środa, 30 maja 2012

Co to jest nauka? Spotkanie z autorem książki.

Olsztyńska kawiarnia naukowa zaprasza na spotkanie autorskie i dyskusję o tym, czym jest nauka, 11 czerwca 2012 r., w Kawiarni Literackiej i Filmowej (Książnica Polska, vis a vis ratusza, II piętro) o godz. 17.30 spotkanie z dr. Romanem Hołyńskim, autorem książki pt. "Nauka - co to takiego? Cele, podstawy, reguły".  (więcej o książce tu i tu)

Roman B. Hołyński (więcej o Autorze):
Dwadzieścia lat temu koledzy z Fundacji Badań Naukowych w Göd (Węgry) zaproponowali mi poprowadzenie serii spotkań (szumnie zwanych „seminariami”) z młodzieżą trzech podbudapeszteńskich gimnazjów na temat celów i ogólnych zasad badań naukowych. Cieszyły się one na tyle znacznym powodzeniem, że powstał pomysł opracowania w formie książeczki. Zanim zdążyłem zakończyć pracę nad tekstem, sytuacja uległa jednak zmianie: ja wróciłem do Polski, a kłopoty finansowe Fundacji (która była zresztą dość „zwariowanym” przedsięwzięciem dwu studentów z „kapitałem zakładowym” w wysokości... 3000 Ft., co chyba mniej-więcej odpowiada tyluż obecnym złotówkom!) pozbawiły publikację szans realizacji. Zacząłem więc tłumaczyć już napisaną część na polski – bez pośpiechu, w wolnych chwilach, po parę godzin w kilkumiesięcznych odstępach, w gruncie rzeczy „do szuflady”: szans na wydanie w Polsce też nie widziałem... Co pewien czas przy jakiejś okazji komuś o tym wspomniałem a zainteresowanym wysyłałem to co już w polskiej wersji istniało, i tak w końcu 2010 trafiło to do Andrzeja Jermaczka z Klubu Przyrodników. Ku mojej ogromnej radości spodobało mu się na tyle, że zaproponował opublikowanie! Tak więc w 2011 r. dokończyłem tłumaczenie tekstu węgierskiego (mniej-więcej obecna „Część I – Nauka”), dopisałem to, czego węgierska wersja nie zawierała („Część II – Okolice nauki”), i rezultatem jest obecna książeczka.

Pierwsza część poświęcona jest najogólniejszym celom, najbardziej podstawowym założeniom badań naukowych, takim które dotyczą właściwie wszystkich dziedzin. Pisałem to głównie z myślą o dwu kategoriach czytelników: o młodych „uczonych in spe” rozpoczynających karierę naukową lub dopiero przygotowujących się do niej, i o osobach „od lat (no, może nie pięciu ale powiedzmy piętnastu) do stu” nie zamierzających badań naukowych prowadzić ale zainteresowanych tym co, po co i jak naukowcy robią. Starałem się więc przedstawić to w formie zrozumiałej dla laika ale i mogącej zainteresować przynajmniej niektórych naukowców. Chodziło mi przedewszystkim o wyjaśnienie tych aspektów, które często bywają niewłaściwie interpretowane (probabilistyczna natura „faktów”, „brzytwa Ockhama”, różne pułapki interpretacyjne itp.).

Część II powstała „od A do Z” w Polsce: w pierwotnej wersji zagadnienia związane z „okolicami nauki” nie były planowane, ale w trakcie pracy stawało się dla mnie coraz bardziej oczywiste, że treść części pierwszej pozostanie w dużej mierze „abstrakcją” bez zarysu „tła”: sytuacji i dominujących tendencji we współczesnej nauce. Inspiracją co do treści były liczne dyskusje i polemiki jakie prowadziłem (osobiście, korespondencyjnie i przez publikacje) na te tematy, a co do formy – książka prof. Falińskiego "Wyścig na okręcie Beagle".

Obie części zawierają wiele tez „nieortodoksyjnych”, wyrażających (co wielokrotnie specjalnie podkreślam) moje osobiste poglądy; bardziej nawet niż na przekonaniu czytelnika zależało mi na tym aby sprowokować go (i dostarczyć „materiału”) do własnych przemyśleń, ewentualnie do polemiki – każdy „głos w dyskusji” sprawiłby mi wielką radość, za każdy byłbym wdzięczny! .

(zdjęcia ze spotkania)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz