środa, 14 marca 2012

A w Purdzie studenci będą rozbierać Marzannę…

Studenci biologii jadą na wieś… rozbierać Marzannę. I to w pierwszy dzień wiosny. Uciekają z zajęć na wagary? Wręcz przeciwnie, jadą do pracy, bo biorą czynny udział w szkolnym Festiwalu Nauki w Purdzie, 21 marca br. A co z tym rozbieraniem Marzanny? Dawną tradycją, zachowaną w szkolnych działaniach edukacyjnych, było topienie Marzanny w rzece lub jeziorze. Kukła wykonana ze słomy i szmat, wrzucana była do rzeki, aby w ten symboliczny sposób odgonić zimę a przywitać wiosnę. Kiedy jednak surowce naturalne, takie jak słoma i tkaniny lniane, zastąpiły tworzywa sztuczne, tkaniny syntetyczne i inne „śmieci”, pojawił się problem. Bowiem topienie Marzanny stało się zaśmiecaniem naszych rzek i jezior. Tworzywa sztuczne nie ulegają biodegradacji.

Kilka lat temu, w Morągu, wymyślono akcję rozbierania Marzanny, łącząc starą tradycję i zabawę z edukacją ekologiczną. Młodzież szkolna przygotowuje Marzanny z różnych materiałów, a potem taka Marzanna jest rozbierana.. na czynniki pierwsze a surowce poddawane są recyklingowi. Można w ten sposób uczyć się co i jak przygotować do recyklingu, a co się nie nadaje.
Studenci biologii UWM w Olsztynie tę zmodyfikowaną ekologicznie tradycję chcą zaszczepić także i w Purdzie. Ale poza edukacją recyklingu zaproponują oglądanie i słuchanie ptaków, badanie „kałuży” – czyli co żyje w małych zbiornikach wodnych, pokażą hodowle chrząszczy i innych owadów a nawet groźnych pająków i będą opowiadać i życiu wiosną. Głównym celem jest zainspirowanie biologią jako nauką poznawania przyrody.

"Ważne jest by nigdy nie przestać pytać.
Ciekawość nie istnieje bez przyczyny...
Prawdą jest to, co wytrzyma próbę doświadczenia. "

Albert Einstein

Szkolny Festiwal Nauki w Purdzie odbedzie się 21 marca 2012. Eksperymenty i pokazy naukowe odbywać się będą pod hasłem "Dlaczego tak się dzieje? Czemu to tak działa? Co się stanie, kiedy…?"

Cele Festiwalu Nauki:

 • uświadomienie dzieciom, jak wiele otaczających ich przedmiotów i zjawisk związanych jest z fizyką,
 • zachęcenie do obserwacji otaczającego świata i ciągłego stawiania pytań wynikających z patrzenia na zjawiska i rzeczy dziejące się dookoła nas,
 • rozbudzenie i rozwijanie pasji poznawania świata i odkrywania reguł nim rządzących poprzez doświadczenia, eksperymenty, pokazy, prowadzenie bezpośrednich obserwacji, opisywanie obiektów oraz zjawisk fizycznych,
 • pokazanie związku między wiedzą teoretyczną a praktyczną, jej wykorzystaniem w życiu codziennym,
 • odkrywanie i rozwijanie talentów wśród dzieci,
 • połączenie nauki z ciekawą zabawą,
 • integracja środowiska szkolnego.

Program:
8.00 – 9. 00. Spotkanie z geologiem dr inż. Arkadiuszem Bienikiem – pracownikiem Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UWM. Wystawa skał, minerałów i skamieniałości (przygotowana przez uczniów klas IV – VI).

9. 00 – 9. 20 Rozdanie nagród uczniom zaangażowanym w zbiórkę kasztanów. Nagrody przekaże Tadeusz Osmęda – przedstawiciel Kola Łowieckiego Żubr w Olsztynie.

9.30 – 11. 30.Pokazy i prezentacje przygotowane przez studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie pod opieką dr hab. Stanisława Czachorowskiego prof.
UWM. Prezentacja marzann wykonanych przez uczniów z odpadów i ich recykling.

12. 00 – 13. 30. Pokazy i prezentacje doświadczeń przygotowanych przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Purdzie.

Szkoła Podstawowa w Purdzie stara się aktywnie uczestniczyć we wszelkich działaniach na rzecz środowiska naturalnego oraz promować postawy naukowe wśród uczniów. Ta wiejska szkoła zabiega o zdobycie certyfikatu Ruchu Naukowego Małych Szkół. Festiwal Nauki jest jedną z propozycji, która ma na celu rozbudzić zainteresowania dzieci nauką.

Szkoła w Purdzie uczestniczy od 2010 roku w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, realizowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych (lider) z partnerami: Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Civis Polonus, Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin. Najważniejszymi celami tego projektu są: przygotowanie materiałów metodycznych, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych uwzględniających aktywne i atrakcyjne formy uczenia się oraz specyfikę środowiska edukacyjnego Małych Szkół; wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów i zasad oceniania kształtującego; wyposażenie Małych Szkół w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój wybranych kompetencji; zbudowanie szkolnego ruchu naukowego Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów podczas Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców; wypracowanie modelu Małej Szkoły wspierającej rozwój wybranych kompetencji poprzez wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.

Studenci biologii oraz pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM zamierzają w tych ambitnych celach wpierać szkołę w Purdzie.

Na fotografiach: zbiornik okresowy , wiosenny na łące (wyżej) oraz widok zimowy z Warmii (fot. S. Czachorowski)

St. Czachorowski

3 komentarze:

 1. Panie Profesorze, muszę tu sprostować - ten zimowy widoczek to kapliczka przy szkole w Klebarku Wielkim :)
  Studentka UWM, absolwentka SP w Purdzie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Poprawiłem na "Warmię". Możliwe, że mnie pamięć myli i pomyliłem kapliczkę z Purdy z kapliczka w Klebarku Wielki. Teraz na pewno błędu nie ma, bo i jedna i druga wieś z Warmii.

  OdpowiedzUsuń
 3. fotorelacja: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3236556086146.139137.1634050064&type=3&l=6eb196eb74

  OdpowiedzUsuń