sobota, 6 sierpnia 2016

Zaproszenie do wzięcia udziału w VI wernisażu członków grupy A*R*T


Zaproszenie do wzięcia udziału
w  VI wernisażu  członków grupy  A*R*T
(artystycznej rezerwy twórczej)

Szanowni Państwo,
wzorem ubiegłych lat zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w VI Wystawie Grupy A*R*T. Wernisaż wystawy planujemy w dniu Święta Edukacji Narodowej (14.10.2016 r) w holu Biblioteki Uniwersyteckiej. Patronat nad wystawą objął J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki.
Od samego początku, myślą przewodnią naszych wystaw jest prezentacja dorobku artystycznego pracowników (oraz byłych pracowników) UWM - artystów nieprofesjonalnych. Forma i technika prac jest dowolna: obrazy olejne, akwarele, rysunek, grafika, malowanie na szkle, rzeźba, ceramika, haft (malowanie igłą), tkactwo, metaloplastyka itp. Tradycyjnie po zakończeniu wystawy (20.XII 2016 r.), staraniem komitetu organizacyjnego, będzie wydany albumu zawierający wybrane prace każdego z uczestników wystawy wraz z krótką notką o autorze i jego dorobku twórczym. Wystawa organizowana jest pod egidą Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Zgłoszenie udziału prosimy nadsyłać do 25.09.2016 r. wraz wyszczególnieniem tytułów prac, na adres: Stanisław Czachorowski, 10-727 Olsztyn-Kortowo, Plac Łódzki 3,  p. 325 (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska). lub na adres mailowy: czachor@uwm.edu.pl  (tel. 502-528-122). W załączeniu wzór zgłoszenia.
W ciągu ostatnich pięciu lat w naszych wystawach wzięło udział ponad 50 artystów nieprofesjonalnych. Nieustająco zachęcamy nowych kandydatów do przynależności do naszej Grupy A*R*T. Jesteśmy bardzo radzi, że nasze wystawy już obecnie wpisały się do kalendarza uniwersyteckich wydarzeń kulturalnych.   

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący Grupy A*R*T                                                      
Antoni Jarczyk
Kurator VI. Wystawy
Stanisław CzachorowskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz