czwartek, 12 kwietnia 2012

Kawiarnia naukowa jako wyraz filozofii powolności (citta slow)

Po-wolność, to gra dwóch słów i pojęć. Powoli, bez pośpiechu, we własnym tempie. Oraz wolność, wolność wewnętrzna i życia najlepszym rytmem, wolność od przymusu zewnętrzego i wyścigu szczurów. Dwa różne słowa ale wiążą się ze sobą w jedną filozofię życia: przez powolność do wolności.

Kameralne spotkania z nauką i naukowcami w olsztyńskich sympatycznych kawiarniach i podolsztyńskich klimatycznych i prowincjonalnych miejscach to akademicki wyraz ukłonu w stronę po-wolności. Poszukujemy kameralnych spotkań nie dla masowego poklasku lecz dla rzeczywistego kontaktu człowieka z człowiekiem. Dla przyjemności rozmyślania i poszukiwania zrozumienia tego co wokół nas i tego co w nas.

Citta Slow, „powolne miasto” jak i Slow food (wolne jedzenie dla przyjemności i kontaktu z ludźmi) to postawienie na jakość a nie ilość i szybkość. Ta swoista filozofia życia kładzie nacisk na to, żeby mieć czas aby żyć i poznawać świat, mieć czas aby dyskutować, kameralnie spotykać się z ludźmi i różnymi poglądami. To prymat przyjemności nad zyskiem, jednostki nad urzędem (persolalizacja miasta i przestrzeni publicznej), powolności nad szybkością. Przedkładamy jakość relacji i rzeczywistego spotykanie się nad pośpiech, masową i szybką konsumpcję towarów i usług, pogłębioną wiedzę z dociekaniem sensu i senda nad ilościowy wymiar punktów i wskaźników (np. impact factor). W kawiarnianych spotkaniach chcemy mieć czas, aby pomyśleć i zastanowić się nad pytaniami egzystencjalnymi. I chcemy zabiegać, aby przestrzeń miejska takim spotkaniom była przyjazna, zarówno w kawiarni, parku, na trwaniku czy nawet przestrzeni akademickiej.

Stanisław Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz