wtorek, 1 listopada 2016

Uniwersytety Trzeciego Wieku będą wspierane przez resort nauki

Uniwersytety Trzeciego Wieku po raz pierwszy wspierane przez resort nauki

Terminy: realizacja projektów potrwa od stycznia do grudnia 2017 r.
Budżet: maksymalne finansowanie dla pojedynczego projektu wynosi 300 tys. zł; całkowity budżet konkursu to 4 mln zł

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Polsce w 1975 roku, zaledwie dwa lata po otwarciu pierwszej uczelni dla seniorów na świecie. Od tamtego czasu UTW pełnią bardzo istotną rolę społeczną – zapobiegają wykluczeniu osób starszych. Dane EUROSTATU wskazują, że w Polsce w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą społeczeństwa.


MNiSW ma zamiar wspierać finansowo zarówno już istniejące UTW, jak i podmioty, które mają dopiero zamiar rozpocząć prowadzenie tego typu działalności. Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt. W jednym województwie zrealizowane będą mogły zostać maksymalnie 2 projekty.

Biuletyn MNiSW, 
28 października 2016 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz