poniedziałek, 23 lipca 2012

Na dziedzińcu płockiej kamienicy

Czy na podwórku starej, czynszowej kamienicy mogą odbywać się kameralne spotkania z nauką i wiedzą? Mogą i się odbywają. W jednym takim spotkaniu uczestniczyłem 19 lipca 2012 r.. Kamienica jest stara i secesyjna, ale pięknie odnowiona. Mieści się tu obecnie Muzeum Mazowieckie w Płocku z przepiękną wystawą secesji. A dawne podwórko zamienione jest w przecudne patio i odbywają się tu liczne spotkania i koncerty. Dawne środowisko mieszczańskie, tak jak w XIX wieku, ponownie ożywa naukowymi poszukiwaniami. Pierwsze Towarzystwo Naukowe Płockie powstało już w 1820 roku. Po wielu perypetiach dziejowych funkcjonuje do dziś i wydaje m.in. "Notatki Płockie".

Przełom XX i XXI wieku obfituje w powstawanie nowych, regionalnych ruchów naukowych. Powstają regionalne towarzystwa naukowe, ruchy społeczne, inicjatywy kulturalne. Na nowo odradzają się pisma naukowe i strony internetowe, które tak jak w XIX wieku dokumentują historię, przyrodę, próbują obiektywnie opisywać świat. Można powiedzieć, że jest to renesans literatury faktu.

Lipcowe spotkanie w Muzeum Mazowieckim w Płocku poświęcone było promocji drugiego numeru czasopisma popularnonaukowego "Nasze Korzenie" (jeszcze inne spojrzenie na to spotkanie). Omówieniu zawartości pisma towarzyszył krótki wykład Krzysztofa Zadrożnego pt. "Pułkownik Kajetan Wawrzyniec Balicki (1782-1846)" oraz pokaz filmu "Sobocińskie guziki". W filmie, jako przyrodnika, zainteresowały mnie muszle mięczaków, wykorzystywane do produkcji guzików. Resztki tych muszli jeszcze w dużym stopniu się zachowały. Jest to interesujący materiał, pozwalający na retrospektywną analizę mięczaków okolic Sochocina. Z łatwością można zidentyfikować gatunki, w tym skójkę gruboskorupkową. Rewelacyjny materiał badawczy.... i zupełnie inny punkt widzenia niż autorów filmu, zorientowanych na historię i rzemiosło.

Wspomniane czasopismo wydawane jest przez Muzeum Mazowieckie. Być może stanie się swoistym kondensatorem różnych inicjatyw, dokumentujących zmieniający się świata wokół nas. "Nasze Korzenie" poświęcone są przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza (Płockie, Sierpeckie, Płońskie, Gostynińskie). Za pół roku kolejna promocja kolejnego numeru i... znakomita okazja na kameralne spotkanie z nauką na podwórku.

Naukowe zainteresowania mogą ożywić każde, nawet zapyziałe i banalne podwórko.

Stanisław Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz