środa, 29 września 2010

Jawia i Nawia czyli poważniejsze dyskusje w Internecie

14 października, godz. 17.00, "U Artystów" - dyskusja poświęcona nowemu, internetowemu forum dyskusyjnemu (jawia i nawia), powstajacego z inicjatywy prof. Lechosława Ragana.


JAWIA i NAWIA - Polska w jakiej chciałoby się żyć. Portal na którym rzeczowa i sensowna dyskusja nad wizją naszego kraju mogłaby się przełożyć na konkretne cele i zadania, które uporządkowane i zhierarchizowane stałyby się swoistą mapą drogową realizacji CELU.

Założeniem tego portalu jest wychowanie świadomego, demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Dyskusja odbywałaby się na czterech panelach:

  • społecznym,
  • ekonomicznym,
  • naukowym,
  • edukacyjnym.

Każdy temat dyskusji kończyłby się wnioskami, które stanowiłyby podstawę do opracowania programu działania. Dodatkowym będzie panel deklaratywny – co sam/a jestem gotowy/a zrobić dla realizacji CELU.

Jako wprowadzenie do rozważań prof. L. Ragan proponuje artykuł Mieczysława Krąpca OP „O demokratyczne państwo” (U źródeł tożsamości kultury europejskiej”, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s.72-75) opublikowany na stronie: Prof. Mieczysław Krąpiec OP.


więcej na forum dyskusyjnym: http://jawia-i-nawia.pl/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz