piątek, 14 października 2016

HOMO INFORMATICUS 4.0 - informatyka, człowiek, społeczeństwo


Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych. Jednym z głównych celów czwartej edycji konferencji HOMO INFORMATICUS będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Chcemy, aby nasza konferencja stała się miejscem naukowego dialogu oraz integracji różnych środowisk naukowych. Chcielibyśmy zatem zaprosić uczestników do interdyscyplinarnych analiz społecznego wymiaru rewolucji informatycznej. Pokłosiem tegorocznej konferencji będzie numer tematyczny recenzowanego czasopisma filozoficznego „Studia Metodologiczne”, zawierającego artykuły pokonferencyjne, które będą odpowiadały profilowi czasopisma oraz otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą

Organizatorzy konferencji i koordynatorzy projektu HOMO INFORMATICUS
prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski (slaaw@amu.edu.pl)
dr Mariusz Szynkiewicz (kantin@wp.pl)
mgr Marta Huk (martahuk@mp.pl)

Termin konferencji: 2-3 grudnia 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz