sobota, 5 lipca 2014

Problemy naukowo-dydaktyczne współczesnego naukowca (sympozjum)

SYMPOZJUM wykładowców akademickich Problemy naukowo-dydaktyczne współczesnego naukowca – rok akademicki 2014/2015 
 Warszawa, 24 października 2014 r. 
Cena promocyjna: 349 zł brutto 

Wydawnictwo Naukowe PWN zaprasza na wydarzenie, podczas którego w bardzo praktycznym ujęciu przedyskutujemy najistotniejsze zagadnienia dla pracowników uczelni, omówimy m.in.:

  •  planowane zmiany w szkolnictwie wyższym, 
  • strategie rozwoju szkolnictwa wyższego – do czego należy się przygotować; 
  •  najnowsze wytyczne dotyczące awansu zawodowego na uczelniach wyższych; 
  •  metod pozyskiwania środków na finansowanie działalności naukowej;
  •  zmiany w Regulaminie NCN dotyczące możliwości przyznawania grantów, kryteriów, ograniczeń konkursów; 
  •  zagadnienia ochrony własności twórczej budzące największe wątpliwości; 
  •  nowatorskie rozwiązania i dobre praktyki w wykorzystaniu nowych technologii w dydaktyce; student - jakimi metodami prowadzić ciekawe zajęcia i urozmaicać prezentacje: gotowe do wykorzystania rozwiązania. 
Prelekcje poprowadzą eksperci z MNiSW, prawnicy, wybitni naukowcy. Sympozjum adresowane jest do: wykładowców akademickich, pracowników naukowych, osób zainteresowanych problemami naukowo-dydaktycznymi. Korzyści z udziału w sympozjum: Uczestnictwo w sympozjum dopasowanym do potrzeb i wymagań wykładowców i pracowników naukowych. Jedyne na rynku ogólnopolskie spotkanie, podczas którego w praktycznym podejściu omówimy najważniejsze problemy naukowo-dydaktyczne.

Rekomendacja PWN – staramy się codziennie dostarczać państwu najwyższej jakości wiedzę, sympozjum będzie jedyną okazją porozmawiania w gronie wykładowców i pracowników naukowych o aktualnych problemach. Gwarancja poznania konkretnych rozwiązań i dobrych praktyk przedstawionych przez ekspertów, stanowiących przykłady z codziennej pracy. Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami i uzyskanie odpowiedzi na każde zapytanie. Uzyskanie prestiżowego certyfikatu wraz z rekomendacją Wydawnictwa Naukowego PWN i Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Gwarancja otrzymania materiałów merytorycznych zawierających szerokie opracowania i przykłady, rekomendowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Warunki uczestnictwa: http://konferencje.pwn.pl/sympozjum Rejestracja na szkolenie: http://konferencje.pwn.pl/sympozjum/rejestracja

pwn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz