poniedziałek, 13 marca 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt : Nauka i biznes-wyzwania XXI wieku”Konferencja kierowana jest do studentów, doktorantów i doktorów. Prosimy o rozpowszechnienie informacji.


I Panel - NAUKA
- podejmowane zagadnienia związane tylko z nauką, czyli obecne 
zagadnienia/ prace badawcze nad którymi pracują doktoranci z różnych 
dziedzin nauki.


II Panel - BIZNES
- podejmowane zagadnienia związane z wykorzystaniem nauki w biznesie w 
różnych dziedzinach.


Konferencja skierowana do: studentów, doktorantów, doktorów, ludzi 
związanych z tzw. 'biznesem'
W ramach konferencji odbędą się dwa szklenia:

a) Monografia współautorska a wieloautorska
b) Źródła finansowania badań naukowych dla doktorantów


1. Terminarz

Olsztyn -25.03.2017

   do 18 marca 2017 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencj
   do 15 marca 2017 - przesłanie artykułu. ARTYKUŁ PRZESŁANY PÓŹNIEJ 
ZOSTANIE OPUBLIKOWANY Z OPÓŹNIENIEM. ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W MAJU.
   do 17 marca 2017 - dokonanie opłaty konferencyjnej
   do 20 marca 2017 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w 
PowerPoint lub pliku pdf z posterem
   20 marca 2017 - przesłanie harmonogramu konferencji

2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :
   wystąpienie z referatem, posterem,
   wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie 
referatu
   wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie 
posteru
   wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
   certyfikaty szkoleniowe
   przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
   materiały konferencyjne
   publikacja artykułu3. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na 
konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich 
dziedzin:

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, 
zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne i inne......


4. Opłaty
   319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby 
(wygłoszenie referatu/ posteru + publikacja artykułu)
   50 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru
   249 zł - opłata za bierny udział w konferencji + publikacja artykułu
   224 zł - opłata za bierny udział w konferencji
   219 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji
   229 zł - opłata za czynny udział w konferencji bez publikacji 
artykułu


Zgłoszenia : biuro@4intellect.com
Tel: 692345203
Tel: 661065822

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz