piątek, 26 lutego 2010

O Antarktydzie i zmianach klimatu

4 marca 2010 r. (czwartek), godz. 17.30, Kawiarnia Moja: prof. dr hab. Aleksander Świątecki - dyskusja o badaniach na Antarktydzie i zmianach klimatu.

Występujący od kliku dziesięcioleci proces ocieplania klimatu wywołuje zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów naturalnych. Regiony polarne Arktyki i Antarktyki są swoistym „hot spot” tego procesu. Wzrost temperatury w istny sposób narusza dotychczasową, delikatną równowagę ekologiczną. Szczególnie niepokojące jest obniżenie się liczebności populacji ptaków i ssaków zasiedlających te regiony. Spektakularnym zjawiskiem występującym w tych rejonach jest cofanie się lodowców, czego konsekwencją jest powstawanie nowych, dziewiczych obszarów stopniowo zasiedlanych przez organizmy pionierskie.
Aleksander Świątecki

Adresy polskich stacji polarnych:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz