sobota, 16 sierpnia 2014

Zaproszenie do udziału w czwartym wernisażu grupy A*R*T

Szanowni Państwo,
już po raz czwarty zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w IV wystawie prac malarskich, fotograficznych oraz ikonograficznych Artystycznej Rezerwy Twórczej (A*R*T). Jak co roku planujemy wystawę prac w dniu Święta Edukacji Narodowej (14.10.2014 r.) w holu Wystawowym Biblioteki Uniwersyteckiej. Patronat nad wystawą objął JM Rekto UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, Senator RP. Zespół organizacyjny IV Wernisażu tworzą: Marzena Baniel, Maria Fafińska, Aleksander Wołos, Marian Michałowski, Stanisław Czachorowski, Halina Krasińska i Elżbieta Szafranko.

Założeniem wystawy jest prezentacja dorobku artystycznego – pracowników oraz emerytów UWM. Forma i technika pracy jest dowolna: obrazy olejne, akwarele, rysunek, grafika, malowanie na szkle, rzeźba, ceramika, haft (malowanie igłą), a także fotografie. Zakończenie wystawy odbędzie się w dniu 20 XII 2014 r. Staraniem komitetu organizacyjnego będzie wydanie albumu, zawierającego fotografie od każdego z uczestników wystawy wraz z krótką notką o autorze i jego okoniach w ostatnim okresie. Współudział w wydawnictwie albumu zadeklarowało Stowarzyszenie Absolwentów UWM. Zgłoszenie udziału, według załączonej deklaracji, prosimy przesłać do 25.09.2012 r. wraz wyszczególnieniem tytułów prac prosimy przesłać pod adresem: Antoni Jarczyk, Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, p. 353 lub na adres mailowy: jarant@uwm.edu.pl (tel. 89 523 35 69).

Kolejne nasze wystawy zintegrowały nasze środowisko twórcze a obecnie, mamy nadzieję, że zainspiruje także innych. Mamy realną szansę, by wystawy na trwale wpisały się w kalendarz uniwersyteckich wydarzeń kulturalnych.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Antoni Jarczyk

fotrmularz zgłoszeniowy

IV WERNISAŻ CZŁONKÓW GRUPY A*R*T-PRACOWNIKÓW UWM Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………… Wydział…………………………………Adres pocztowy………………………………….. E-mail:…………………………………….Nr telefonu kom……………………………… Pracownik emerytowany, naukowo-dydaktyczny, techniczny (właściwe pokreślić).

Zgłaszam prace z zakresu: malarstwa sztalugowego, malarstwa na szkle, rzeźby w drewnie, rzeźby ceramicznej/gipsowej, haftu i aplikacji, ikon, fotografii (podkreślić), inne………… 

Tytuły prac: 
1………………………………………………………… 2…………………………………………………………. 3……………………………………………………….. 4……………………………………………………….

Liczba prac zależy od ich wielkości i sposobu ekspozycji. Prace drobne i małe mogą być umieszczone w gablocie wymiarach półek 80x30cm. Przewidujemy jedną półkę dla jednego autora. Liczba dużych prac malarskich (np.80x120cm i większe) może wynosić 4-5. Prace prosimy dostarczyć w dniu 11.10.2014r. (sobota). o godz.11.00 w holu Biblioteki Uniwersyteckiej (Ip.). Będziemy wspólnie przygotowywać ekspozycję. Prace malarskie i grafiki powinny być w ramkach lub w antyramach.

Wpisowe wynosi 50 zł dla osób pracujących i 20 zł dla emerytów. Należy adresować na: Stowarzyszenie Absolwentów UWM, ul. Heweliusza 12, 10-718 Olsztyn, nr konta:42 2030 0045 1110 0000 0045 1660 z dopiskiem imię i nazwisko oraz „IV wernisaż”).

Jeśli Autor wyraża zgodę na zamieszczenie krótkiej notki biograficznej w planowanym albumie, prosimy o przygotowanie jej z uwzględnieniem następujących danych:
1) dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce pracy);
2) tematyka prac;
3) udział w wystawach (stałych, plenerowych/indywidualnych, grupowych);
4) motywy twórczych inspiracji.
Notka nie powinna przekraczać ½ strony A4, w edytorze Word; tekst złożony czcionką typu Times New Roman, wielkość 11 pkt. Członkowie Grupy A*R*T proszeni są by na wystawę przygotować prace, które nie były wystawiane podczas poprzednich wernisaży. W notce biograficznej prosimy szerzej opisać ostatni rok działalności twórczej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji przesłanych tekstów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz