poniedziałek, 20 października 2014

Sukces Polaków w pierwszych konkursach Horyzontu 2020

Komisja Europejska podsumowała pierwsze konkursy w ramach Horyzontu 2020. - Polscy badacze są zaangażowani aż w 127 projektów z 800, które uzyskały finansowanie. To wynik, który plasuje nas wyraźnie powyżej średniej w Unii. Ogromnie cieszę się z tego sukcesu. Naukowcy z Polski pokazali, że potrafią konkurować i wygrywać z najlepszymi - mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Znamy wyniki 38 pierwszych konkursów programu Horyzont 2020. To największy program finansowania badań naukowych w Europie, jego budżet do 2020 roku to prawie 80 miliardów euro. Po pierwszych rundach konkursowych wskaźnik sukcesu dla Polski to 15,8 proc. - jest o 2 proc. wyższy niż średnia dla państw UE. Polacy są zaangażowani w co siódmy finansowany projekt. Co ważne, polscy naukowcy są koordynatorami 11 międzynarodowych projektów naukowych. Dodatkowo ministerstwo nauki wspiera 11 projektów w programie Teaming realizowanym w ramach Horyzontu 2020. Dzięki Teamingowi najlepsze polskie instytucje naukowe mają szansę na partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie. –Jestem zachwycona tą wiadomością. Wcześniej mieliśmy bardzo niskie wskaźniki udziału i sukcesów konkursach. To jest najlepsza droga do umiędzynarodawiania polskiej nauki, ale też pozyskiwania nowych funduszy i uczestnictwa w nowych inicjatywach – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska. – W czerwcu zaproponowałam naukowcom podpisanie „Paktu dla Horyzontu 2020”.

Ministerstwo, uczelnie i ich wydziały, instytuty naukowe i instytuty badawcze zobowiązały się do działań, które zwiększą aktywność i skuteczność naszych badaczy w konkurencji o prestiżowe granty europejskie. Dziś możemy się cieszyć pierwszymi efektami tych wysiłków – mówi minister nauki. „Pakt dla Horyzontu 2020” to inicjatywa resortu nauki, która ma zmotywować polskich uczonych do sięgania po środki z programu Horyzont 2020. Pakt podpisały dotychczas 344 jednostki naukowych. – Widać, że uczelnie, jednostki naukowe i wydziały nie potraktowały go zdawkowo i grzecznościowo, ale naprawdę podejmują działania, aby sięgać po środki unijne. To dobra prognoza na przyszłość. Wierzę, że Polska nauka skorzysta z tej wielkiej szansy, jaką jest Horyzont 2020. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej konkurencji – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W całej Polsce rozpoczyna się szereg konferencji regionalnych, których zadaniem będzie informowanie o zasadach udziału w konkursach programu Horyzont 2020. – Naszym celem jest zwiększenie udziału naukowców z mniejszych ośrodków, którzy dotychczas w konkursach nie uczestniczyli – dodaje minister nauki. 

Pozdrawiamy,
Zespół Prasowy MNiSW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz