środa, 19 maja 2010

Historia i wizja nauki w powojennym Olsztynie


Z okazji 60. rocznicy nauki w powojennym Olsztynie, 24 maja Olsztyńskie Forum Naukowe organizuje uroczystą sesję naukową pt. "Wizja Olsztyna - miasta nauki i kultury". Konferencja organizowana jest pod patronatem prezeza PAN prof. Michała Kleibera, prezydenta Olsztyna - dr. Piotra Grzymowicza oraz J.M. Rektora UWM prof. Józefa Górniewicza. Sesję otworzy przezes Olsztyńskiego Forum Nauki - prof. Jan Kotwica.
O korzeniach sukcesu i wizji przyszłości w referacie swoim opowie prof. Tadeusz Krzymowski. Kolejne trzy referaty dotyczyć będą oceny stanu obecnego, planów rozwoju i wizji przyszłości w zakresie nauk o życiu (prof. Ryszard Górecki), nauk humanistycznych (prof. Stanisław Achremczyk) oraz nauk ścisych i technicznych (prof. Janusz Piechocki). Natomiast o stanie i perspektywach rozwoju kultury w Olsztynie refleksje swoje wygłosi prof. Janusz Kijowski.
Przemyślenia wygłoszone w czasie tej sesji naukowej wydane zostaną w formie książkowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz