sobota, 16 października 2010

Jak zaadoptować rzekę?

18 października w Olsztynie Jacek Bożek z Klubu Gaja zaprezentuje projekt edukacyjny "Zaadoptuj rzekę"

  • godz. 13.15-14.45 (Kortowo, Centrum Biologii, sala P6) - wstęp wolny nie tylko dla studentów biologii.
  • godz. 17.30 "U Artystów" (ul. Kołłątaja, Stare Miasto), wstęp wolny

Program Zaadoptuj rzekę zainicjowany przez Klub Gaja w 2005 roku to ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Jego tematem jest woda, a szczególnie rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie obywatelom ich roli w życiu społeczeństw. Ze względu na rosnącą potrzebę ochrony wód powierzchniowych promujemy zasady zrównoważonego rozwoju, kształtujemy świadomość i postawy ekologiczne takie jak racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz ochrona różnorodności biologicznej.

Promocja Światowego Dnia Wody, europejskiego wydarzenia Big Jump oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, to niektóre cele kolejnej edycji programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę. Idea adopcji rzek powstała w USA dla integrowania lokalnych społeczności. Ludzie razem sprzątają rzeki, tworzą wokół nich parki, miejsca rekreacji, szukają związków rzeki ze swoją historią, kulturą, tożsamością.
(Więcej informacji)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz