poniedziałek, 6 lutego 2012

Reproductive Biology w... kawiarni

Międzynarodowe czasopismo naukowe w kawiarni? A dlaczego nie? Każdy pretekst jest dobry na spotkanie z nauką i naukowcami. Bo przecież naukę tworzą ludzie i to kapitał ludzki jest w nauce najważniejszy. W ramach spotkań przedstawiających czasopisma powstające i drukowane w Olsztynie w najbliższy wtorek zapraszamy na spotkanie z osobami współtworzącymi pismo Reproductive Biology. więcej o spotkaniu

Kameralne spotkanie z nauką i naukowcami 7 lutego, godz. 17.30, Kawiarnia Literacka i Filmowa (Książnica Polska, vis-a-vis ratusza, II piętro). Gościem specjalnym będzie dr hab. Renata Ciereszko prof. UWM, sekretarz redakcji Reproductive Biology. W spotkaniu wezmą także udział recenzenci, autorzy i współpracownicy:

  • dr Iwona Bogacka - Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, autor i recenzent, od 3 lat redaktor działowy RB;
  • Andrzej Kaczmarek - właściciel firmy "Mercurius" składającej i drukującej wiele numerów RB;
  • dr hab.Tadeusz Kamiński, prof. UWM - dziekan Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, autor i recenzent; w przeszłosci redaktor działowy RB;
  • dr Anna Nynca - Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, sekretariat RB;
  • Jeff Taylor - dyrektor "King School of English", od początku istnienia czasopisma konsultant jezykowy RB;
  • dr hab. Barbara Wąsowska - Instytut Rozrodu zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, autor i recenzent, od kilku miesięcy redaktor działowy RB.
St.Cz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz