wtorek, 9 lutego 2016

Etos akademicki – czas zagrożeń, czas nadziei


Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pod Patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
na temat:

Etos akademicki – czas zagrożeń, czas nadziei”, która odbędzie się w UWM w Olsztynie w dniach
29-30 czerwca 2016 r.

Celem konferencji będzie naukowa refleksja na temat etosu akademickiego, jako jednego z „gorących” tematów, podejmowanych w dyskursie nauk społecznych, w tym także przez akademickich pedagogów. Obecnie etos akademicki ulega wyraźnym zmianom, o kierunkach niejednokrotnie wysoce kontrowersyjnych. Czy humboltowska wizja szkoły wyższej, to już przeszłość?

Jeżeli tematyka odpowiada Państwa zainteresowaniom, to zapraszamy do uczestnictwa w naszej konferencji.

Informacje o Konferencji na stronie  www.uwm.edu.pl/etosakademicki

Z poważaniem

Organizatorzy Konferencji

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji wokół problematyki dotyczącej etosu akademickiego jako wzoru lub zespołu wzorów, powtarzalnych i dominujących aktualnie w uczelnianym środowisku. Nietrudno zauważyć, że „ethosowe wartości tradycyjnej edukacji akademickiej – kultura umysłowa i kształtowanie charakteru – ustępują miejsca umiejętnościom, a więc utylitarnym i instrumentalnym dyspozycjom” [M. CzerepaniakWalczak]. Wiele wskazuje na to, że etos akademicki nie tyle się zmienia, co w niektórych zakresach obumiera. Szkoła wyższa przestaje być miejscem elitarnym, miejscem, w którym poszukuje się prawdy. 

Do języka opisującego jej środowisko coraz częściej zaczynają przenikać określenia „fabryka dyplomów”, „fabryka magistrów”, „produkcja akademicka”. Warunki, w których funkcjonują szkoły wyższe, zarówno te zewnętrzne – systemowe, jak i wewnętrzne – organizacyjne, a także zaburzona sfera interpersonalna (parametryzacja i punktacja jako opresja), w sposób skuteczny uniemożliwiają budowanie akademickiej wspólnoty, zastępowanej kulturą korporacyjną, nastawioną na natychmiastowy efekt oraz zysk. Trudno się oprzeć wrażeniu, że zmianie ulega także etos studenta – na plan dalszy zeszły takie jego cechy, jak: poziom moralny, dobre wychowanie, rozległe zainteresowania, szacunek ze strony innych czy wysoki poziom kulturalny. 

Czy w obecnej rzeczywistości nie ma już od tego odwrotu? Czy należy się z tym godzić, aby zysk ekonomiczny determinował działania szkoły wyższej, spychając na peryferie wartości, które stanowią fundament Alma Mater? Czy w tej sytuacji jest jakaś nadzieja odwrócenia niekorzystnych tendencji, którym podlegają szkoły wyższe, tak, by można było z całym przekonaniem stwierdzić, że akademicki „(...) etos jest efektem socjalizacji, wychowania i kształcenia oraz formowania osobowości, której składnikiem jest sumienie, kompetencja do dokonywania osądów i wyborów moralnych, zdolność do autorefleksji etycznej” [Z. Kwieciński]? 

Przywołane kategorie, jako konstytutywne dla codziennego funkcjonowania szkoły wyższej, pozwalają na wyłonienie szeregu pytań, które staną się podstawą konferencyjnych obrad: Jaki (zagrożeń) czas? Jaka wspólnota? Jaki dyskurs? Jaka konieczność? Jaka zmiana? Jaka nadzieja? 

Jeżeli zakreślone w pytaniach pola tematyczne odpowiadają Państwa zainteresowaniom, to zapraszamy do uczestnictwa w naszej konferencji i twórczych dyskusji na temat etosu akademickiego, jako kategorii konstytutywnej dla funkcjonowania szkół wyższych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz