wtorek, 2 września 2014

10. edycja konkursu "Popularyzstor Nauki"

Do 31 października 2014 r. można przesyłać zgłoszenia kandydatów do 10. edycji konkursu Popularyzator nauki. Celem konkursu jest nagrodzenie osób i instytucji, które pomagają innym  bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych. Organizatorami konkursu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Agencja Prasowa serwis Nauka w Polsce. 
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
1. Popularyzatorzy indywidualni - w tej kategorii przyznane mogą być dwie odrębne nagrody w podkategoriach :
  • Naukowcy – o tę nagrodę mogą ubiegać się pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy;
  • Animatorzy popularyzacji – o tę nagrodę mogą ubiegać się osoby niebędące pracownikami naukowymi ani nauczycielami akademickimi, prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską.
2. Instytucje Naukowe  - w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się jednostki organizacyjne uczelni, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe.
3. Instytucje Pozanaukowe - w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa.
4. Media  - w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się indywidualni dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów.
W ramach konkursu przyznane zostaną także następujące wyróżnienia:
  • Nauka w internecie - za internetową aktywność popularyzatorską.
  • Sponsor popularyzacji - dla osoby lub przedsiębiorstwa szczególnie aktywnego we wspieraniu działalności popularyzatorskiej w Polsce.
Strona internetowa konkursu Popularyzator nauki 2014

Naukowcy, dziennikarze, instytucje naukowe czy przedsiębiorstwa, które odsłaniają tajemnice nauki i przybliżają wyniki badań zwykłym ludziom, mogą wziąć udział w 10. edycji konkursu "Popularyzator Nauki". Zgłoszenia można przesyłać do 31 października.
Nagrody w konkursie "Popularyzator Nauki" otrzymują osoby i instytucje, które pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych. Tytuł „Popularyzator Nauki”, przyznawany laureatom, oznacza osobę, która dzieli się swoją wiedzą i pasją naukową z innymi, niezależnie od ich wieku, poziomu wykształcenia i kariery zawodowej.

W 10. jubileuszowej edycji laureaci zostaną wyłonieni w czterech podstawowych kategoriach: Popularyzatorzy indywidualni; Instytucje naukowe; Instytucje pozanaukowe oraz Media.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz