poniedziałek, 3 maja 2010

Restytucja jesiotra czyli totalna inwigilacja

6 maja, 17.30, Kawiarnia Moja, spotkanie z dr. Andrzejem Kapustą z Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz dyskusja nad restytucją jesiotra w naszych wodach. Jesior jest gatunkiem ryby, który dawniej pospolicie występował w naszych dużych rzekach, później w naszych wodach wyginął. Restytucja to przywrócenie istnienia gatunku lub populacji zagrożonej wyginięciem. W przywracaniu jesiotra naszym wodom mocno zaangażowani są olsztyńscy naukowcy. Wsiedlanie ryb poprzedzone było licznymi badaniami genetycznymi (ustalanie jaki gatunek u nas występował), namnażaniem ryb oraz wpuszczaniem do rzek. Obecnie trwają m.in. badania telemetryczne nad wpuszczonymi jesiotrami, aby sprawdzićjak wędrują, gdzie przebywają itd. Wykorzystuje się to tego celu różne nowoczesne rozwiązania radiowe i hydroakustyczne. O wszystkich tych zmaganiach naukowych podyskutować będzie można z naszym gościem.
Jesiort, przywracany naszym rzekom i Bałtykowi, może stać się znakiem firmowym regionu tak jak żubr dla Białowieży. Tak więc to nie tylko problem naukowy i ochroniarski, ale także aspekt rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur.
  • 20 maja gościć będziemy dr hab. Julitę Dunalską i olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Porozmawiami o dalekich podróżach olsztyńskich hydrobiologów oraz o badaniach naszego "siódmego cudu świata".

St.Cz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz