piątek, 24 kwietnia 2015

Jubileuszowa X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

Szanowni Państwo,
w imieniu Grupy Naukowej Pro Futuro oraz organizatorów Jubileuszowej X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych mam zaszczyt zaprosić Państwa na to wydarzenie adresowane do doktorantów i młodych pracowników nauki. Patronat nad Jubileuszową X Krakowską Konferencją Młodych Uczonych objęli: Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller oraz Kolegium Rektorów Krakowskich Szkół Wyższych.
Spotkania konferencyjne odbędą się w dniach 24-26 września 2015 r. w pawilonach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Ośrodku Szkoleniowym „Jałowcowa Góra” w Dobczycach.
Tematyka X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych obejmuje zagadnienia szeroko pojętej logistyki w następujących obszarach specjalistycznych:
Innowacyjne Technologie
Nowoczesna Inżynieria
Nauki Ekonomiczne
Inżynieria Środowiska
Logistyka i Inżynieria Produkcji
Inżynieria w Medycynie
Nauki Społeczne i Humanistyczne

Pełne treści artykułów spełniających wymogi redakcji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” w sekcji „artykuły recenzowane”, która jest integralną częścią czasopisma. Od 2013 r. czasopismo „Logistyka” występuje na liście B MNiSW i za publikację przyznawane jest 10 punktów.
Pełne treści artykułów spełniających wymogi czasopisma zostaną opublikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości”.
Pełne treści artykułów spełniających wymogi czasopisma zostaną opublikowane w czasopiśmie „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia” Od 2013 r. czasopismo „Annales UMCS Sectio I” występuje na liście B MNiSW i za publikację przyznawane jest 5 punktów.
Abstrakty wszystkich artykułów i wystąpień zostaną wydane w formie książki w języku angielskim Book of Abstracts. X Krakow Conference of Young Scientists (książka z numerem ISBN).
Artykuły niespełniające wymogów Czasopisma „Logistyka” zostaną wydane w formie w Materiałach Konferencyjnych X KKMU (płyta CD z numerem ISBN).
Wszystkie publikacje zostaną wydane w roku akademickim 2014/2015 i będą przekazane Uczestnikom przy rejestracji na konferencję.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z formułą Konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej KKMU:
http://www.kkmu.agh.edu.pl/
Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród doktorantów i młodych pracowników nauki.
Z poważaniem,

Katarzyna Kryzia
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego X KKMU
--
Grupa Naukowa Pro Futuro
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

futuro@agh.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz