czwartek, 25 października 2012

Książka o blogach - spotkanie z dr Martą Więckiewicz

Jest mnóstwo blogów o książkach... ale niewiele książek o blogach. A tylko jedna taka książka jest autorstwa olsztynianki. Wspomniana książka niedawno ujrzała światło dzienne. 

Olsztyńska kawiarnia naukowa zaprasza 22 listopada  na godz. 17.30 do Kawiarni Literackiej i Filmowej na spotkanie autorskie z dr Martą Więckiewicz i jej książką o blogach.


Marta Więckiewicz – doktor nauk humanistycznych (specjalność: komunikacja społeczna), podstawowym przedmiotem jej zainteresowań jest internet - głównie aspekt kulturowy i społeczny. Temat doktoratu to: „Blog w perspektywie genologii multimedialnej”. Dr M. Więckiewicz uczy i uczy się, prowadząc zajęcia ze studentami dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także ze studentami filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z mass mediami i komunikacją społeczną (komunikacja internetowa, genologia internetowa, kultura nowych mediów, proces tabloidyzacji mediów). Prowadzi blog „Głównie o mediach”.

Książka „Blog w perspektywie genologii multimedialnej” autorstwa Marty Więckiewicz dotyczy blogu jako gatunku paradoksalnego – np. jednocześnie nowego i starego. Nowego, bo blog powstał w internecie, który wciąż jest uznawany za nowe medium, a starego, bo blog nawiązuje swoim charakterem do tradycyjnych dzienników, a nawet do staropolskich sylw. Autorka przedstawia ustalenia teoretyczne, typologie blogów itp., ale podejmuje też takie kwestie, jak: problem ekshibicjonizmu w internecie, autokreacja czy egocentryzm autorów blogów.
Fragmenty recenzji:

„Praca M. Więckiewicz mieści się w szerokim nurcie badań nad nowymi mediami, ich specyfiką, sposobami oddziaływania i dokonującymi się dzięki nim przemianami cywilizacyjnymi. (...) Autorka analizuje wiele dobrze dobranych przykładów po to, aby osiągnąć dwojaki cel: z jednej strony wprowadzić w tę wielokształtną materię ład, posegregować, wydzielić odmiany, gatunki, określić przypisaną im poetykę, z drugiej podejmuje fundamentalne pytania o funkcje tych form. W ten sposób precyzyjnie użyty materiał analityczny pozwala przełamać pewną jałowość wielu prac teoretycznych, z drugiej zaś precyzja wprowadzonych uporządkowań i zastosowanych narzędzi analitycznych umożliwia stworzenie podstaw interpretacji zjawiska, a więc i wybudowanie adekwatnego systemu teoretycznego. Na uwagę zasługuje to, że obfitość materiału poddanego analizie pozwoliła autorce podjąć wiele zagadnień, wykraczających poza refleksje medioznawcze. (...) Dzięki książce M. Więckiewicz dalsze prace nad różnymi formami komunikacyjnymi mogą posunąć się naprzód i zyskać na precyzji i empirycznej rzetelności”. 
 prof. dr hab. Piotr Kowalski

 „Przedstawiona (...) praca stanowi rezultat interdyscyplinarnych badań, uwzględniających dwie odrębne perspektywy badawcze – medioznawczą i literaturoznawczą (...). Jak słusznie zauważyła badaczka, metodologia badań treści publikowanych w Internecie nie została w wyczerpujący sposób opisana, dlatego też każdy autor chcący dokonywać analizy zawartości tego medium, powinien przygotować własne procedury, dostosowane do celu i przedmiotu badań. (...) Nie ułatwiła w ten sposób sobie pracy, tworząc metodologiczny model synkretyczny (...). Marta Więckiewicz w swoim tekście zauważa, iż zmienność i niedookreśloność blogów sprawia, że jest to gatunek, który niełatwo w jednoznaczny sposób scharakteryzować, dlatego też badania przedstawione przez Autorkę nie stanowią całościowego opisu gatunku, stanowiąc raczej rezultat uzasadnionego wyboru. Nie umniejsza to w niczym randze książki Marty Więckiewicz, stanowiącej interesujące rozważania nad skomplikowaną kwestią komunikacji w/i/przez Internet, gdzie w rozległej cyberprzestrzeni blogi internetowe znalazły swoje trwałe miejsce (...)”.
dr hab. Marek Sokołowski, prof. UWM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz