czwartek, 20 kwietnia 2017

Źródła Polski Ostoja geo- i bioróżnorodności Białystok-Supraśl, 18-20 września 2017 rok


18.09.2017 

 •  rozpoczęcie obrad 18. 09. 2017 godzina 12.00 w Kampusie Uniwersyteckim w Białymstoku: aula im. prof. Aliny Myrchy (sala 2003), Instytut Biologii, ul. Ciołkowskiego 1J, Białystok 
 • referaty plenarne w Kampusie UwB; w programie m.in.: 
 • dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM: „Co żyje w źródle - stan poznania różnorodności biologicznej w źródłach nizinnej części Polski” 
 • dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UMK: „Georóżnorodność źródeł Polski– zróżnicowanie środowiskowe stref wypływów wód podziemnych” 
 • prof. dr hab. Andrzej Górniak: „Badania źródeł w XXI wieku”

Zakres tematyczny sesji plenarnej zostanie uzupełniony w oparciu o Państwa zgłoszenia. W trakcie obrad planujemy omówienie problematyki ochrony źródeł w Polsce z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Lasów Państwowych


 • zwiedzanie Kampusu i Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Andrzeja Myrchy 
 • wyjazd do Supraśla i zakwaterowanie uczestników 
 • spotkanie towarzyskie

19.09.2017 

 • sesje referatowe i posterowe 
 • zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu

20.09.2017 

 • sesja terenowa na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej: źródliska w rezerwacie Jałówka, limnokren w sąsiedztwie Kopnej Góry, Silvarium w Poczopku, Krynki (basen artezyjski zlewni Krynki), Kruszyniany (szlak tatarski w Polsce), źródliska w Pieszczanikach, panorama krajobrazowa rozciągająca się ze Wzgórz Świętojańskich (Królowy Most - wieża widokowa przy Trakcie Napoleońskim) 
 • zakończenie konferencji



środa, 12 kwietnia 2017

Zaproszenie na spotkanie z prof. Ewą Bulską, dyrektorem Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (Uniwersytet Warszawski) mam przyjemność zaprosić Państwa na fascynujące spotkanie z p. prof. Ewą Bulską, dyrektorem Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani profesor Ewa Bulska (nota biograficzna w załączniku), wyróżniona tytułem IUPAC 2015 Distinguished Women in Chemistry, będzie mówiła o "Zrównoważonym świecie według chemii", a ponieważ chemii mamy w naszym życiu i środowisku aż nadto, zapowiada się ciekawa debata. Każdy wykład (wstęp wolny!) organizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (program wykładów w załączniku) kończy się dyskusją, a dla dziennikarzy to idealne miejsce na zebranie materiału do publikacji.

Podam tylko drobny przykład z własnej publicystyki. Kiedyś, kiedyś, kiedyś... pisywałem dość regularnie do miesięcznika "Spotkania z zabytkami" i jedną z najciekawszych przygód dziennikarskich był temat powolnego, ale niestety skutecznego niszczenia zabytków w Krakowie przez "kwaśne deszcze". Doszło nawet do tego, że np. oryginały 12 Apostołów na fasadzie kościoła św. Piotra i Pawła trzeba było schować w muzeum i zastąpić je kopiami, bo zwyczajnie "roztapiały się" w kwaśnym powietrzu Krakowa. A co mają zrobić ludzie w krakowskim smogu? Schować się jako eksponaty w muzeum historii naturalnej? Będzie to jeden z wątków wykładu. A inne tematy? Chemia na talerzu, chemia w otoczeniu, toksyny w naszym życiu i wiele innych.

Wykład i dyskusja odbędą się w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów (Aula A, ul. Pasteura 5 A w Warszawie) w pierwszy poświąteczny czwartek (20 kwietnia 2017, godz. 16.00). 

Serdecznie zapraszamy (na ten i wszystkie inne wykłady i seminaria organizowane przez UCBS).

Krzysztof Walczak 
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

poniedziałek, 20 marca 2017

Inspirowane natura


Dzień Otwarty Wydziału Nauk o Środowiska


Pracownicy i Studenci Wydziału Nauk o Środowisku już po raz czwarty zapraszają młodzież ponadgimnazjalną na Dzień Otwarty Wydziału - 23 marca 2017 roku .

W czasie Dnia Otwartego Wydziału można będzie zwiedzać nowoczesne laboratoria, uczestniczyć w warsztatach. Nauczyciele akademiccy i studenci postarają się odpowiedzieć na pytania, dotyczące tematyki realizowanych na Wydziale kierunków studiów.

poniedziałek, 13 marca 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt : Nauka i biznes-wyzwania XXI wieku”



Konferencja kierowana jest do studentów, doktorantów i doktorów. Prosimy o rozpowszechnienie informacji.


I Panel - NAUKA
- podejmowane zagadnienia związane tylko z nauką, czyli obecne 
zagadnienia/ prace badawcze nad którymi pracują doktoranci z różnych 
dziedzin nauki.


II Panel - BIZNES
- podejmowane zagadnienia związane z wykorzystaniem nauki w biznesie w 
różnych dziedzinach.


Konferencja skierowana do: studentów, doktorantów, doktorów, ludzi 
związanych z tzw. 'biznesem'
W ramach konferencji odbędą się dwa szklenia:

a) Monografia współautorska a wieloautorska
b) Źródła finansowania badań naukowych dla doktorantów


1. Terminarz

Olsztyn -25.03.2017

   do 18 marca 2017 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencj
   do 15 marca 2017 - przesłanie artykułu. ARTYKUŁ PRZESŁANY PÓŹNIEJ 
ZOSTANIE OPUBLIKOWANY Z OPÓŹNIENIEM. ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W MAJU.
   do 17 marca 2017 - dokonanie opłaty konferencyjnej
   do 20 marca 2017 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w 
PowerPoint lub pliku pdf z posterem
   20 marca 2017 - przesłanie harmonogramu konferencji

2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :
   wystąpienie z referatem, posterem,
   wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie 
referatu
   wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie 
posteru
   wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
   certyfikaty szkoleniowe
   przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
   materiały konferencyjne
   publikacja artykułu



3. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na 
konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich 
dziedzin:

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, 
zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne i inne......


4. Opłaty
   319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby 
(wygłoszenie referatu/ posteru + publikacja artykułu)
   50 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru
   249 zł - opłata za bierny udział w konferencji + publikacja artykułu
   224 zł - opłata za bierny udział w konferencji
   219 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji
   229 zł - opłata za czynny udział w konferencji bez publikacji 
artykułu


Zgłoszenia : biuro@4intellect.com
Tel: 692345203
Tel: 661065822

środa, 8 marca 2017

Konferencja Interakcja – Integracja


Zapraszamy na dziewiąta już konferencję Interakcja – Integracja, która odbędzie się w dniach 15–17 marca 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik.

Interakcja – Integracja to spotkanie osób i instytucji zaangażowanych w rozwój inicjatyw edukacyjnych, popularyzację nauki i nowych technologii. Spotykamy się, by dzielić się dobrymi praktykami i poszerzać nasze horyzonty.

Konferencja jest przestrzenią do poznania się, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Uczymy się na swoich błędach, aby nowe inicjatywy nie musiały borykać się z przeszkodami, na jakie natrafiali poprzednicy. Analizujemy wyzwania i razem wypracowujemy skuteczne metody radzenia sobie z nimi. 

Poprzez współpracę programową i konsolidację środowiska wzmacniamy jego głos w publicznej debacie na temat znaczenia nauki we współczesnym świecie. Jesteśmy pewni, że dzięki naszej pracy możemy przysłużyć się do stworzenia nowoczesnego i kreatywnego społeczeństwa. Kluczem do osiągnięcia celu jest wspólne działanie.

Więcej informacji na temat konferencji oraz pełny program są dostępne na stronie: https://goo.gl/G5p58e

Zapraszamy wszystkich, którym jest z nami po drodze.

niedziela, 19 lutego 2017

Kim są Obywatele Nauki?

"Jesteśmy ruchem społecznym, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze. Inspiracją i zachętą dla nas był ruch Obywateli Kultury. Chcemy zainicjować szeroką publiczną dyskusję o przyszłości nauki w Polsce – dyskusję wolną od wpływów ideologii, doraźnej polityki i medialnej sensacji. Dostrzegamy potrzebę zmian i jesteśmy na nie gotowi. Zmiany te nie mają jednak sensu bez merytorycznej debaty nad społeczną rolą nauki i naukowców, czy bez nowego spojrzenia na system edukacji w zmieniającym się świecie. W debacie tej musi uczestniczyć całe środowisko naukowe i wszyscy, dla których ważny jest rozwój cywilizacyjny i społeczny Polski.

Obywatele Nauki pragną stworzyć forum dialogu wewnątrz środowiska naukowego w Polsce, by możliwe stało się wypracowanie wspólnych stanowisk w kluczowych kwestiach dla przyszłości nauki. Sądzimy, że właśnie nieformalny i apolityczny ruch społeczny tworzy najlepsze ramy dla wspólnej analizy sytuacji obecnej oraz zarysowania kierunku zmian na przyszłość. Liczymy, że ruch Obywateli Nauki będzie odpowiedzią na żywotne potrzeby polskiego środowiska naukowego, które zmaga się z wieloma problemami, lecz nie mówi o nich w jednolity i czytelny dla wszystkich ludzi sposób. Chcemy stać się jego głosem. 

Jeśli zależy ci na poprawie kondycji nauki w Polsce, nie bądź bierny. Włącz się w ruch Obywateli Nauki. Nauka w Polsce to nasza wspólna sprawa! Tylko razem będziemy w stanie coś zmienić!"

więcej na stronie: http://obywatelenauki.pl/

sobota, 18 lutego 2017

Nauka do kwadratu – nowy kierunek dla nastolatków

W ramach ogólnopolskiego grantu MNiSW Uniwersytet Młodego Odkrywcy, w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Fundacja Uniwersytet Dzieci przygotowuje zajęcia indywidualne dla dzieci (Nauka do kwadratu). Nastolatki wciąż mogą zgłosić się do projektu, są jeszcze wolne miejsca.

Nastolatki na studiach? Czemu nie! Uniwersytet Dzieci zaprasza na nowy kierunek. Wbrew stereotypom nastolatki chcą się uczyć. Niekoniecznie w ławce, niekoniecznie w szkole. Dla młodych ludzi najważniejsze jest kształtowanie światopoglądu, rozwijanie własnych pasji, twórcze zetknięcie z innymi. Niezwykle istotne jest to, w jaki sposób wiedza jest im przekazywana. Dlatego zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Dzieci cieszą się popularnością, bo nasi wykładowcy robią to w niebanalny sposób, angażując możliwości poznawcze dzieci i młodzieży.

Uniwersytet dzieci opisałabym jako prawdziwą szkołę. Przede wszystkim dlatego, że jest to miejsce, gdzie nikt mi nie powie, że tego, o co pytam, mogę się dowiedzieć dopiero w liceum albo po kilku etapach nauki, albo gdy przeanalizuję konkretny rozdział podręcznika. Tu nie muszę czytać z podręczników, nauczyciele i wykładowcy są tutaj dla mnie, a nie ja dla nich. Jest to zdecydowanie najlepsze miejsce, w którym można zdobywać wiedzę” – mówi Jula, absolwentka Uniwersytetu Dzieci.

Fascynujące zajęcia dla 14-16-latków
Młodzież chce wychodzić poza schematy i poszerzać swoje horyzonty – nie według planu edukacji, ale zgodnie z własnymi potrzebami. W tym wieku poznawanie nauki w nowoczesny i atrakcyjny sposób jest szczególnie ważne i motywujące do dalszego rozwoju.

W Olsztynie trwają zapisy na Naukę do kwadratunowy kierunek dla nastolatków.Na młodzież czekają fascynujące zajęcia w nowoczesnych ośrodkach badawczych. Warsztaty i seminaria pod okiem naukowców pozwolą młodym ludziom odkryć swoje zainteresowania i talenty.

Studenci w Olsztynie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w obrębie Sztuki, Biologii, Architektury krajobrazu, Językoznawstwa, Fizyki w sporcie oraz Programowania. Studenci dowiedzą się więc, jak badania DNA są wykorzystywane w kryminalistyce, będą mogli wyrazić się poprzez sztukę lub stworzą własne strony www.Zajęcia poprowadzą wybitni naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Każde zajęcia będą okazją do zerwania ze stereotypem nudnej i trudnej nauki. Nastolatki odwiedzające laboratoria i pracownie przekonają się, że każdy pomysł może być podstawą do odkrycia czegoś wyjątkowego. Nauka do kwadratu to nie tylko inspiracja do świadomego podążania ścieżką nauki. To po prostu potęgowanie radości poznawania – poznawania tego, czym się interesujemy. W końcu tylko robienie czegoś z pasją i przyjemnością jest gwarancją sukcesu i zadowolenia.

Czym jest wiedza bez praktyki?
Studia na Nauce do kwadratu to obszerna i głęboka wiedza z danej dziedziny. Kluczem do sukcesu jest jednak umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Dlatego każdy student wcieli się w rolę prawdziwego naukowca i zrealizuje projekt badawczy zgodnie z nowoczesnymi standardami. Ideą kierunku jest takie prowadzenie zajęć, by przez rozumienie nawet skomplikowanych zagadnień nastolatek pojął istotę danej dziedziny, a nie tylko jej teoretyczne założenia. Wiedza zdobyta w ten sposób pozostaje w pamięci na długo.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego koszt udziału w zajęciach jest bardzo niski– cały semestr kosztuje tylko 100 zł.

Rekrutacja trwa od 1 do 24 lutego lub do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji oraz formularze zapisów: www.uniwersytetdzieci.pl/strony/nastolateknauniwersytecie-olsztyn[link do: http://www.uniwersytetdzieci.pl/strony/nastolateknauniwersytecie-olsztyn?utm_source=article&utm_campaign=gazeta_olsztynska_strona&utm_medium=site]

Magdalena Drozdowicz



środa, 8 lutego 2017

Koncert Karnawałowy: arie operetkowe, musicalowe i filmowe

Klub Pracowników Baccalarium 
Klub Regionalny Kresowiacy 
Stowarzyszenia Absolwentów UWM 
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Klub Seniora 
zapraszają 
17.02.2017 r. o godz. 17.00 na 
 Koncert Karnawałowy arie operetkowe,musicalowe i filmowe Ewa Alchimowicz-Wójcik - sopran Lucyna Żołnierek-Frenszkowska - fortepian 

miejsce spotkania Klub Pracowników UWM Baccalarium ul. Prawocheńskiego 4a Kortowo 
 WSTĘP WOLNY

Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran

W 2002 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na wydziale wokalno-aktorskim w klasie śpiewu solowego prof. Brygidy Skiby. W latach 2000- 2001 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 2002 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

W 2013 r. uzyskała tytuł  doktora sztuk muzycznych w zakresie wokalistyka w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
           W czasie studiów brała udział w licznych koncertach: kameralnych, symfonicznych, spektaklach operowych (realizacja partii Hrabiny w „Weselu Figara” W. A. Mozarta, partii Paminy w „Czarodziejskim flecie” W. A. Mozarta) i operetkowych (partia Rozalindy w „Zemście nietoperza” J. Straussa) W 2002 roku wystąpiła w Filharmonii Pomorskiej pod  dyr. Z. Rycherta w partii solowej sopranu wykonując „Requiem” W.A.Mozarta. Od 1999 roku bierze udział w licznych mistrzowskich kursach prowadzonych przez wybitnych śpiewaków m.in. Marię Fołtyn, Ryszarda Karczykowskiego, Helenę Łazarską, Fedorę Barbieri, Jadwigę Rappe, R. Werlińskiego, B. Makala, Jadwigę Rappe czy Bożenę Betley.
                   Po studiach kontynuuje działalność artystyczną, uczestniczy w różnych przedsięwzięciach muzycznych m. in.: w koncertach kameralnych i symfonicznych. Występuje w wielu ośrodkach muzycznych w Polsce i za granicą z recitalami muzyki kameralnej , realizuje dzieła oratoryjno-kantatowe oraz operowe (partia Micaeli w „Carmen” G. Bizeta, partia Hrabiny w „Weselu Figara”  W. A. Mozarta oraz  partia Madame Butterfly  w „Madame Butterfly”  G. Pucciniego).
         Brała udział w  muzycznych festiwalach m.in. w  "Olsztyńskich Koncertach Organowych" , w Festiwalu „O Warmio moja miła" Feliksa Nowowiejskiego w Jonkowie,  w Międzynarodowym  Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Klasztorze OO. Cystersów w Jędrzejowie, w Letnich  Koncertach Muzyki Wokalnej -„Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie,  w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej  Radom – Orońsko, w Międzynarodowym  Festiwalu  Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,  w "Świętolipskich  Wieczorach " w Bazylice p.w. Nawiedzenia  NMP w Świętej Lipce,  Koncertach Muzyki Organowej i Kameralnej w Pruszkowie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku oraz  w Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest w Bułgarii .
      Ma w repertuarze wiele pieśni zarówno polskich kompozytorów jak i obcych, liczne arie operowe, operetkowe czy musicalowe, w tym prawykonania .  Posiada w dorobku płyty CD w tym prawykonanie („25 Polskich pieśni ludowych z Warmji” Op.21 nr 8 - F. Nowowiejskiego) oraz nagrania dla TVO, TVP 3 oraz Radia Olsztyn z muzyką klasyczną i rozrywkową. .
      W  2015 roku artystka  nawiązała współpracę z zespołem kameralnym Pro Musica Antiqua pod kierunkiem prof. Leszka Szarzyńskiego, z którym występuje w najbardziej znanych i turystycznie atrakcyjnych miejscowościach Warmii i Mazur.  W 2016 roku otrzymała za działalność kulturalną Nagrodę Prezydenta im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych oraz  honorową odznakę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
         Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Ponadto, Ewa Alchimowicz – Wójcik pracuje jako pedagog śpiewu i emisji głosu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie i w Policealnym Studium Aktorskim im. A. Sewruka w Olsztynie.


Lucyna Żołnierek – Frenszkowska
         Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego i Wydział Instrumentalny w klasie fortepianu oraz Podyplomowe Studia w Zakresie Kameralistyki. Pracowała jako wykładowca na  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i  w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie.
      Współpracuje z Filharmonią Warmińsko-Mazurską. Bierze udział w koncertach kameralnych. Do najważniejszych osiągnięć zalicza prawykonanie mazurków op. 20 Feliksa Nowowiejskiego oraz współpracę z Paulosem Raptisem,
Wspólnie z solistką Ewą Alchimowicz-Wójcik nagrała płyty  CD z wcześniej wymienionymi cyklami pieśni Feliksa Nowowiejskiego.

 Jest współinicjatorem powstania Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie i organizatorem cyklicznych spotkań z muzyką wokalną w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Za działalność kulturalną otrzymała w roku 2010 Nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna. Od roku 2012 współpracuje z zespołem kameralnym „Pro Musica Antiqua”.





Bajkowe przestrzenie - Wystawa malarstwa olejnego Magdaleny Lewkowicz

Bajkowe przestrzenie - Wystawa malarstwa olejnego Magdaleny Lewkowicz - 11 lutego, godz. 18:00 - Skansen Miejski, ul. J. Sowińskiego 


Obrazy Magdaleny Lewkowicz ilustrują nie tylko zakres zainteresowań autorki czy cechy warsztatu, ale przede wszystkim odkrywają osobowość malarki. Oto obserwujemy rzeczywistość postrzeganą przez optymistkę zaciekawioną światem. Przekonuje nas o tym paleta barw, bogactwo kolorystyczne i zmienność perspektyw oglądu. Każdy widz w obrazach malowanych przez autorkę może dostrzec coś innego : smutek, nostalgię, złość, radość, troskę. Niektóre przerażają, inne wychodzą poza ramy przyjętych proporcji, kolejne cieszą oko barwami.

Nauczycielka historii wos-u w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. Autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych dla młodzieży o tematyce holocaustu i wielokulturowości min. gry miejskiej „Dom Rabina” dla mieszkańców miasta, projektu „Dzieciństwo” dla Shoah Foundation oraz „Mrągowo wczoraj i dziś”. Czynnie działa na rzecz dzieci nie-pełnosprawnych oraz w Stowarzyszeniu Kociarze Mrągowo. Obecnie pełni funkcję Wice-starosty Powiatu Mrągowskiego.

Wystawa otwarta do 5 marca 2017 Bezpłatne zaproszenia do odebrania w sekretariacie CKB, ul. Górna 1a, w godzinach 9:00 - 17:00.

Milena Brzostek
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez.
Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście ul. Górna 1 a,
11-040 Dobre Miasto
 tel. 89 616-15 -91 www.ckbdobremiasto.pl

sobota, 4 lutego 2017

Nauka do kwadratu (Uniwersytet Dzieci)

Fundacja Uniwersytet Dzieci otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu “Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Dzięki temu już w drugim semestrze startuje pilotażowo kierunek dla młodzieży w wieku 14-16 lat - Nauka do kwadratu. 

Zajęcia odpowiadają na zainteresowania nastolatków, ale też na potrzeby i wymagania współczesnego świata. Każda ze specjalizacji będzie inspiracją do krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz pracy zespołowej. Studia na tym kierunku są szansą na rozwijanie pasji i pomocą w trudnym wyborze kierunku dalszej nauki. Mamy nadzieję, że nowoczesne podejście do nauki, odkrywanie jej tajemnic w atrakcyjny i angażujący sposób zachęci młodzież do znalezienia drogi rozwoju.

Nauka do kwadratu wiąże się z założeniami ministerialnego programu - Fundacja otrzymała ponad 92 tys. zł na jego realizację. Dzięki temu nowy kierunek zostanie uruchomiony aż w 3 miastach: Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. Do wyboru będą specjalizacje m.in. takie jak Biologia, Sztuka, Architektura krajobrazu, Programowanie czy Informacja genetyczna. Zajęcia poprowadzą wybitni naukowcy i specjaliści z uczelni wyższych. 

Więcej informacji o nowym kierunku znajdą Państwo na: http://www.uniwersytetdzieci.pl/kierunki/nauka-do-kwadratu

Serdecznie zapraszamy na studia! Więcej informacji o programie “Uniwersytet Młodego Odkrywcy” http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/uniwersytet-mlodego-odkrywcy.html

Dominika Niedźwiecka 
Koordynator

czwartek, 26 stycznia 2017

Grupa A*R*T - Maria Bentkowska


Maria Bentkowska, emerytowana nauczycielka przedmiotów chemicznych, pasjonatka sztuk pięknych, żeglarstwa i muzyki. Nie jest zodiakalnym wodnikiem ale zawsze inspirowała ją  woda i wszystko to, co z nią związane. W wystawie grupy  A*R*T bierze udział po raz trzeci. W tym roku prezentuje dwa obrazy: martwą naturę z cyklu „Muszelki „– „9” i  pejzaż z żaglówkami „Nagłe zderzenie” . Obie prace wykonane są w technice akrylu.
Lubi malować martwą naturę, chętnie  z obiektami nawiązującymi do tematyki morskiej, także sam pejzaż morski i  inne  krajobrazy. Bawi ją kolor i kompozycja. Stosuje technikę akrylu i suchy pastel. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
Wystawy indywidualne w 2016 r.:

·         Malarstwo Marii Bentkowskiej  - Galeria Sztuki „Profile” Stowarzyszenia Promocji  Artystów Wybrzeża ERA ART- Gdynia
·          
Wystawach  zbiorowe w 2016 r.:

·         Grupa TO MY przy UTW - Biblioteka Uniwersytecka UWM - Olsztyn
·         Pracownicy UWM w Olsztynie  - Galeria Olsztyńskiego Planetarium - Olsztyn
·         VII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet „Kobiece impresje’’ - Dywity
·         Z Belferskiej pracowni  - Galeria Bakałarz - Olsztyn
·         VI wernisaż Grupy  A*R*T – Biblioteka Uniwersytecka - Olsztyn

·         45 Wojewódzki Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej  - Mrągowo