wtorek, 9 października 2012

Miasto jako ekosystem

13 października br. Stowarzyszenie Warnija zaprasza na z potkanie z cyklu "Moje miasto, czyli jakie miasto?". Tym  dr hab. Stanisława Czachorowskiego prof. UWM wygłosi referat pt. „Miasto jako ekosystem”. Spotkanie zaplanowane jest w godzinach 11:00-15:00, miejsce:  Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,  ul.Szewczenki 1, Olsztyn. (więcej o spotkaniu).

 Miasto ekosystem czy miasto ogród? Do dobrego zarządzania przestrzenią miejską, dobrego w interesie  człowieka jak i zasobów przyrody, konieczne jest pełne zrozumienie człowieka oraz zrozumienie ekosystemu miasta. Zrozumieć jak funkcjonują, aby wspomagać naturalne funkcje i procesy a nie z nimi walczyć. Ekosystem to coś więcej niż ogród, bo odnosi się nie tylko do estetyki ale funkcjonowania. Traktowanie miasta jako ekosystemu nie kłóci się jednak z wizją miasta-ogrodu. Co więcej, pełniej i lepiej uzasadnia koncepcję miasta-ogrodu argumentami przyrodniczymi i medycznymi. 

Wiedza naukowa zmienia nasz pogląd na świat. Przykładem może być medycyna i ochrona zdrowia. Organizm ludzki traktowany jest obecnie jako swoisty ekosystem, w którym liczba komórek bakteryjnych jest kilkakrotnie większa niż własnych (komórki bakteryjne są znacznie mniejsze). Mikroorganizmy nie są więc traktowane wyłącznie jako patogeny, ale także jako ważny element zdrowia i funkcjonowania organizmu ludzkiego. Mikroorganizmy do wielokrotnie więcej genów funkcjonalnych niż znajdujących się w ludzkim DNA. Kim z przyrodniczego punktu widzenie jest człowiek? Najnowsze badania medyczne jak i ekologiczne pozwalają udzielić zupełnie innej odpowiedzi niż kilkadziesiąt lat temu. Wiedza ta znacząco wpłynęła na codzienną praktykę medyczną. Podobnie jest z wykorzystaniem wiedzy ekologicznej w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu aglomeracjami. 

Człowiek jako gatunek, przystosowany do konkretnego środowiska, ewoluował przez miliony lat. W planowaniu przestrzennym miasta warto te proste fakty zauważyć i dostosowywać miasto do biologicznych potrzeb człowieka a nie odwrotnie. Wiele chorób cywilizacyjnych wynika z niedostrzegania tych potrzeb: alergie, otyłość, nerwice, ADHD itd. 

Czy miasto jest ekosystemem? I jak podstawowe prawidłowości ekologiczne wykorzystać w praktyce? Czym jest synurbizacja? Jak zorganizować efektywna gospodarkę odpadami i zarządzać zielenią? Jak wykorzystać produkcje pierwotną i biomasę? Te i inne pytania postawione zostaną w czasie sobotniego spotkania

(fot. S. Czachorowski - schody przy zamku w Olsztynie)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz