niedziela, 23 maja 2010

UNESCO w kawiarni czyli o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

2 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się konferencja poświęcona ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ta ratyfikacja stwarza nowe szanse dla rozwoju regionów, dzięki wykorzystaniu ich potencjału kulturowego. Konferencja, z udziałem marszałka Jacka Protasa, zakończy się ok. 15.00.

A o 17.00 w Kameralnych Spotkaniach z Nauką w Kawiarni Moja (ul. Dąbrowszczaków 10) wezmą udział: dr Hanna Schreiber-Jodełka z Uniwersytetu Warszawskiego, która opowie o tej Konwencji z 2003 r. oraz o tym, jakie jej ratyfikacja przez Polskę stwarza szanse dla naszego regionu; dr Adam Jankiewicz z Trybunału Konstytucyjnego reprezentuje także fundację Dziedzictwo Nasze. Tematem jego wystąpienia będzie dziedzictwo duchowe Warmii i Mazur jako istotny czynnik tożsamości naszego regionu. Waldemar Majcher, prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych przedstawi projekt działań, które powinny być podjęte dla upowszechnienia i ochrony wartości kulturowych. Spotkanie w kawiarni poprowadzi red. Łukasz Czarnecki-Pacyński.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz