piątek, 26 marca 2010

Dziennikarze opisują naukowców

Miesięcznik społeczno-kulturalny "Bez wierszówki", wydawany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, na początku 2010 r. (numer 1-2, 64-65), rozpoczął cykl, poświęcony ludziom nauki:

"Rozpoczynamy nowy cykl na naszych łamach, poświęcony ludziom nauki. Chcemy uświadomić sobie, iż Olsztyn jest naprawdę miastem uniwersyteckim. Ludzie nauki nadal jednak pozostają w świadomości szerszego ogółu jako osoby anonimowe. Nawet w dobie obecnej - powszechnego przenikania informacji czy masowego sympatyzowania z aktorami seriali, gwiazd estrady lub sportu. Może uda się luminarzom naszej nauki zafascynować czytelnika swą wiedzą. W grudniu 2009 roku swój wiersz gwiazdkowy zaprezentował tu Zbigniew Chojnowski, poeta, ale też doktor habilitowany."

Dodam, że w cytowanym numerze styczniowo-lutowym, swój esej opublikował prof. Michał Wojciechowski ("I teologia, i życie").

W sprawdzaniu czy Olsztyn jest rzeczywiscie w pełni miastem uniwersyteckim, cele naszych kawiarnianych Kameralnych Spotkań z Nauką zbieżne są z celami tego cyklu miesięcznika "Bez wierszówki". Olsztyńskim dziennikarzom życzymy wytrwałości (teoretycznie starczy materiału na kilkaset numerów :) ) a olsztyńskich naukowców gorąco namawiamy do współpracy. Zapraszamy także na spotkania nieformalnego Klubu Profesorów Collegium Copernicanum. W przestrzeni bublicznej olsztyńskiej starówki i śródmieścia (jak i w czasie prowincjonalnych wyjazdów terenowych) łatwiej będzie się spotkać i poznać. A za dociekliwym pośrednictwem dziennikarskiego pióra, mikrofonu i kameru dotrzeć do szerokiego kręgu odbircrów.

St. Cz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz