środa, 11 lutego 2015

Walne zebranie Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych


W dniu 7 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się kolejne Walne Zebrnaie Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. Upowszechnianie wiedzy i komunikowanie nauki coraz bardziej się speckalizuje i profesjonalizuje (a czasem nawet komercjalizuje, w dobrym słowa tego znaczeniu). Dyskutowano nad dotychczasową działanością, nad planami oraz wybrano władze na najbliższą kadencję.

I ja tam byłem, Olsztyn należycie reprezentowałem i przywiozłem kilka pomysłów. Może się niebawem skonkretyzują.

Stowarszyszenie skupia nie tylko zawodowych dziennikarzy, zajmujących się nauką, ale także wolnych strzelców oraz naukowców i popularyzatorów nauki (dziennikarstwo obywatelskie). Na swojej stronie Stowarzyszenie tak się prezentuje:

"Jesteś naukowcem i dokonałeś odkrycia, którym chcesz się podzielić ze społeczeństwem? A może realizujesz projekt naukowy i potrzebujesz podpowiedzi, jak go zaprezentować odbiorcom spoza świata nauki? Szukasz osoby, która zawodowo zajmuje się popularyzacją nauki w Twojej dziedzinie? Chcesz zorganizować szkolenie lub prezentację dla naukowców, rzeczników prasowych, dzieci czy seniorów i szukasz pasjonatów z obszaru nauk społecznych czy przyrodniczych? Zgłoś się do nas: info@naukowi.pl. Zrzeszamy blisko 50 dziennikarzy, naukowców i specjalistów ds. PR. Piszemy i mówimy o nauce w sposób zrozumiały dla każdego. Popularyzujemy naukę, przygotowujemy opracowania na tematy naukowe, szkolimy, prowadzimy wykłady i moderujemy eventy."

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej ukierunkowanej na:
  • 1) integrację środowiska dziennikarzy naukowych; 
  • 2) promocję wysokich standardów dziennikarstwa naukowego; 
  • 3) popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowo-technicznych; 
  • 4) ułatwianie kontaktów pomiędzy środowiskiem dziennikarzy naukowych a ludźmi nauki i biznesu; 
  • 5) promocję polskich osiągnięć naukowych w kraju i na świecie; 
  • 6) ułatwianie wyjazdów do laboratoriów i ośrodków naukowych oraz na konferencje, sympozja naukowe itp.; 
  • 7) stworzenie dla dziennikarzy naukowych systemu wymiany informacji o stypendiach, konferencjach i sympozjach naukowych; 
  • 8) współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy naukowych lub promującymi naukę; 
  • 9) udzielanie pomocy dziennikarzom spoza Polski popularyzującym naukę; 
  • 10) działalność charytatywną.Stanisław Czachorowski

Zobacz tez: nowe władze Stowarzyszenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz