piątek, 3 grudnia 2010

Pijawki Olsztyna


15 grudnia (środa), "U Artystów" (ul. Kołłątaja) godz. 17.00 o pijawkach Olsztyna opowie Żaneta Adamiak-Brud, a spotkanie poprowadzi prof. Aleksander Bielecki.


Ze względu na różnorodność biologiczną, siedliska miejskie są zwykle uważane za uboższe z powodu ich wysokiej antropogenicznej degradacji. Wpływ na pogarszające się warunki środowiska ma między innymi powiększanie się okolic mieszkaniowych. Pijawki w tego rodzaju środowiskach odznaczały się niskim bogactwem gatunkowym. Jednak badania prowadzone na terenie Olsztyna i okolic pozwoliły odkryć nowe gatunki pijawek dla tego środowiska, ale także nowe dla wiedzy.

W wodach Olsztyna stwierdzono 36 gatunków pijawek, co stanowi 78% wszystkich gatunków występujących w Polsce. W większości stanowisk dominowały powszechnie występujące, wszędobylskie gatunki pijawek. Niemniej jednak nie zbrakło gatunków rzadkich.
Zbiorniki wodne położone na terenie Olsztyna nadal stanowią przychylne środowisko dla zamieszkujących je populacji pijawek. W zróżnicowanej i bogatej faunie tych bezkręgowców znajduję się wiele rzadkich i chronionych prawem gatunków (np. Hirudo medicinalis, Theromyzon maculosum). Prawdopodobnie czynnikiem limitującym występowanie pijawek na obszarze aglomeracji Olsztyna nie jest stopień degradacji środowiska, natomiast poziom jego zróżnicowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz