poniedziałek, 22 lipca 2013

Dialog kultury z przyrodą i manifest Fundacji Revita Warmia

(W Tłokowie, gdzieś na Warmii)

Dialog kultury z przyrodą, artystów z filozofami i naukowcami-przyrodnikami, w konkretnej przestrzeni i scenerii warmińskiej, będzie tematem najbliższego kameralnego spotkania z nauką w olsztyńskiej kawiarni naukowej Collegium Copernicanum.

Gośćmi będą: Marcelina Chodyniecka-Kuberska i Rafał Aleksander Mikułowski – opowiedzą o pomysłach Fundacji Revita Warmia (przeczytaj manifest) oraz Ars Pro Eco Logia (A.P.E.L.) projekcie Warmińsko-Mazurskiego Festiwalu Sztuk wizualnych na rzecz nowego Obrazu Świata. Czyli jak z nieco wątpliwego „cudu natury” , prawdziwym cudem głęboko pojętej Kultury Warmia i Mazury stać by się mogły .

Czwartek, 25 lipca, Kawiarnia Cudne Manowce ul. Chrobrego 4 (Stare Miasto za spichlerzem MOK), godzina 16.00. Wstęp wolny - zapraszamy!

Warmia i Mazury to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych i najciekawszych regionów Europy, zarówno pod względem krajobrazu, występującej tu flory i fauny (bioróżnorodności na poziomi genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym), ilości ruin i zabytków, jak i bogatej i dramatycznej historii, nie w pełni odkrytej… ale przez to tym bardziej ciekawej. W połączeniu ze swoistą aurą dzikości regionu, znajdującego się niejako na krańcu świata, gdzieś na symbolicznym i odległym pograniczu Wschodu i Zachodu, na styku kultur, wizji cywilizacji… polska Alaska i europejska Syberia.

Nasz region niesie ze sobą smak przygody i pociągającej tajemnicy. Z wielu względów bywa on również często porównywany do Toskanii we Włoszech – ale i Normandii i Bretanii we Francji. Bazując przede wszystkim na architekturze - ponieważ jest ona zasadniczym elementem kształtowania krajobrazu - udostępniając i promując konkretne projekty architektoniczne, stworzone przy uwzględnieniu specyfiki regionalnej, goście spotkania zmierzają również promować projektantów, artystów, rzemieślników, rękodzielników, rolników i małych producentów rolnych nowej generacji, działaczy i leaderów społecznych, których działania mają i mogą mieć realny wpływ na pozytywne zmiany. I tym sposobem chcą przyczynić się w granicach ich możliwości do powstawania i rozwijania się nowej żywej kultury warmińsko-mazurskiej, swoistego etosu tego regionu i oryginalnego, lokalnego stylu życia - tego co Francuzi tak trafnie nazywają „sztuką życia” – czyli art de vivre.

Ten swoisty manifest artystów i architektów jest znakomitym punktem wyjścia do dyskusji o regione, dyskusji z róznych punktów widzenia: kultury, sztuki, humanistyki, nauki, przyrody, społecznbości. Mam nadzieje, że tak zapoczątkowany dialog znakomicie wpisze się w ogółnoludzkie poszukiwania nowego stylu zycia, przez jednych zwanych minimalizme, dobrowolna prostotą, powolnym życiem, przez innych globlokalizmem.

St. Czachorowski
(Cudne Manowce, Olsztyn)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz