sobota, 13 kwietnia 2013

Biorefinery – Biobased Value Chains and Sustainable Development

“Biorefinery – Biobased Value Chains and Sustainable Development” 8-12 września 2013 r. Olsztyn-Kortowo.

Szacuje się, że duża część z ok. 2000 produktów rafinerii petrochemicznej będzie musiało w przyszłości znaleźć swoje odpowiedniki w produktach z surowców odnawialnych (biomateriały, biochemikalia, biopaliwa, bioenergia, itp.). Zakłada się także, że dojrzałe technologie tzw. zintegrowanej biorafinerii powstaną ok. 2030 r. i będą istotnym elementem nowego jakościowo rynku bio-produktów i usług, tzw. bio-gospodarki. Dlatego dzisiaj tematyka biorafinerii jest wyjątkowym wyzwaniem badawczym, ponieważ o przyszłym sukcesie zadecyduje synergia efektów badań interdyscyplinarnych w zakresie nauk biologicznych, technicznych, rolniczych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, i innych.

Zapraszamy do współpracy, zgłaszania tematyki referatów lub posterów oraz promocję naszej konferencji za granicą. Więcej informacji o konferencji na stronie: http://www.ebp4.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz