czwartek, 19 listopada 2009

Synergia grupowa i fabryka innowacji

Tematem kolejnego kameralnego spotkania z nauką będzie innowacyjność, 3 grudnia (czwartek), w Kawiarni Moja, ul Dąbrowszczaków 10, godz. 17.00. Goście specjalni: : Magdalena Ben-Rynkiewicz i Agnieszka Kawka. Spotkanie odbywa się w ramach I Olsztyńskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (3-5 grudnia 2009).

Synergia grupowa to zjawisko charakterystyczne dla dialogu i współpracy. Wiedza grupy jest większa niż suma wiedzy każdego z jej członków z osobna. Ludzie współpracujący, dyskutujący nawzajem się inspirują do osiągania większych celów. W dialogu rodzą się pomysły i skojarzenia, które raczej nie powstałyby w samotnych rozmyślaniach. Ludwik Fleck w połowie XX wieku zjawisko to określał jako „kolektyw myślowy”.

Spotkania w kawiarni to dla samych naukowców okazja do dyskusji interdyscyplinarnych i wzajemnego inspirowania się w dalszych, myślowych poszukiwaniach i intelektualnych podróżach. To także spotkania „nienaukowcami” i swoista popularyzacja wiedzy a także opowiadanie o sensie badań i wynikach, finansującym je podatnikom. I w końcu kameralne spotkania z nauką to możliwość spotkania się naukowców i przedstawicieli gospodarki oraz samorządów. Na styku tych spotkań rodzi się innowacyjność.

Fabryka innowacji to projekt, którego celem jest zbliżenie obu środowisk (nauki i gospodarki) i wsparcia dla przedsiębiorczości. O Fabryce innowacji opowiadać będą panie: Magdalena Ben-Rynkiewicz i Agnieszka Kawka z Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM.
W czasie wstępnych dyskusji urodził się pomysł, aby swoistą kawiarnię naukową (jako przestrzeń publiczną przyjazną dla biznesmenów oraz naukowców i studentów) stworzyć w Kortowie. Tak aby w godzinach przedpołudniowych przedstawiciele gospodarki mieli okazję spotkać się z naukowcami i studentami, swobodnie porozmawiać i poszukiwać dla siebie rozwiązań. Zatem do południa proponować będziemy spotkania w Kortowie a po południu spotkania na Starówce i Śródmieściu. Na spotkaniu w kawiarni będziemy chcieli dyskutować także o naszym wspólnym pomyśle - portalu „Olsztyn naukowy i popularnonaukowy”.

„FABRYKA INNOWACJI” to trzyletni projekt, w czasie którego poszukiwanych będzie około 100 pomysłów na innowacyjną działalność gospodarczą, tworzoną głównie na bazie wyników prac naukowo-badawczych. Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM będzie kompleksowo wspierać pomysłodawców, w tym przede wszystkim kadrę naukową UWM oraz innych regionalnych uczelni wyższych i jednostek B+R (badawczo rozwojowych) w realizacji działań związanych z przekształceniem innowacyjnego pomysłu w działalność gospodarczą.

FABRYKA INNOWACJI wspierała będzie uczelniane i autorskie pomysły (technika, technologia, wyrób, metoda, idea), które nadają się do komercjalizacji. W następstwie na bazie wyników prowadzonej działalności naukowo-badawczej powstaną samodzielne przedsiębiorstwa. Kilkanaście przedsiębiorstw będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe na start firmy, z czego najlepsze z nich także wsparcie kapitałowe nawet do 200 000 Euro.

Założeniem FABRYKI INNOWACJI jest aktywizacja przedsiębiorczości uniwersyteckiego środowiska akademickiego UWM, naukowców i kadry technicznej, ale także studentów i doktorantów, a tym samym ułatwienie wprowadzania nowo powstałej wiedzy i wyników badań naukowych, prowadzonych na Uniwersytecie, bezpośrednio do gospodarki. FABRYKA INNOWACJI nie ogranicza się jednak wyłącznie do pomysłów możliwych do komercjalizacji, powstałych na Uniwersytecie. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą bowiem także innowacyjne pomysły na biznes z regionu całego województwa warmińsko-mazurskiego.

St. Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz