Więckiewicz. Chcemy przy kawiarnianym stoliku porozmawiać o przeszłosci, teraźniejszości i przyszłości prasy akademickiej w Olsztynie oraz o obecności naukowców w lokalnych i regionalnych mediach. Czy wizją jest branżowa prasa, ściśle ograniczona do własnego środowska (np. „Wiadomości Uniwersyteckie”, „Kwadrans Akademicki”, "Silva Rerum" i "5 plus X") czy raczej dyskusje o sprawach nauki we wszytskich mediach? Czy w tradycyjnej formie na papierze czy już całkiem elektronicznie w internecie? Jak naukowcy powinni wspołpracować z mediami? Na spotkanie zapraszamy zarówno naukowców nie tylko z UWM jak i środowisko dziennikarskie.

* * *
Warto rozmawiać?
Czy warto rozmawiać o szkolnictwie wyższym? Takie pytanie zadaje sobie wielu pracowników nauki, a niektórzy z nich – zniechęceni – odpowiadają już odmownie. Można w internecie natknąć się na głosy osób przekonanych, że z tych dyskusji niewiele wynika. A nie ma rzeczy równie deprymującej jak spostrzeżenie, że coś, co wydawało się twórczym fermentem, okazuje się jedynie czczą gadaniną.

Twórcy „Forum Akademickiego” od 20 lat wierzą, że warto rozmawiać o sytuacji szkolnictwa wyższego, o sytuacji polskiej nauki, o problemach wykładowców i studentów. Liczne konkursy i akcje organizowane przez „Forum Akademickie” pokazują, że nie tylko można dyskutować, ale i działać, żeby promować to, co warte naśladowania.

Dla młodego (stażem) pracownika nauki, czyli dla mnie, „Forum Akademickie” jest miejscem dyskusji o problemach, o których nie myśli się na co dzień, ale które przecież dolegają w codziennej pracy na uczelni. Często autorzy „Forum Akademickiego” piszą o tym, o czym wielu pracowników myśli, ale nie mówi, biorąc sobie do serca przysłowie o ptaku i gnieździe – niestety.

Ciekawe dyskusje toczą się również na forach internetowych, np.: „Doktorat – nauka – uczelnia” czy „Doktoranci”. Widać, że wiele osób związanych ze światem nauki poszukuje przestrzeni dyskusji nie tylko po to, by kreślić dalekosiężne plany i przedstawiać racjonalizatorskie pomysły dotyczące szkolnictwa wyższego, ale też aby pytać o: plagiaty, prowadzenie zajęć, relacje nauczyciel-student, relacje pracownik-pracownik, sytuację doktorantów itd.

Prasa akademicka uzupełniana jest przez fora internetowe, a także przez serwisy www i blogi. Dyskusje toczą się tu często anonimowo, co w pewnej mierze wiąże się z ogólnym charakterem komunikacji internetowej, ale przecież jest też znaczące.

Zamiast puenty – kilka pytań: Jaka jest przyszłość prasy akademickiej – czy ktoś jeszcze poszukuje „Forum Akademickiego” na papierze, a może wszyscy czytają to czasopismo w wersji online? Jak zmienia się rola prasy akademickiej? I w końcu: co dzieje się z prasą akademicką w Olsztynie?
Marta Więckiewicz