poniedziałek, 25 października 2010

Uniwersytet Wieku Uniwersalnego w Użrankach

Warmia i Mazury to nie tylko miejsce gdzie zregenerować siły może nasze ciało, to także doskonałe miejsce wyciszenia wewnętrznego i rozwoju osobowego. W pięknej naturze pięknieją nam dusze a do głowy przychodzą ciekawe pomysły. To miejsce realizacji marzeń, na które gdzie indziej brak czasu. W odpowiedzi na stale rosnącą marginalizację pokolenia seniorów i niską ofertę stwarzającą możliwości kreatywnego rozwoju dzieci i młodzieży na Mazurach , wraz z grupą znajomych postanowiliśmy powołać do życia Stowarzyszenie „Uniwersytet Wieku Uniwersalnego”, którego celem jest utworzenie wyspecjalizowanej placówki rozwoju osobowego, w której spotkać się będą mogły cztery pokolenia razem rozwijać swoje zainteresowania, wzajemnie się wspierać i wymieniać tym, co każde z nich ma najlepsze.

Naszym głównym celem jest:
  1. Integracja pokoleń i wykazanie wzajemnych korzyści z niej wynikających, przeciwdziałanie narastającą wrogości pokoleń: „Młodość i Starość są bowiem sobie wzajemnie potrzebne”

  2. Wzmacnianie wiary w możliwości i wartość każdego człowieka. Zachęcanie do odkrywania oraz pogłębiania swoich zainteresowań. Tworzenie możliwości kształcenia na każdym etapie życia.

  3. Wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich i małych miast wyrównywania szans edukacyjnych.

  4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionu Warmii i Mazur.

Mamy nadzieję, że nasz Uniwersytet stanie się na Mazurach początkiem wyzwolenia myśli, wolnej ekspresji , kultu inności, indywidualności, kreatywności tego, co w nas najcenniejsze, ale z wzajemnym zrozumieniem, szacunkiem i tolerancją. Projekt niewątpliwie ma charakter eksperymentalny i jest inicjatywą obywatelską. Obserwując potencjał jaki kryje się w ludziach i otaczającej ich przyrodzie, wierzymy głęboko w jego powodzenie. Zamiast niezgody proponujemy współpracę i wspólną realizację ciekawych projektów.

Pragniemy skupiać wokół siebie ludzi kreatywnych z każdej grupy wiekowej, szeroki wachlarz możliwości jaki daje nam statut na pewno pozwoli odnaleźć dla siebie miejsce dla osób o różnych zainteresowaniach, szukających w życiu czegoś więcej poza codziennością. Internet to główne miejsce wirtualnych spotkań i wymiany opinii przez członków stowarzyszenia - Mazury to miejsce w tzw. "realu" spotkań i rozwoju twórczych możliwości każdego człowieka niezależnie od wieku.
Budowa ośrodka wymaga dużych nakładów finansowych, ale powiadają: ”przez ludzi do ludzi przez bramy do niebios”, więc jeżeli pomysł się spodoba, mamy nadzieję na współpracę z osobami, które pomogą nam odnaleźć sponsorów i środki na jego budowę.

Jesteśmy bardzo młodym stowarzyszeniem zarejestrowanym 29 czerwca tego roku o naszych pierwszych działaniach poczytać można na http://www.uwu.free.ngo.pl/ Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Magdalena Gębka (fot. i tekst)

Z Uniwersytetem Wieku Uniwersalnego z Użranek spotkamy się 17 listopada w naszej olsztyńskiej kawiarence. Szczegóły już wkrótce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz