wtorek, 8 czerwca 2010

Jak studiuje się w Kanadzie?

10 czerwca (Kawiarnia Moja, godz. 17.30) -kameralne spotkanie z prof. Gregorym M. Kelly z University of Western Ontario (Kanada). Prof. Kelly przebywa z dwutygodniową naukową wizytą w Katedrze Anatomii Porównawczej (Wydział Biologii), w ramach projektu "Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej”.

Spotkanie w Kawiarni Moja będzie okazją do dyskusji nad tym jak studiuje się i pracuje naukowo w uniwersytetach kanadyjskich oraz nad znaczeniem mobilności pracowników naukowych. Czy z faktu, że do akademickiego Olsztyna przyjeżdżają naukowcy z różnych części świata, coś dla przeciętnego mieszkańca wynika? Czy w globalnej wiosce - jaką jest współczesny świat nie tylko naukowy - małe miasto gdzieś w zakątku Europy (taki jest przecież Olsztyn) jest rzeczywiście na marginesie świata?

Dyskusja przy kawiarnianym stoliku - ze względów organizacyjnych - odbędzie się w języku angielskim.

Badania Profesora G. M. Kellego i jego zespołu dotyczą przekazywania sygnału przez białka G i skierowania komórek potworniaka zarodkowego (F9 teratocarcinoma cells) do wejścia w programowaną śmierć komórek, czyli apoptozę. Profesor M.G. Kelly wraz ze swoim zespołem zidentyfikował czynniki biorące udział w procesie różnicowania endodermy pozazarodkowej we wczesnych stadiach rozwoju zarodkowego myszy, skupiając się na specyficznym szlaku sygnałowym Wnt i jego receptorze Frizzled, który indukuje różnicowanie się zarodkowej linii F9 komórek raka (ang. carcinoma), czyli złośliwego rozrostu tkanek nabłonkowych w prymitywną endodermę. Proces ten przebiega zupełnie odmiennie w rozwijającym się zarodku dania pręgowanego, ponieważ w tym przypadku nie wykształca się endoderma pozazarodkowa, a Wnt6 bierze udział w rozwoju serca i somitów (pierwotnych segmentów) ciała. To co uznawane jest za szczególnie wyjątkowe u dania pręgowanego - jest obecność dwóch transkryptów Wnt6, czego nie obserwuje się u innych przedstawicieli kręgowców (np. myszy). Uważam, że referat na temat szlaku sygnałowego Wnt i jego interakcji w szlakach sygnałowych takich białek jak białka G, Rho i Jnk jest bardzo na czasie, zatem powinien wzbudzić zainteresowanie szerokiego grona naukowców i biologów różnych specjalności (embriologów, neurobiologów, genetyków, ewolucjonistów etc.…), jak również lekarzy zajmujących się problematyką schorzeń, w których występują zaburzenia sygnalizacji Wnt. Nadmierna aktywacja głównych efektorów sygnalizacji Wnt, tj.czynnika transkrypcyjnego β-catenin/TCF (cat/TCF) może powodować .rozwój niektórych chorób np. raka piersi i okrężnicy. To implikuje poszukiwania farmakologicznych ligandów, które umożliwią nowe podejście terapeutyczne. Badania Profesora G. M. Kellego i jego zespołu dotyczą przekazywania sygnału przez białka G i skierowania komórek potworniaka zarodkowego (F9 teratocarcinoma cells) do wejścia w programowaną śmierć komórek, czyli apoptozy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz