wtorek, 30 sierpnia 2011

Skatepark dla seniorów czyli zapowiedź wrześniowych spotkań

O młodych już pomyślano: w przestrzeni publicznej na powrót pojawiają się boiska do gry, place zabaw i skateparki. A co z seniorami i ich aktywnością w przestrzeni publicznej? Niezbędnym minimum są tereny zielone i ławki, na których można spocząć i najzwyczajniej w świecie posiedzieć. Popatrzec na biegnące życie, podelektować się. A najchętnie spotkać się z drugim człowiekiem.
Będziemy chcieli rozszerzyć formułę naszych kameralnych spotkań z nauką i naukowcami także na niekomercyjną przestrzeń publiczną. A więc nie tylko w kawiarniach, ale i na ławeczce w parku - najlepiej przy partyjce szachów. To będzie pogłębiona dyskusja o ekologii miasta i przestrzeni miejskiej przyjaznej człowiekowi, uwzględniajacej jego dogłębne potrzeby. Będzie więc refleksja nad człowiekiem, jaki jest, jakie ma potrzeby i jak tworzyć najlepszą i najbardziej adekwatną przestrzeń do życia, także i w mieście.
16 września - udział w Park(ing) Day, na parkingu koło Alfy i siedziby Sejmiku Wojewódzkiego (przed pomnikiem powszechnie zwanym "szubienicami"), wstępnie zaplanowane godziny: 9.00-16.00. Na opłaconych dwóch miejscach parkingowych, które na ten dzień zostaną zamienione w park, staną dwa stoliki z Kawiarni Moja. Przy kawiarnianych stolikach, w tak niecodziennym ogródku, chcemy podyskutować o ekologii miasta, czy miasto jest ekosystemem, jakie procesy zachodzą we współczesnych urbicenozach itd. Zaprosimy różnych naukowców, artystów, filozofów. Zaproponujemy grę w szachy, warcaby, scrabble itd., oraz wspomnianą dyskusję przy kawie. W ten sposób rozpoczniemy olsztyńskie obchody Europejskiego Tygodnia Zrównowazonego Transportu.
20 września na zaproszenie Kawiarni Tajemnica Poliszynela, o godz. 19.00 będziemy chcieli porozmawiać o naukowcach "stąd" czyli z Warmii i Mazur (a wcześniej Prus Wschodnich). Prowincja to sposób myślenia a nie miejsce zamieszkania. Wspomnimy naszych laureatów nagrody Nobla, powspominamy całkiem wspołczesnych naukowców oraz podyskutujemy o przyszłości nauki w grodzie nad Łyną. Porozmawiamy o książkach biograficznych i autobiograficznych naukowców z naszego regionu... oraz usilnie namawiać będziemy do pisania takich wspomnień. Książka jest formą kameralnego spotkania - mnóżmy więc dobre i ciekawe "papierowe spotkania".
8 paździenika - chcemy zauczestniczyć w happeningu terenowym w Rusi, promującym Trakt Niborski. Będziemy odkopywali średniowieczny bruk, pod czujnym okiem Mikołaja Kopernika.
Szczegóły wspomnianych spotkań niebawem. Dołącz do nas i wpólnie twórz kameralne spotkania Collegium Copernicanum.
St.Cz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz