wtorek, 11 stycznia 2011

Jak wyhodować dobrego naukowca w Olsztynie?

17 stycznia kolejne kameralne spotkanie z nauką i naukowcami. Gościem olsztyńskiej kawiarni naukowej będzie prof. Brian Petroff. Początek, godz. 17.00, Kawiarnia Moja (ul. Dąbrowszczaków 10).

Mamy dużo zdolnych i wykształconych młodych ludzi. Mamy dobre laboratoria i podobny system edukacji jak w USA. Dlaczego więc najwięcej przełomowych badań jak i noblistów jest w USA? Inwestujemy w kapitał ludzki duże pieniądze. Można postawić pytanie: jak wykształcić dobrych naukowców w Polsce? Jakie stworzyć warunki, aby "wyhodować" dobrych naukowców w Olsztynie?

Dr Brian Petroff jest profesorem w Departament of Internal Medicine, University of Kansas Medical Center, Kansas City, USA. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują procesy powstawania nowotworów u zwierząt i ludzi a także wpływ dioksyn na procesy rozrodcze. Dyskusja w kawiarni „Moja” będzie się obracała wokół porównania systemów edukacji w USA i w Polsce. Być może doprowadzi nas ona do odpowiedzi na pytanie: jak stworzyć dobrego naukowca?

Prof. B. Petroff od 10 stycznia jest gościem Wydziału Biologii (Katedra Fizjologii Zwierząt, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej). W Olsztynie przebywa z dwutygodniową wizytą studyjną jako ekspert-naukowiec w projekcie, realizowanym na Wydziale Biologii pt: „Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sylwia Świgońska, Stanisław Czachorowki


Na zdjęciu: Profesor Brian Petroff i dr Anna Nynca w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Wydział Biologii, UWM w Olsztynie. Dr Anna Nynca kilka lat temu przebywała w laboratorium prof. Petroffa w University of Kansas Medical Center na półrocznym stażu naukowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz